Siirry sisältöön
NL_Acoustics_image
Takaisin

Case NL Acoustics: Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien löytäminen ja rekrytointi

Kuinka jalostaa Suomessa jo olevia kansainvälisiä osaajia yritysten kasvun mahdollistajiksi? Mitä rekrytointiosaamista, verkostoja tai työkaluja kansainvälisten osaajien löytämiseen tarvitaan?

Kansainvälinen rekrytointi puhuttaa niin yrityksissä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Usein kv-rekrytoinnilla viitataan Suomen rajojen ulkopuolelta rekrytoitaviin osaajiin, mutta kv-osaajia voi rekrytoida Suomestakin. Suomessa opiskelee vuosittain noin 20 000 ulkomaan kansalaista, joista valmistuu joka vuosi noin 3000 uutta osaajaa. Tässä koulutetussa kansainvälisessä ryhmässä on käyttämätöntä potentiaalia suomalaisten yritysten osaajapulaan.

Työntekijät kansainvälisen myynnin tehtäviin

NL Acoustics on vuonna 2015 perustettu Helsingissä toimiva suomalainen teknologian kasvuyritys. NL Acoustics tarjoaa helppokäyttöisiä akustisia kameroita ennakoivaan kunnossapitoon, kuten vikojen paikantamiseen, energian ja kustannusten säästämiseen sekä sähköverkkojen vianmääritykseen. Yli 95 % NL Acousticsin liikevaihdosta tulee teollisuus – ja energiasektorin asiakkailta Suomen ulkopuolelta.

Vuosina 2021 ja 2022 NL Acoustics kasvoi nopeasti. Global Partner Sales -myynnin johtaja Anna Nykänen sai tehtäväkseen rakentaa kansainvälisen jälleenmyyntiasiakkaisiin keskittyvän myyntitiimin varmistamaan ja tukemaan yrityksen kasvua. Area Sales Managereita etsittiin neljälle tärkeimmälle myyntialueelle: Lähi-Itään ja Afrikkaan, Kaakkois-Aasiaan, Itä-Eurooppaan ja Pohjoismaihin sekä Latinalaiseen Amerikkaan. Alusta asti oli selvää, että tehtävän kansainvälisen luonteen vuoksi Suomessa asuvat kv-osaajat olisivat kohderyhmänä tässä rekrytointiprojektissa.

Kansainvälisten osaajien tavoittaminen, osaamisen tunnistaminen ja rekrytointi ovat erityistä ammattitaitoa vaativa rekrytoinnin osa-alue. StaffPoint Professionalsilla oli tehtävän kannalta oikeanlaista osaamista, laajat verkostot sekä myös aiempaa kokemusta vastaavanlaisista haastavista kv-rekrytoinneista, joten NL Acoustics kääntyi StaffPointin puoleen.

Passiivisten työnhakijoiden kontaktoiminen

NL Acousticsin toimeksiannossa joillekin alueille löytyi runsaasti hakijoita, kun taas toisaalle kandidaatteja etsittiin hyvinkin luovilla tavoilla. Kun hakijoita ei ole paljoa, hyvien kandidaattien löytämisessä korostuvat kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen sekä passiivisten työnhakijoiden kontaktointi.

Potentiaalisten passiivisten työnhakijakandidaattien löytäminen vaatii taitavaa ehdokaskartoitusta eli research-työtä. Research-vaiheessa hyödynnetään rekrytointityökaluja muun muassa osaajien kontaktointiin ja houkutteluun sekä osaamisen ja motivaation tunnistamiseen.

NL Acousticsin tapauksessa potentiaalisten hakijoiden vahvuuksina nähtiin mm. kohdemaatuntemus, alueen kielitaidon hallinta sekä mahdollisesti mukana tulevat kansainväliset kontaktit sekä verkostot.

’’Jos sopiva kandidaatti löytyy, on erityisen tärkeää tunnistaa passiivisen työnhakijan motivaatiotekijät ja osata myydä asiakasyritys hänelle, houkuttelevasti mutta kuitenkin hyvin realistisesti ’’, toteaa NL Acoustics -toimeksiantoa työstänyt rekrytointikonsultti Viivi Airu.

Miten oikeat osaajat löytyivät?

