Siirry sisältöön

Uravalmennus ammattitaitoisesti toteutettuna on työnhakijalle tehokas väylä kohti mielekästä työllistymistä ja motivoivan uran rakentamista.

Palvelu lyhyesti:

  • Uravalmennuksessa ohjataan työnhakijaa mm. ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkiyttämisessä sekä koulutukseen hakeutumisessa. Uravalmennuksen kesto on 1–40 päivää.
  • Uravalmennusten kohderyhmiä ovat esim. ammatinvaihtajat, ammattikouluttamattomat, ammatinvalintaa tekevät työnhakijat ja työelämään palaavat työnhakijat. Työnhakija ohjautuu palveluun TE-toimiston ohjaamana.
  • Uravalmennuksiimme osallistuvat työnhakijat työllistyvät, löytävät itselleen sopivan, uuden ammatin ja/tai koulutusvaihtoehdon tai muun ratkaisun osallistua aktiivisesti työmarkkinoille, kuten yrittäjyys.
  • Valtakunnallisen palautejärjestelmän mukaan noin 49 % osallistujista arvioi valmennuksen päättyessä sijoittuneensa (palaute aikaväliltä 10.11.2015–10.3.2017, vastaajia 810 henkilöä), 92 % asiakkaista arvioi palvelun hyväksi tai erinomaiseksi, kokonaisarvosana 4,4.

Hyödyt:

  • Alalla kokeneen Spring Housen toteuttamana valmennus vastaa asiakkaiden korkeisiin laatuvaatimuksiin.

Palvelu Kaakkois-Suomessa

Työvoimakoulutus Pohjois-Karjalassa

Uravalmennuspalvelu Kauhajoella ja Seinäjoella

Ryhmä- ja yksilövalmennusta Pirkanmaalla

Palvelu Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Kohti ammatillisia koulutusta Pohjois-Karjalassa

Forssa, Hämeenlinna, Lahti, Riihimäki