Siirry sisältöön
FläktGroup, muutosturva
Takaisin

Case: Muutosturvapalvelu FläktGroupin puhallintehtaan henkilöstölle

Ilmastointialalla toimiva FläktGroup-konserni tiedotti tammikuussa 2020 Turun puhallintehtaansa lakkauttamisesta, mikä tarkoitti yrityksen Suomen yksiköihin kohdistuvia yhteistoimintaneuvotteluita. Muutosturvakumppaniksi FläktGroup valitsi Spring Housen, joka on yhtiön pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Puhallintehtaan lakkauttaminen ja siihen liittyvät uudelleenjärjestelyt ajoittuivat vuoden 2020 kevään ja syksyn väliselle ajalle ja koskivat kymmeniä puhallintehtaan henkilöstöön kuuluvia. Keväällä pandemiaksi levinnyt COVID-19-tauti toi prosessiin omat haasteensa.

”Meillä oli heti neuvottelujen alussa tiedossa, että tulemme tarvitsemaan ulkopuolista apua irtisanomisen kohteeksi joutuvien Outplacement-palveluiden hoitamiseen. Samalla sovimme pääluottamushenkilöiden kanssa, että rahallisen korvauksen sijasta tulemme tarjoamaan muutoksien kohteeksi joutuville mahdollisuuden uudelleentyöllistymistä edistävään Muutosturva-valmennukseen”, kertoo FläktGroupin HR-johtaja Tarja Mäkinen.

Muutosturvan tarjoamiseen valmennuksen muodossa vaikutti Mäkisen mukaan henkilöstön korkea keski-ikä ja pitkät työurat saman työnantajan palveluksessa.

Henkilöstölle haluttiin tarjota uusia eväitä työnhaussa menestymiseen.

”Koimme, että he kuuluvat niihin, jotka hyötyvät muutosturvavalmennuksesta eniten. Halusimme, että kaikki saavat apua ja kaikille löytyisi paikka työelämässä”, Mäkinen kertoo.

Pitkäaikainen kumppani Spring House oli luonteva valinta

Spring House oli FläktGroupille jo entuudestaan tuttu toimija. Yhteistyö FläktGroupin ja Spring Housen omistaman StaffPoint-konsernin välillä alkoi vuonna 2010 ja Spring House oli mukana järjestämässä outplacement-palveluja, kun FläktGroupin Kihniön tehdas suljettiin vuonna 2016.

Spring Housen valinta yhteistyökumppaniksi myös tällä kertaa oli Tarja Mäkisen mukaan luonteva, mutta muitakin alan toimijoita harkittiin toimeksiantoon.

”Meillä on 10 vuotta yhteistyötä takana StaffPointin kanssa, mikä ei ole mikään vähäinen määrä. Spring House tunsi meidät ja minkälaista työ meillä on, minkä katsoimme ehdottomaksi vahvuudeksi valintaa tehdessämme.”

Valmennukset toteutettiin kahdenkeskisinä tapaamisina, mikä Mäkisen mukaan palveli FläktGroupin tilanteessa henkilöstöä parhaiten.

Samaa mieltä on myös Spring Housen asiakkuusvastaava Tiina Suorsa.

”Emme ainoastaan laittaneet hakemusta tai CV:tä kuntoon, vaan kävimme valmennettavien elämäntilannetta ja mahdollisia erilaisia suuntia laajemmin läpi. Valmennusten tarkoituksena on, että annamme valmennettaville työnhakutaitoja ja taitoja kartoittaa omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan, jotta niitä voi käyttää työnhakutilanteessa”, Suorsa kertoo.

Ennakkoluulot osoittautuivat vääriksi

Myös pääluottamushenkilöt osallistuivat muutosturvakumppanin valintaan ja kannustivat henkilöstöä aktiivisesti osallistumaan valmennuksiin yhteistoimintaprosessin aikana. Tästä sitoutumisesta he saavat kiitosta Mäkiseltä.

”Pääluottamushenkilöillä oli joitain ennakkoluuloja muutosturvavalmennuksen ja Spring Housen suhteen, mutta prosessin edetessä nämä kumoutuivat täysin. Saatu palaute oli se, että valmennuksesta on ollut erittäin paljon apua ja ihmiset ovat olleet siihen todella tyytyväisiä”, Mäkinen kertoo.

”Spring Housella oli erittäin helposti lähestyttäviä ihmisiä ja kaikki puhuivat urasparraajista Leenasta ja Kirilistä nimillä. Tähän en ole ennen törmännyt. Kaikki kenen kanssa olen keskustellut ovat kertoneet, että ovat saaneet sellaista tietoa, jota käyttävät nytkin. En ole kuullut yhtään negatiivista palautetta. Osa ei meinannut ensin lähteä mukaan, mutta he muuttivat mielensä kuulleessaan hyvää palautetta ja kannustimme heitä palvelun pariin”, vahvistaa FläktGroupin pääluottamusmies Jani Ristolainen.

Kaiken kaikkiaan FläktGroupilla on oltu tyytyväisiä muutosturvavalmennusten toteutukseen ja saatuihin tuloksiin.

”Spring Housen valintaan muutosturvakumppaniksi on oltu erittäin tyytyväisiä. Olemme luottamushenkilöiden kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä oli paras vaihtoehto niille ihmisille, jotka muutokseen eteen joutuivat tahtomattaan. Valmentajat oli huolella valittu meille sopiviksi ja keskustelut ja tapaamiset toivat aitoa hyötyä yksilöille. Tavoitteemme, että jokainen saisi yksilöllistä apua on täyttynyt”, Mäkinen summaa.

Yli 20 % muutosturvaurasparrauksiin osallistuneista työllistyi kahden ensimmäisen kuukauden aikana.