Siirry sisältöön
Takaisin

Työstä turvaa -hanke löysi väylän työllistää ukrainalaisia

Työstä turvaa -hanke rekrytapahtumissa

Ukrainan sodan myötä Suomeen on saapunut tuhansia ukrainalaisia, joille työpaikka on ratkaiseva tapa rakentaa elämää uudelleen. StaffPoint Oy käynnisti yhteistyössä Elinkeinoelämä keskusliitto EK:n kanssa Työstä turvaa -hankkeen, jonka tavoitteena oli työllistää suomalaisiin yrityksiin 200-400 ukrainalaista sekä parantaa jo Suomessa olevien ulkomaisten osaajien työllistymistä nykyistä tehokkaammin.

Työstä turvaa -hanke mahdollisti pilottivaiheen aikana 439 ukrainalaisen ja muun työluvallisen pakolaisen työllistymisen. StaffPoint jatkaa ukrainalaisten ja muiden kansainvälisten osaajien työllistämistä.

Työstä turvaa -hanke valjasti halun auttaa konkreettisiksi tuloksiksi

StaffPointin kautta on hakenut yli 2400 kansainvälistä työnhakijaa. Näistä noin 2000 on ukrainalaisia ja 400 muita kv-osaajia. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan lähes jokaiselle toimialalle ja jokaiseen ammattiryhmään. Hankkeen kautta on tähän mennessä työllistynyt liki 440 vieraskielistä eri tasoisiin tehtäviin kuten kiinteistöhuoltoon, kaupan hyllytystehtäviin, teollisuuteen, asiantuntijatehtäviin, ohjelmistokehittäjäksi, analyytikoksi, logistiikkatöihin sekä ravintola-alalle.

Hankkeeseen on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan yli 88 suomalaista yritystä eri toimialoilta kuten kauppa-, majoitus-, ravintola-, IT- sekä teollisuus-, logistiikka- ja rakennusalalta.

Olen kiitollinen yrityksille, jotka ovat työllistäneet ukrainalaisia sekä tehneet suomalaisesta työelämästä näin kansainvälisempää. Yhdessä luodut uudet toimintamallit avaavat ovia myös muille kansainvälisille osaajille. Hankkeella on ollut suuri merkitys niin yksilöiden kuin yritysten näkökulmasta, mutta toisaalta myös yhteiskunnallisesta perspektiivistä, summaa hanketta StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas.

Iso osa Työstä turvaa -hankkeen vaikutuksista näkyy työnantajapuolella muuttuneissa asenteissa. Yrityspäättäjät ovat olleet hyvin kiinnostuneita työllistämään ukrainalaisia, mutta aiemmin työyhteisöissä ei ole ollut tarpeeksi valmiutta monikulttuurisuuden johtamiseen. Rohkeasti uskaltamalla yritykset kansainvälistyvät jo kotikentällään ja saavat kaipaamiansa uusia osaajia. Hyvien kokemusten ja tukipalveluiden ansiosta monet yritykset ovat rohkaistuneet, ja tällä hetkellä uusia rekrytointitarpeita on useita satoja.

On ensiarvoisen tärkeää, että maahan saapuvia ukrainalaisia kohdellaan oikeudenmukaisesti työelämässä. StaffPoint on mukana Työstä turvaa -hankkeen myötä Ukrainalaiset ja työelämäverkosto -työryhmässä yhdessä mm. Migrin, TE-palveluiden, TEM:in, AVI:n, ELY-keskuksen, vastaanottokeskuksien sekä usean 3. sektorin toimijoiden kanssa. Yhdessä on jaettu tietoa ja löydetty ratkaisuja mahdollisimman ripeän työelämään siirtymisen edistämiseksi.

Haasteet on tehty voitettaviksi

Työstä turvaa -hankkeessa on kohdattu myös haasteita. Moni hakijoista ei puhu englantia, mikä vaikeuttaa heidän työllistymistään. Myös kotimaasta saapuvat suru-uutiset voivat vaikuttaa työllistymisprosessiin ja työkykyyn.

Sen lisäksi, että Työstä turvaa -hankkeessa käytetään tulkkeja, rekrytoijina toimii englantia, ukrainaa ja venäjää puhuvia henkilöitä. Toimivaksi malliksi työpaikoilla on osoittautunut parityöskentely, jossa toinen puhuu ukrainan tai venäjän ohella englantia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ollut mielellään mukana käynnistämässä Työstä turvaa -hanketta ja on tyytyväinen, että sen avulla on onnistuttu työllistämään Suomeen paenneita. Työllistymistä voidaan edelleen edistää tukemalla suomenkielen oppimista.

EK:n kyselyt osoittavat, että suurin este työllistymiselle on kielitaidon puute. Kielitaidolla on myös suuri merkitys uuteen kotimaahan integroitumiseen. Kielen oppimiseen tarvitaan tukea. Konkreettisena toimena EK on ollut mukana tukemassa Finsku -kieltenoppimisympäristöä ukrainalaisille suomenkielen alkeiden opetteluun, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

StaffPoint haluaa edelleen olla mukana kehittämässä suomalaista työmarkkinaa, vastata osaajapulaan uusin ratkaisuin ja panostaa työperäisen maahanmuuton edistämiseen ja tukemiseen. Työstä turvaa -hanke jatkuu.

Lisätietoa:
Jenny von Knorring, StaffPoint, International Services, 050 366 9801
Teea Hurme-Rintala, StaffPoint, markkinointi- ja viestintäjohtaja,
040 7257477