Siirry sisältöön
Takaisin

Tyytyväisyyskysely: Asiakkaista lähes 95 % suosittelisi meitä kumppanina

kysely

Konsernin vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan lähes 95 % yritysasiakkaistamme suosittelisi meitä henkilöstöpalveluiden kumppanina. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 249 nykyistä asiakastamme.

Nyt toista kertaa arviointityökalu ZEFillä toteutettu kysely osoitti asiakkaidemme suositteluhalukkuuden olevan erinomaisella tasolla. 94,6 % vastanneista oli valmiita suosittelemaan meitä henkilöstöpalveluiden kumppanina, mikä on viimevuotistakin korkeampi tulos. Kysely toteutettiin alkukeväästä 2019. Toimialakohtaiset tulokset on jalkautettu osaksi asiakkuuksien kehittämistyötä.

Ratkaisualttiutemme ja asiakaslähtöisyytemme saivat parhaat arviot

Vastaajien arviot henkilöstöpalveluiden tarpeesta lähivuosina pysyivät samansuuntaisina vuoteen 2018 verrattuna: Vastaajista 54,7 % (50,4 %) arvioi palveluiden tarpeensa pysyvän ennallaan, 34,3 % (35,3 %) lisääntyvän.

Vastaajien arvioidessa StaffPointin tarjoamaa palvelukokemusta ja tärkeimpiä palvelukriteerejä parhaimmat arviot sai yhteyshenkilöidemme ratkaisualttius. Myös Työn Osaajiemme halu ymmärtää aidosti asiakkaan tarpeita arvioitiin paitsi hyvälle tasolle, myös yhteistyössä tärkeäksi.

Konsernimme palveluiden kustannustehokkuuteen oltiin keskimäärin melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä.

myStaff-järjestelmän tuoma asioinnin helppous keräsi jälleen kiitosta

Kuten vuonna 2018, myös tänäkin vuonna myStaff-buukkausjärjestelmän tuoma asioinnin helppous keräsi erinomaiset arviot kartoitettaessa henkilöstövuokrauspalveluiden palvelukokemusta. Muita henkilöstövuokrauspalveluidemme vahvuuksia, jotka myös koettiin merkityksellisiksi asiakassuhteessa, olivat vuokratyöntekijöiden perehdytyksen taso sekä nopea reagointimme toimeksiantoihin.

Sama kolmen kärki erottui edukseen myös edellisvuoden kyselyssä.

Rekrytointipalveluiden arvioinnissa parhaimmistoon ylsivät tänä vuonna konsultin ammattitaito, nopea reagointi toimeksiantoihin sekä asiantunteva kandidaattien valinta.

Tavoitelähtöinen henkilöstövalmennus ja suorahakukonsulttien tehokas yhteydenpito parhaimpia muita palvelukokemuksen osatekijöitä

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluiden ohella tyytyväisyyskyselyn vastaajat arvioivat myös mm. konserniin kuuluvan Spring Housen tarjoamia henkilöstövalmennuspalveluita sekä Executive-suorahakutiimin palveluita.

Kyselyn mukaan henkilöstövalmennusta tilanneet asiakkaat olivat tyytyväisimpiä valmennushankkeen tavoitteiden täyttymiseen asiakasyrityksessä sekä palveluiden toteuttamiseen toivotussa aikataulussa. Suorahakua koskevissa kysymyksissä vastaajat antoivat parhaat arviot asiakkaan ajan tasalla pitämisestä.

Kyselyn vastausprosentti oli viimevuotista parempi: 19,3 % (16,5 %).