Siirry sisältöön
Takaisin

Management Audit: Uusi omistaja asettaa uudet vaatimukset johdolle

Management audit: Ulkopuolinen arviointi on arvokas

Management Audit on tarkasti määritelty avainhenkilöiden arviointiprosessi. Sen avulla organisaatio voi saada arvokasta tietoa omasta toimintakyvystään ja prosesseistaan.

Pääomasijoittajat ovat ammattimainen toimiala, joka on erikoistunut yritysten kehittämiseen väliaikaisena omistajana. Sen lisäksi, että sijoittajien investointeihin haetaan tuottoa, yrityksien toimintaa kehitetään seuraavalle tasolle ja kasvaviin yrityksiin työllistetään merkittävästi uusia ihmisiä.

Juuso Kivinen on perustaja ja partner Sponsor Capital Oy:ssä ja alan kokeneimpia henkilöitä Suomessa.

”Kohdeyrityksen analysointi on huolellinen ja monialainen prosessi, jossa pureudumme yksityiskohtaisesti nykytilanteeseen, asiakkuuksiin, sopimuksiin, avainprosesseihin ja moneen eri osa-alueeseen. Kriittinen osa-alue on myös arvioida kohdeyrityksen avainhenkilöt", Juuso Kivinen kertoo.

”Kiinteäksi osaksi tätä due diligence -prosessia on tullut myös Management Audit. Esimerkiksi Ruotsissa pääomasijoittajat ovat tämän palvelun käytössä paljon aktiivisempia ja ammattimaisempia kuin meillä Suomessa. Auditin merkitys on koko ajan kasvanut", jatkaa Kivinen.

Kivisen mukaan ulkopuolinen ja neutraali arviointi on arvokas.

”Vaikka pääsemmekin luomaan oman tuntuman kohdeyrityksen avainhenkilöihin, on ulkopuolinen ja neutraali arviointi arvokas, usein täysin kriittinen asia. Management Auditia tarjoavat ammattilaiset ovat kokeneita ja harjaantuneita tekemään heidän kokemustaustaansa ja tietokantoihin pohjautuvan analyysin. He tapaavat ja arvioivat ammattijohtajia kuitenkin meitä enemmän.”

Kivisen mukaan johtoryhmän taustalta on tärkeää ymmärtää myös muun organisaation potentiaali ja kyvykkyys avainpaikoille.

”Meitä kiinnostaa tietenkin johdon tapa toimia yhdessä, eli onko meillä toimitusjohtajan johdolla ns. winning team koossa.”

Management Audit voi tuottaa myös yllätyksellistä tietoa. Juuso Kivinen kertoo esimerkin siitä, kuinka strategian toimeenpanossa joudutaan ottamaan lisää aikaa.

”Mikäli kohdeyhtiötä haltuun ottaessa ei havaita yrityksessä mahdollisesti olevaa kompetenssi-vajausta tai tulehtunutta ilmapiiriä, voi seurauksena olla tärkeän ajan menettäminen haltuunotossa ja yhtiön uuden strategian kehittämisessä”, kertoo Kivinen.

Management Auditia voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa

Johtaja Pasi Honkalahti StaffPointilta on ollut toteuttamassa monia Management Audit-prosesseja.

”Omistajan vaihtuminen on hyvin luonteenomainen ja perusteltu tilanne toteuttaa Management Audit. Myös muut tärkeät epäjatkuvuuskohdat tulevat kysymykseen, eli toimitusjohtajan vaihtuminen tai valmistautuminen vaihtumiseen esimerkiksi eläköitymistilanteessa. Tällöin uusi toimitusjohtaja saa todella arvokkaan arviointiaineiston, kun hän lähtee itse perehtymään organisaatioon. ”

Muista esimerkeistä Honkalahdelle tulee mieleen organisaation ja johtamismallin merkittävän muutoksen suunnittelu, eli silloin, kun organisaatiossa valmistaudutaan uuden strategian toteuttamiseen.

”Näissä on erityisesti haettu sitä, kuinka valmiita johtajat ovat ottamaan laajenevia ja uusia vastuita ja miltä osin johto-organisaatiota tulisi täydentää ulkopuolelta.” kertoo johtaja Pasi Honkalahti.

Arviointiprojektissa tullaan hyvin lähelle omaa johtajuutta.

”Toimitusjohtajat reagoivat tähän eri tavoin, koska tulemme esimerkiksi hallituksen valtuutuksella heidän toimintakentälleen ja tämä on inhimillisesti ymmärrettävää. Riippuu tietenkin myös toimeksiannosta kuten tuossa edellä kuvattiin erilaisia tilanteita. Uusi omistaja kykenee paremmin tukemaan toimitusjohtajaa, uusi toimitusjohtaja saa syvälle luotaavan tietopaketin käyttöönsä, organisaation muutostilanteessa johtajat ovat joka tapauksessa odottavassa tunnetilassa.”

"Arviointiprojektissa panostamme erityisesti henkilökohtaiseen palautteeseen ja siihen että lopputulokset viedään sekä hallituksen että operatiivisen johdon prosesseihin, eli seuraajasuunnitteluun, kannustinmalleihin ja henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin."

Mikä on Management Audit?

Management Audit on tarkasti määritelty avainhenkilöiden arviointiprosessi, joka antaa läpileikkauksen johtamisresursseista ja sen potentiaalista sillä hetkellä.

• Prosessiin otetaan mukaan yleensä johtoryhmä ja seuraava raportoiva taso, eli liiketoiminnan johtamisen avainhenkilöt.
• Arviointitieto kootaan esitehtävillä ja noin 3 tunnin henkilökohtaisilla johtaja-arviointihaastatteluilla.
• Joissakin tapauksissa koottua tietoa verrataan kompetenssien osalta tietokantaan.
Raportointi koostuu yhteenvedosta, jossa kuvataan johtopäätökset organisaatiotasolla sekä yksilökohtaisista arviointiraporteista.