Siirry sisältöön
Takaisin

Varma pilotoi yhteistyössä Spring Housen kanssa mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä työssävalmennusta (IPS)

IPS-pilotti

Varma pilotoi ensimmäisenä työeläkeyhtiönä Suomessa Yhdysvalloista lähtöisin olevaa yksilöllisen työssävalmennuksen (Individual Placement and Support, IPS) versiota, joka huomioi suomalaisen työeläkevakuuttamisen ja sosiaaliturvan reunaehdot. Hanke toteutetaan yhteistyössä valmennusyhtiö Spring Housen kanssa.

IPS-mallia pilotoidaan osana Varman ammatillisen kuntoutuksen asiakkaana olevien mielenterveyskuntoutujien työllistämistä ja kuntoutusta.
”Hankkeen tavoitteena on vastata mielenterveyden häiriöiden yhteiskunnalliseen haasteeseen kehittämällä ammatillista kuntoutusta niin, että sen painopiste on vahvemmin työhön kiinnittymisessä”, kertoo eläkejohtaja Jyrki Rasi Varmasta.

Työllistyminen on IPS-mallissa keskeinen osa kuntoutumista

Yksilöllinen työssävalmennus (IPS-malli) on toimintamalli, jolla tuetaan erityisesti mielenterveyden häiriöistä kärsivien kuntoutujien mahdollisimman nopeaa, omien toiveiden mukaisen työn löytämistä avoimilta työmarkkinoilta. IPS-malli kehitettiin Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa keskivaikeista ja vaikeista mielenterveysongelmista kärsivien kuntoutukseen.

”IPS-malli on näyttöön perustuva työhönvalmennuksen malli, joka on tiukoin tieteellisin kriteerein osoitettu vaikuttavaksi keinoksi tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työhönpaluuta. Työllistymisvaikutusten lisäksi näyttöä on saatu myös elämänlaadun ja oireiden hallinnan paranemisesta”, kertoo tutkimuspäällikkö Marika Schaupp Varmasta.

”Keskeisin ero perinteiseen malliin on, että painopiste on asiakkaan omissa työhön liittyvissä toiveissa ja tavoitteissa. Ensisijaisesti työpaikkoja haetaan avoimilta työmarkkinoilta ja tehtäviä voidaan kokeilla useampia ennen lopullista työelämään sijoittumista. Asiakkaan työhön kiinnittymisen tuki keskitetään työpaikalle, ja kuntoutujaa tukee työssävalmentaja”, kertoo Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.

Hankkeessa arvioidaan toimintamallin vaikutuksia mielenterveyskuntoutujien työllistymiseen ja työkykyyn sekä mallinnetaan toimintamallin konkreettisia vaikutusmekanismeja.

”Varma toteuttaa pilottiin liittyvän tutkimuksen, jossa kartoitetaan sitä, tukeeko malli mielenterveyskuntoutujien nopeampaa ja vahvempaa kiinnittymistä takaisin työelämään sekä parantaako se heidän työ- ja toimintakykyään. Tutkimuksessa kerätään sekä määrällistä että laadullista aineistoa erilaisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen”, Marika Schaupp kertoo.

Pilottiin mukaan 40 kuntoutusasiakasta Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta

IPS-pilottihanke toteutetaan vuosina 2020-2023. Pilottiin osallistujilta edellytetään mielenterveyssyistä johtuvaa työkyvyttömyyden uhkaa tai jo toteutunutta työkyvyn alenemaa. Osallistuja voi aloitushetkellä olla työsuhteessa, työtön, kuntoutustuella tai sairauspäivärahalla.

”Pilottiin otetaan enintään 40 Varman kuntoutusasiakasta. Varma tarjoaa pilottiin osallistumisen mahdollisuutta niille Pirkanmaalla tai Keski-Suomessa asuville mielenterveystaustaisille kuntoutusasiakkailleen, jotka tarvitsevat tukea työhön palaamisen suunnittelussa. Lähtökohtana on myös se, että omalla työnantajalla ei ole terveydentilalle soveltuvaa työtä tarjolla tai työsuhde on jo aiemmin päättynyt”, Jyrki Rasi kertoo.

”Työssävalmentajan työn etsinnän ja työnantajayhteistyön tavoitteena on sellaisten työpaikkojen löytäminen, jossa kuntoutujan vahvuudet ja työnantajien työvoiman tarve vastaavat toisiaan. IPS-mallissa tuki ulottuu myös työsuhteen ylläpitämiseen ja vakiinnuttamiseen. Työssävalmentajan työssä keskitytään määrätietoisesti ja tavoitteellisesti paikalliseen ja alueelliseen työnantajayhteistyöhön ja yksilölliseen kuntoutujan työllistymisen tukemiseen”, Sanna Salminen kertoo.

IPS-mallista on käynnistymässä myös sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimia pilottihankkeita osana kansallista mielenterveysstrategiaa. Varman ja Spring Housen pilotti on itsenäinen kokonaisuus, ja se toteutetaan osana Varman normaalia ammatillisen kuntoutuksen toimintaa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2020 lopussa 45,3 miljardia euroa.

StaffPoint-konserniin kuuluva valmennustalo Spring House Oy auttaa asiakkaitaan oivaltamaan vahvuutensa työelämässä ja viemään ideat arjen työssä tapahtuviksi muutoksiksi. Spring House palvelee joustavasti sekä julkista että yksityistä sektoria toimien palveluntuottajana Työ- ja elinkeinohallinnolle, työeläke- ja vakuutusyhtiölle sekä Kelalle ja valmentaen yritysten ja julkisten organisaatioiden esimiehiä ja työyhteisöjä.

Lisätietoja:

  • Eläkejohtaja Jyrki Rasi, puh. 040 519 5150, etunimi.sukunimi(at)varma.fi
  • Liiketoimintajohtaja Sanna Salminen, Spring House Oy, puh. 050 599 3671, etunimi.sukunimi(at)springhouse.fi
  • Tutkimuspäällikkö Marika Schaupp, puh. 050 582 4376, etunimi.sukunimi(at)varma.fi
  • Viestintäpäällikkö Hanna Leskelä, puh. 040 703 5164, etunimi.sukunimi(at)varma.fi