Kokemus, laadukas ehdokaskartoitus, HR-työkalujen osaaminen ja hyödyntäminen sekä kompetenssien tunnistaminen ovat avainasemassa haastavissa rekrytointitoimeksiannoissa. Ammattimaisessa rekrytointiorganisaatiossa myös prosessit tukevat rekrytoivaa tiimiä pääsemään laadukkaaseen tavoitteeseen.

NL Acousticsin casessa onnistumisen kulmakivinä olivat hyvä kommunikointi, suunnittelu sekä ammattimainen prosessi. Jokainen vaihe määriteltiin etukäteen aina alkupään kompetenssivaatimuksista hakukanaviin ja mahdollisiin lisänäkyvyyksiin sekä loppuvaiheen seulontaprosessista haastatteluihin.

Pelkkä loppuun asti hiottu prosessi ei kuitenkaan tuo yksinään täydellisiä onnistumisia, vaan myös rekrytoijien yksilöllisellä ammattitaidolla on suuri merkitys kokonaisuudessa.

’’Hakijamäärän ollessa vähäinen, rekrytoijan täytyy hakemusten läpikäynnin lisäksi yhdistää olemassa oleva osaaminen haastattelussa saatuun tietoon ja vahvistaa tätä näkemystä tarvittaessa vielä henkilöarviointien avulla’’, toteaa Viivi Airu.

Toimivan rekrytointistrategian, sekä osaavan rekrytointikonsultin avulla NL Acousticsille löydettiin uudet osaajat. NL Acousticsilla oltiin tyytyväisiä prosessin sujuvuuteen, karsinnan ja kandidaattien laatuun sekä rekrytoituihin henkilöihin. Lisäksi erityiskiitosta sai aktiivinen viestintä ja henkilökohtainen ote. NL Acousticsin ja StaffPoint Professionalsin saumaton yhteistyö läpi koko prosessin antoi projektille hyvän lähtökohdan päästä toivottuihin lopputuloksiin

Kansainvälisten osaajien rekrytointi tukee liiketoimintaa

Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien rekrytointi tukee liiketoimintaa, sillä eri taustoista tulleilla henkilöillä on kantasuomalaisiin nähden eri tavalla hankittua pätevyyttä, mikä voi hyödyttää työnantajaa laajemminkin. NL Acousticsin tapauksessa kansainvälisten osaajien koettiin vahvistavan myös organisaation houkuttelevuutta sellaisten suomalaisen työnhakijoiden silmissä, jotka haluavat työskennellä monikulttuurisissa ja kansainvälisissä tiimeissä.

Nykyinen maailmantilanne myös vaatii yrityksiltä kansainvälistymistä. ’’Meillä on usko siihen, että yritykset, joilla on kansainvälistä diversiteettiä tulevat menestymään paremmin’’, HR-manager kiteyttää.

Myös StaffPoint Professionals -tiimin International Accounts Director Nina Antink kannustaa yrityksiä palkkaamaan kansainvälisiä osaajia.

’’Kokemuksemme mukaan yritykset, jotka rekrytoivat myös kansainvälisiä osaajia, eivät ole etulinjassa kärsimässä osaajapulasta ja myös heidän uskottavuutensa rekrytoida lisää osaamista on korkealla tasolla. Myös yrityksen kyvykkyys kansainvälisessä liiketoiminnassa kasvaa, verkostot Suomen ulkopuolella vahvistuvat ja organisaation innovatiivisuus saa potkua’’, kertoo Antink.

Voimmeko olla avuksi?

Kansainväliset osaajat vahvistavat organisaation kilpailukykyä ja houkuttelevuutta, mutta kuinka löytää oikeat kv-osaajat?

Me, StaffPoint Professionals, pystymme tukemaan yritystäsi löytämään oikeat osaajat niin haastavissa kuin nopeissakin rekrytointitarpeissa. Olemme kokeneiden moniosaajien joukkue, jonka käytössä on vankka toimialaosaaminen ja toimenkuvaymmärrys sekä jatkuvasti kehittyvä verkosto ja moderni keinovalikoima.

Haluamme edistää rekrytoinneissamme työperäistä maahanmuuttoa, monimuotoisuutta sekä asiakasyritystemme valmiuksia rekrytoida myös muita kuin Suomen kansalaisia sekä suomea ja ruotsia sujuvasti puhuvia osaajia.