Siirry sisältöön
Miika Luukkonen
Takaisin

Case Lämpölux: Sitoutuminen työpaikkaan näkyy työn tuloksessa

Organisaatiomuutos tarkoitti Lämpöluxilla uuden, itsenäisemmän johtamiskulttuurin jalkautusta. Myynnin johtamisen valmennus oli konkreettinen tapa osoittaa työntekijöille, että uralla etenemistä ja hyvää esimiestyötä tuetaan ja arvostetaan yrityksessä.

Lämpölux on vuonna 2010 perustettu ikkuna- ja oviremonttipalveluja kuluttajille tarjoava yritys, joka työllistää Suomessa noin 200 henkilöä. Heistä myyjänä työskentelee noin 60. Lämpöluxilla on pitkälle kehitetty myynnin konsepti, jossa vastuuta on toimitusjohtaja Miika Luukkosen johdolla siirretty entistä enemmän alueorganisaatioille.

”Halusimme muuttaa johtamistapaamme niin, että vastuuta tuotiin enemmän tiimeihin ja paikalliselle tasolle”, Luukkonen kertoo.

Ratkaisu yrityksen uusiin liiketoimintatarpeisin oli Spring Housen Myynnin johtamisen valmennus, jossa myyntipäälliköiden ja aluemyyntijohtajien roolia kirkastettiin vuoden 2019 aikana.

"Valmentaja puhui yrityksemme kieltä"

Spring Housen ja Lämpöluxin välinen yhteistyö alkoi vuonna 2016 esimiesvalmennuksilla ja Luukkosen mukaan tutun palvelutarjoajan puoleen oli luontevaa kääntyvä nytkin.

”Spring Housella oltiin jo valmiiksi hyvin perehdytty Lämpöluxiin. Tiesimme valmentajan tavan toimia ja välillämme vallitsi luottamus. Meille oli tärkeää, että valmentaja puhuu yrityksemme kieltä”, Luukkonen kuvailee.

Vuonna 2019 pidetyn valmennusjakson tavoitteena oli selkeyttää myyntipäälliköiden roolia ja vastuita. Uusi strategia ja johtamismalli haluttiin juurruttaa päivittäiseen tekemiseen.

”Myyntipäällikkömme vetävät myyntitiimejään hyvin itsenäisesti. Heistä lähes kaikki ovat toimineet itse myyjinä Lämpöluxilla ennen etenemistä esimiestehtäviin. Silloin esimiesvalmiudessa ja osaamisessa on eroja, ja monella ei ollut lainkaan aikaisempaa esimieskokemusta. Halusimme antaa heille eväitä esimiestyöhön”, Luukkonen kertoo.

Opit talteen yksien kansieen väliin

Eteneminen tiimiläisestä esimieheksi vaatii nuorilta työntekijöiltä henkistä kasvamista ja oman roolin ymmärtämistä, mikä huomioitiin myös valmennuksessa.

”Valmennuksen avulla johtaminen saatiin tuotua lähemmäs arkea. Luotiin ymmärrystä siitä, että johtajalla on vastuu ja vaikutus alaisiinsa”, valmentaja Tiina Suorsa kertoo.

Luukkosen mukaan oli hyvä, että uutta oppia tuotiin osaksi työntekijöiden arkea jo valmennuksen aikana välitehtävillä ja Spring Housen kanssa yhteistyössä laaditulla Johtamisen käsikirjalla. Käsikirjaan koottiin työkalut ja punainen lanka siihen, minkälaista johtamista Lämpöluxilla halutaan jatkossa toteuttaa.

”Johtamisen käsikirja on hyvä tuki johtamistyölle. Siihen voi aina palata ja muistutella mieleensä valmennuksessa saatuja oppeja ja sitä, miten meillä toimitaan esimiehenä. Se on myös hyvä perehdytysväline uusille työntekijöille”, Luukkonen arvioi.

Lämpölux 2

Lämpöluxin toimitusjohtaja Miika Luukkonen pitää tärkeänä, että päälliköiden esimiestyöhön annetaan valmennuksella lisäeväitä.

Lisäkoulutus on panostamista työntekijöihin

Luukkosen mukaan valmennuksen tarjoaminen työntekijöille oli myös tapa osoittaa, että työntekijöiden urakehitystä halutaan tukea ja että hyvä esimiestyö ja johtaminen ovat tärkeitä arvoja yrityksessä.

”Uskon siihen, että hyvä ja itsenäinen esimies kokee työnsä mielekkääksi ja tämän mahdollisuuden haluamme antaa työntekijöillemme. Lämpöluxilla jokainen voi kasvaa omassa roolissaan ja ottaa vastuuta. Tämä luo sitoutumista työpaikkaan, mikä näkyy työn tuloksessa. Myös työntekijät ovat arvostaneet sitä, että olemme antaneet heille mahdollisuuden oppia ja kehittyä”, kertoo Luukkonen

Luukkonen kertoo, että erityiskehuja on tullut valmentajan paneutumista ja perehtymistä Lämpöluxin liiketoimintaan.

”Hän on perehtynyt toimintaamme ja on sitä kautta pystynyt tuomaan opetettavan asian meidän arkeemme. Valmennus on ollut osallistavaa ja ratkaisuja on mietitty toimialamme haasteet hyvin huomioiden”, Luukkonen kuvailee.

Yhteistyö saa jatkoa

Uudet johtamistaidot on laitettu Lämpöluxilla heti käyttöön, sillä vuoden 2020 alussa tehdyissä organisaatiomuutoksissa myyntipäällikön roolia kasvatettiin entisestään. Aluemyyntijohtajista luovuttiin ja myyntipäälliköt siirtyivät suoraan kahden myyntijohtajan alaisuuteen.

”Kun myyntipäällikön rooli on kasvanut, on tärkeää, että päälliköiden esimiestyöhön on annettu tämän valmennuksen kautta eväitä”, summaa Luukkonen.

Spring Housen ja Lämpöluxin välinen yhteistyö myynnin johtamisen kehittämisessä jatkuu vuonna 2020.

Lähtötilanne

  • Lämpölux on ikkuna- ja oviremonttipalveluja kuluttajille tarjoava yritys, jonka organisaatiorakennetta ja johtamismallia on viime vuosina kehitetty aluevetoisemmaksi.
  • Tarpeena oli jalkauttaa uusi strategia ja johtamismalli myyntipäälliköille.
  • Työntekijöille haluttiin tarjota mahdollisuuksia edetä urallaan ja saada uusia eväitä johtamistyöhönsä.

Valmennuksen jälkeen

  • Esimiehet ovat saaneet uutta näkökulmaa johtamistyöhönsä. Ymmärrys johtamisen tärkeydestä on kasvanut.
  • Työtekijät ovat sitoutuneempia työhönsä ja tiimihenki on parantunut.
  • Valmennuksen opit ja Lämpöluxin johtamiskulttuurin askelmerkit ovat koottuina Johtamisen käsikirjassa, joka laadittiin yhteistyössä Spring Housen kanssa.