Siirry sisältöön
Takaisin

Vuokratyöntekijöistämme 89 % suosittelisi meitä työnantajana

Vuokratyöntekijä

Vuotuinen vuokratyöntekijöiden tyytyväisyyttä mittaava kysely vahvistaa staffpointlaisten olevan kohtuullisen tyytyväisiä työnantajaansa. Merkittävien asioiden TOP3 sekä suositteluprosentti ovat pysyneet samoina. myStaff niittää kiitoksia. Arviot vastuullisuudestamme olivat hyviä.

Alkukeväästä 2020 kaikkiaan 1 293 vuokratyöntekijäämme vastasi kyselyyn, jolla mittaamme vuosittain heidän työtyytyväisyytensä tasoa.

Vastaajat arvioivat asteikolla 1–6 väittämiä, jotka koskevat viittä osa-aluetta: työhakuvaihetta, rekrytointiprosessia, yhteydenpitoa, työsuhdetta sekä työtä asiakkaalla. Lisäksi he antavat kouluarvosanan 4–10 tietyille toiminnoille. Näiden lisäksi vastaajat valitsevat heille työsuhteessa tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita sekä antavat vapaamuotoista palautetta StaffPointille. Keskeisin yksittäinen mittari on vuokratyöntekijöiden ns. NPS-prosentti: kuinka monta % vastaajista on valmis suosittelemaan StaffPointia kavereilleen.

Kouluarvosanat hiukan viime vuotta parempia: palkanmaksun moitteettomuus ja myStaff saavat kehuja

Arvioitavista viidestä osa-alueesta StaffPointin toiminta saa parhaimpia arvioita väittämistä, jotka koskevat työtä asiakkaalla (4,94) sekä työnhakuvaihetta (4,84). Muiden kolmen osa-alueen saamien arvioiden keskiarvo on: rekrytointivaihe (4,74), työsuhde (4,77) sekä yhteydenpito (4,26). Kuhunkin osa-alueeseen on liitetty neljästä kuuteen tarkentavaa väittämää, joiden arvioinnista keskiarvo muodostuu.

Arvioinnit ovat viimeiset viisi vuotta pysyneet hyvin samansuuntaisina. Tänä vuonna arviot olivat hieman parantuneet osa-alueissa työ asiakkaalla, työhakuvaihe sekä yhteydenpito.

Parhaimman kouluarvosanan näistä osa-alueista saa työnhakuvaihe (8,54). Ilahduttavaa on se, että jokaisen viidestä osa-alueesta saama kouluarvosana on hiukan parempi kuin vuonna 2019.

Tämän kyselyosion valopilkkuja, yli 5,0 arvion saaneita yksittäisiä väittämiä, ovat: 1. myStaff-järjestelmässä on helppo katsoa omia vuoroja (5,24), 2. StaffPoint hoitaa palkanmaksun moitteettomasti (5,2), 3. Koen olleeni tervetullut asiakasyritykseen (5,12), 4. StaffPointilla työhaastattelu suoritettiin ammattitaitoisesti (5,09), 5. myStaff-järjestelmän kautta on helppo tehdä tunti-ilmoitus (5,09), 6. Minulla on käytössä työn vaatimat suojavälineet (5,08), 7. Haastattelijasta välittyi aito kiinnostus työnhakijaa kohtaan (5,01).

Työntekijöille tärkeimpien asioiden kärki pitää kutinsa: joustavuus ja oikeudenmukainen kohtelu

Osiossa, jossa vuokratyöntekijät saavat arvioida työsuhteessa tärkeimpiä ja vähemmän tärkeitä asioita, kolmeksi tärkeimmäksi, eniten vastauksia saaneeksi tekijäksi nousevat: Saan itse päättää ajankäytöstäni. Asiakasyrityksissä minua kohdellaan täysin samanarvoisesti vakituisiin työntekijöihin nähden. Työpanostani arvostetaan. Näillä koetaan olevan suurta merkitystä työtyytyväisyyteen.

Vähiten merkitystä työtyytyväisyyteen puolestaan oli vastausten mukaan näillä: StaffPoint pitää minuun riittävästi yhteyttä. StaffPoint antaa minulle palautetta tehtäväni hoitamisesta. Vuokratyötä välittävällä yrityksellä on hyvä maine.

Kysyttäessä vastaajilta tärkeimpiä sitoutumistekijöitä kärkeen nousivat tekijät, jotka ovat esimerkiksi kumppanimme Randstadinkin tutkimuksessa suosituimpia. Kärki edustaa ns. ”kovia arvoja”, mutta kärjen tuntumassa on kuitenkin myös pehmeämpiä arvoja: 1. Työ- ja uramahdollisuudet, 2. Palkkataso, 3. Työterveyshuolto, 4. Yhteydenpito, 5. Henkilöstöedut.

Sitouttamistekijänä työnantajan hyvä maine oli listan häntäpäässä. StaffPointilla maine on arvioitiin viimevuotisessa Luottamus&Maine-tutkimuksessa (4/2019) kohtalaiseksi verrattuna suomalaisyrityksiin keskimäärin ja henkilöstöpalvelualan yritysten keskiarvoa selkeästi paremmaksi.

Vuokratyöntekijöiden arviot StaffPointin vastuullisuudesta työnantajavelvoitteiden hoitamisessa, eettisenä vaikuttajana yhteiskunnassa sekä ympäristövastuullisena yrityksenä saivat keskiarvoltaan muita osa-alueita aavistuksen heikompia mutta kuitenkin melko hyviä arvioita (4,88–4,65–4,51).

Tuloksia hyödynnetään työnantajamielikuva- ja asiakastyön kehittämisessä

Avointen palautteiden perusteella selkeästi suurin osa vuokratyöntekijöistämme on tyytyväisiä työnantajaansa. Suositteluprosenttimme, 89 %, on hyvällä tasolla henkilöstöpalvelualan tutkimuksiin peilattuna. Tulokset puretaan StaffPointissa systemaattisesti ja niitä hyödynnetään sekä työnantajamielikuvatyössä että asiakastyössä.

1 296 vastannutta vuokratyöntekijäämme kokevat työkykynsä verraten hyväksi: (5,24) työn fyysisen vaativuuden näkökulmasta, (5,16) työn henkisen vaativuuden näkökulmasta.

Tämänvuotiseen kyselyyn liitimme myös kampanjan, jossa kannustimme vuokratyöntekijöitämme liittymään somekanaviemme seuraajiksi. Lisäksi tiedustelimme heidän halukkuuttaan somelähettiläiksi, StaffPointin konseptoiman yhteistyön mukaisesti.