Siirry sisältöön
Takaisin

StaffPointin ja Lapin AMKin kumppanuuteen perustuva yhteistyö tiivistyy

rovaniemen maisema

StaffPoint ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat sopineet yhteistyöstä, jolla parannetaan matkailualan työvoiman saatavuutta ja alan työntekijöiden uran jatkuvuutta.

StaffPoint-konserni kuuluu johtaviin valtakunnallisiin henkilöstöpalvelualan toimijoihin, ja sillä on liiketoimintaa myös ulkomailla. Lapin AMK puolestaan on matkailualan pitkäaikainen ja tunnustettu kouluttaja ja TKI-toimija.

Kumppanuusyhteistyöllä parannetaan matkailu- ja sesonkityövoiman saatavuutta. Keinoina tulevat kysymykseen muun muassa opiskelijaprojektit, tapahtumat, rekrytointien kehittäminen ja alan kehittymisen ennakointi. Matkailualan ja sen työvoimatarpeen ennakointi mahdollistaa pidemmän aikavälin suunnittelun. Alan mielikuva on Lapin osalta hyvä, mutta alalla pysyminen ja työurien jatkuvuus vaativat huomioimista.

Vastuullista ja asiantuntevaa koulutuksen kehittämisyhteistyötä

StaffPoint-konsernin toimitusjohtajan Anu Ahokkaan mukaan kumppanuussopimus on sisällöltään vahvasti yhteiskuntavastuullinen:

”Yhdessä Lapin AMK:n kanssa voimme rakentaa merkityksellisiä polkuja työelämään alan opiskelijoille. Tällä sopimuksella on yhteiskunnallista merkitystä elinkeinoelämälle ja matkailualalle pohjoisessa. Haluamme kumppanuussopimuksella tuoda oman panoksemme alan kehittämiseen!”

Matkailualan koulutuksen kehittämisessä tehdään opetussuunnitelmayhteistyötä ja vaihdetaan asiantuntijatietoa. StaffPointin ja ammattikorkeakoulun välillä tehdään asiantuntijayhteistyötä myös vierailuin ja luennoin.

Koulutusyhteistyönä järjestetään muun muassa Staffcarte-koulutus kenttäjaksoineen. Restonomiopiskelijat voivat tehdä kumppanuuden myötä projekti- ja opinnäytetöitä sekä laadukkaita työharjoitteluja StaffPointilla kehittääkseen vaikkapa esimiestyön taitojaan.

”Vaikuttavia yhteistyön muotoja on paljon”

Yhteistyöllä tavoitellaan myös kansainvälisiä hankeavauksia ja laaditaan tutkimuksia ja selvityksiä muun muassa vuokratyövoiman tulo- ja työllistymisvaikutuksista.

Ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen kiittää sopimuksen valmistelijoita erittäin hyvästä työstä. Vaikuttavia yhteistyön muotoja on löydetty paljon, ja ne tukevat hänen mukaansa ammattikorkeakoulun strategisia valintoja, joista yksi on kestävän matkailun kehittäminen.

Yhteistyötä koordinoivat StaffPointin resurssipäällikkö Veli-Pekka Ahola ja osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho Lapin ammattikorkeakoululta. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin yhteistyön teemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain. Sopimus on voimassa tällä erää kolme vuotta.
kapeampi logo

teams-kuva

Kuvateksti: Kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin 14. tammikuuta 2021 verkon yli. Tilaisuudessa olivat mukana rehtori Riitta Rissanen, palvelupäällikkö Mirva Juntti (Lapin AMK), lehtori Minna Sipponen, toimitusjohtaja Anu Ahokas, toimialajohtaja Timo Kärki (StaffPoint Oy) ja Veli-Pekka Ahola.

Linkki alkuperäiseen tiedotteeseen/Lapin AMK täällä