Siirry sisältöön
nokka
Takaisin

Päälliköidemme kasvu johtajina on tuonut erinomaisia tuloksia

Royal Ravintoloiden yli 800 työntekijän työyhteisössä ja yli 50 yksilöllisen ravintolan ryhmässä asiakastyytyväisyys, työhyvinvointi ja tulos kehittyvät samalla käyrällä. Esimiestyöhön on tullut lisää rentoutta.

Henkilöstöjohtaja Anne Kokkonen on seurannut Royal-perheen esimiesten kasvua yli kymmenen vuotta. Viimeisten vuosien aikana yhtiön uudistumista on tuettu lukuisin esimiehille suunnatuin valmennuksin.

"Esimiesvalmennusten tavoite on selkeä: hyvinvoinnilla parempaa tulosta."

Ensimmäisessä, jo päättyneessä esimiesvalmennuksessa painopisteinä oli johtamisen ja esimiestaitojen kehittämisen lisäksi muutosjohtaminen.

"Valmennus auttoi meitä ymmärtämään, että isossa muutoksessa kollegoiden tuki on äärimmäisen tärkeä draiveri. Halusimmekin korostaa sitä myös seuraavassa valmennuksessa. Olemme kiinnittäneet huomiota esimerkiksi ravintolapäällikkö-keittiöpäällikkö vuorovaikutuksen sujuvuuteen. Sillä on suuri merkitys."

Nykyinen valmennus on jaksotettu kokonaiselle vuodelle.
"Voisimme toteuttaa sen viikossa. Mutta vuoden mittaisena jatkumona oppimista voi tukea viestinnällä ja käytännön tekemisellä. Prosessoimme esimiestaitojen kehittymistä myös esimerkiksi kehityskeskusteluissa ja mittaamme vaikutuksia työtyytyväisyyskyselyllä", Anne Kokkonen kertoo.

Haluamme ymmärtää ja kunnioittaa erilaisia johtamistyylejä

Royal Ravintolat tarjoaa työmahdollisuuksia, joissa on hohtoa. Sen brändikin on vetovoimainen.

Anne Kokkosen mukaan johtamishaasteet liittyvät pitkälti koko ravintola-alan haasteisiin: muutoksesta on tullut osittain pysyvä olomuoto. Rekrytoinnin haasteet ja jatkuvana kasvava kilpailu pitävät väistämättä varpaillaan.

"Olemme kuitenkin tiedostaneet, että kun tiimityö on hyvää ja tavoitteet tehty yhteisiksi, haasteet eivät niin vahvasti vaikuta esimiehen henkilökohtaiseen jaksamiseen", Kokkonen sanoo.

Royal Ravintoloissa on hyvin erilaisia johtajia ja johtamistyylejä, ja niitä halutaan kunnioittaa. Monikulttuurisuus on arjessa jatkuvasti läsnä: henkilökunnassa sekä esimiesten joukossa on taitajia monista eri kansallisuuksista.

Yhtenä esimiesvalmennuksen tavoitteena onkin ohjata esimies kasvattamaan työyhteisönsä ymmärtämään, miksi he eivät aina ymmärrä toisiaan.

"Olemme laatineet esimiehistä Extended Disc-työkäyttäytymisen profiilit ja kommentoineet tuloksia avoimesti. Profilointityökalu on ollut hyvä ja herättävä apuväline paikantamaan vuorovaikutuksen kipukohdat ja onnistumisen mahdollisuudet."

Selkeitä tuloksia kolmella mittarilla

Ensimmäiseen, vahvasti muutosjohtamiseen panostavaan esimiesvalmennukseen osallistui 60 tulosvastuullista esimiestä. Nykyisen esimiesohjelman piiriin ulotettiin apulaisravintolapäälliköt ja tuoreet esimiehet.

Kokkonen kertoo kilpailuttaneensa useita valmennusyhtiöitä. Spring Housen rakentama kokonaisuus vaikutti ja ”puhui samaa kieltä”. Hiljattain myös henkilöstövuokrauksen puolella yhteistyö sisaryhtiö StaffPointkin kanssa on laajentunut strategiseksi kumppanuudeksi. StaffPoint hoitaa kaikkien Royal Ravintoloiden henkilöstövuokrauspalvelut.

"Vuonna 2015 aloitetun valmennusyhtiön tulokset näkyvät jo suoraan parantuneina numeroina. Mittaamme menestysreseptimme toimivuutta kolmella mittarilla: asiakastyytyväisyyden paranemisella, työtyytyväisyyden lisääntymisellä ja tehokkaalla toiminnalla. Spring Housen kanssa tehdyllä yhteistyöllä on ollut näihin kaikkiin ilmeistä vaikutusta", Kokkonen kiittelee.

"Nyt olemme oppimassa epähierarkisen, mutkattoman johtamisen taiteen. Kun meillä on työyhteisönä paljon annettavaa pitkällekin uralle, miksi emme tekisi arjesta hauskaa", Kokkonen summaa.

HAASTEET LÄHTÖTILANTEESSA

  • Esimiehet tekivät tyypillisesti kaikki itse; tiimin hyödyntäminen ei ollut luontevaa.
  • Esimiestyön haasteet ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mikä näkyy esimiesten henkilökohtaisessa jaksamisessa.
  • Päälliköiden vuorovaikutusta haluttiin kehittää entistä paremmalle tasolle.
  • Johtamisessa hyväksyttiin erilaiset johtamisen tyylit, mutta vietiin painopiste ihmisiin.

HYÖDYT JA MUUTOKSET

  • Erilaisuuden johtaminen on kehittynyt.
  • Royal-perheen johtamiskulttuuri on kirkastunut.
  • Tyytyväisyys esimiesten johtamistaitoihin on parantunut joka vuosi kolmen vuoden aikana.
  • Esimiesten ja henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut. Asiakastyytyväisyys on parantunut.
  • Työhyvinvoinnin lisääntymisellä on ollut vaikutusta myös käyttökatteen parantumiseen.

Haluatko nähdä lisää casejamme?

Katso videoita asiakascaseistamme ->