Siirry sisältöön
Takaisin

Vaikuttavat nuorten palvelut

nuoret kohti tyota väris

Spring House on toteuttanut vuonna 2019 kahta hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn suunnattua yksityisen työnvälityksen palvelua useilla alueilla. Nuoret töihin on palvellut työelämään tai yrittäjyyteen suuntaavia 18-29 -vuotiaita nuoria Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Nuoret kohti työtä -palvelun osallistujia ohjattiin koulutukseen tai työuralle Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

”No se fakta, et näitä tuntu kiinnostavan”

Spring Housella valmennuksiin osallistuvilta kerätään säännöllisesti palautetta. Kirjallinen palaute antaa käsityksen valintavaiheesta, valmentajasta sekä valmennuksen tuloksista. Numeerisen arviointien tavoin palaute tukee vahvasti käsitystä palvelujen hyödyllisyydestä.

Kohderyhmiin kuuluneet 18-29 -vuotiaat arvostavat konkreettisen tuen ja ohjauksen lisäksi oman tilanteensa ymmärtämistä. Henkilökohtaisen valmentajan aitous ja ennakkoluulottomuus näkyvät suoraan osallistujalle.

”Halusin palveluntuottajan, jossa minut kohdataan ilman ennakkokäsityksiä siitä, että olen yksi työtön nuori ilman suuntaa elämässä – sitä en ole."

”Kynnys kysyä oli paljon matalampi, kuin jos olisi pitänyt kysyä TE-toimistolta.”

”Polkuja unelmatyöhön oli useita - ne kaikki käytiin läpi.”

”Sain toivomaani työtä palvelun kautta.

Spring Housen palveluihin osallistui n. 1100 nuorta. Heistä osa oli hyvin alkuvaiheessa miettiessään urapolkua. He kokivatkin, että valmentajan tarjoama tuki ja turva – käytännön vinkit ja kattava työnhakuosaaminen olivat merkityksellisiä. Askeleet kohti omaa alaa tai uraa selkenivät. Valmentajan kyky ymmärtää kunkin osallistujan yksilöllistä tilannetta empaattisesti koettiin tärkeänä ja voimaannuttavana.

Palveluihin osallistui myös jo työelämässä olleita, korkeakoulutettuja ja alanvaihdoksen äärellä olleita osallistujia. Vaikka heillä työnhaun perusasiat olivatkin jo tutumpia, koki heistäkin suurin osa Spring Housen palvelun hyödylliseksi. Valmennus tarjosi uusia ideoita, näkökulmaa ja tukea työnhakuarkeen.

Tavoitteenmukaiset tulokset

Jokaisessa toteuttamassamme nuorten palvelussa yli puolet osallistuneista on löytänyt avullamme työllistymistään tukevan ratkaisun. Tulokset vaihtelivat alueittain, kuitenkin yleisesti tulokset olivat huomattavan hyviä. Palvelussa saatava henkilökohtainen ja kullekin osallistujalle räätälöitävä tuki olivat avainasemassa vaikuttavuuden toteutumisessa.

tavoitteenmukaisetratkaisut nuoret

Palveluun osallistumisen tavoitteena asiakkaalle oli saavuttaa joko työ- tai opiskelupaikka, lähteä yrittäjäksi tai aloittaa muu työllistymistä tukeva palvelu. Juuri näitä ovatkin olleet lähes kaikki palvelun saavutetut lopputulokset, noin 95 % yllä näkyvistä tuloksista. Lisäksi palveluohjauksella on ollut rooli joillekin asiakkaille parhaan ratkaisun löytymisessä, sillä 5 % autoimme erilaisiin sosiaalipalveluihin ennen työllistävää palvelua.

Selkeä enemmistö valmennuksiin osallistuneista piti yhteistyötä Spring Housen valmentajan kanssa toimivana. Ohjauksen ja tapaamisten määrä oli myös sopiva valtaosalle palveluihin osallistuneista. Valmennukseen osallistumisen katsottiin myös auttavan työllistymisessä siihen verrattuna, että hakua olisi tehnyt itsenäisesti ilman valmentajaa.

Yhteiskunnallisesti tärkeä työ on myös valmentajien mieleen

Spring Housen nuorten palveluihin keskittyvä tiimi on kokenut palvelut kohderyhmälle mielenkiintoisina ja tarpeellisina. Vaikuttavina ja merkityksellisinä pidettyjä palveluita on ollut hienoa toteuttaa.

Tulemme nostamaan esiin nuorten palveluiden palautteita myös jatkossa Spring Housen sosiaalisen median kanavissa.

Lue lisää aiheesta #TyönOsaajat -blogeista:
Työnhaun keskiössä olet sinä
Näin ostat vaikuttavia työvoimapilotteja