Siirry sisältöön
FläktGroup Turku Plug-fan referenssi
Takaisin

Luonnikkaalla yhteistyöllä henkilöstöasiat hoituvat

FläktGroup Finland Oy siirtyi vuonna 2010 käyttämään vuokratyövoimaa hoitaakseen tuotantohuippujen edellyttämät henkilöstötarpeet joustavasti.

FläktGroup Finland Oy on johtava ilmankäsittelyalan asiantuntija ja uusien sovellusten kehittäjä. Yhtiön liikevaihto on yli 100 milj. euroa ja henkilöstöä on noin 400 Suomessa. FläktGroup Finland valmistaa yleisilmanvaihdon keskipakoispuhaltimia, kammiopuhaltimia ja huippuimureita sekä ilmastointikanavia ja kanavaosia Turussa sekä ilmanvaihdon päätelaitteita Akaassa. Yhtiöllä on myyntikonttori Turun ja Akaan lisäksi Espoossa, Kuopiossa, Oulussa, Raisiossa ja Vaasassa. FläktGroup Finland kuuluu yli 65 maassa toimivaan ja 3600 henkilöä työllistävään kansainväliseen FläktGroupiin. Alan johtavan yrityksen tuotteita on Suomessa lähes kaikissa 1950-luvun jälkeen rakennetuissa tai saneeratuissa rakennuksissa.

Henkilöstövuokrauksesta joustoa, palveluvalikoimasta syvyyttä yhteistyöhön

”Vuonna 2010 FläktGroup Finlandilla tuotannon kuormitushuiput hoituivat pääasiassa omien työntekijöiden määräaikaisilla työsopimuksilla. Käytäntö koettiin itse hoidettuna kankeaksi tavaksi toimia. Toiminnan tuottavuutta haluttiin parantaa siirtymällä käyttämään vuokratyövoimaa kuormituksen tasaamiseen. Palvelun kilpailutuksen voitti StaffPoint, jonka tiimi hoitaa edelleen FläktGroup Finlandin tuotannon henkilöstötarpeita Suomen toimipisteissämme”, kertoo henkilöstöpäällikkö Maria Yli-Olli.

Nykyään yhteistyön perustana ovat vuokratyöntekijät niin määräaikaisissa tehtävissä kuin työntekijäpoolissa, josta FläktGroup voi kutsua töihin nopeastikin osaavan tekijän joko myStaff-järjestelmää hyödyntäen tai ottamalla yhteyttä StaffPointin yhteyshenkilöihin.

FläktGroup Finland on hyödyntänyt myös muita StaffPoint-konsernin palveluita, joita palveluvalikoimaan on tullut vuoden 2010 jälkeen. ”Rekrytointipalvelut ja suorahakutoiminnot ovat auttaneet tilanteissa, joissa oma haku ei ole tuonut toivottavaa tulosta. Henkilöarvioinnit tuottavat lisätietoa ja tukevat rekrytointiprosessin päätösvaiheessa. FläktGroup Finland on käyttänyt myös Spring Housen valmennuspalveluita, kuten esimiesvalmennusta, josta on tullut hyvää palautetta”, tiivistää HRD Manager Tarja Mäkinen.

Henkilöstöpooli ja sesonkityöntekijätarpeet

FläktGroup Finland käyttää äkillisten ja ei ennakoitavissa olevien poissaolojen sekä kiiretilanteiden hoitamiseen StaffPointin työntekijäpoolia. ”Toiminnallisuus auttaa FläktGroup Finlandia varmistamaan tuotantoaikatauluissa pysymisen” kuvailee Mäkinen ja jatkaa, että ”samalla oman henkilökunnan työtuntimäärät pysyvät tasaisempina.”

Henkilöstöpooli on vuokratyöntekijöille hyvä vaihtoehto, sillä pooliin valitut henkilöt ovat FläktGroup Finlandin kohdalla osaajia, jotka eivät ole kokoaikaisesti käytettävissä esimerkiksi opintojensa vuoksi. Mielenkiintoiset, tutut työtehtävät ja kivat tiimit kuitenkin varmistavat, että nopeastikin aukeaviin vuoroihin löytyy hyvin tekijöitä sekä Turussa että Toijalassa.

Suurin osa FläktGroup Finlandin kesätyöntekijöistä työskentelee StaffPointin kautta. Määräaikaiset työsopimukset, jotka tehdään vastaamaan todellista tarvetta, sitouttavat hyvin myös sesonkitöitä tekevät työntekijät.

Luonnikas yhteistyö näkyy myös vuokratyöntekijöille

Pitkä yhteistyö näkyy niin FläktGroup Finlandille kuin StaffPointin tiimillekin sujuvuutena ja luotettavuutena. StaffPointin toimihenkilötiimi tuntee asiakkaan toimipisteet, työtehtävät ja esimiehet. Työnhakijoille on siten helpompaa kertoa olennaisia asioita työtehtävistä ja tulevasta työpaikasta. Lisäksi FläktGroup Finlandin toimipisteet ovat StaffPointin vuokratyöntekijöiden keskuudessa erittäin pidettyjä työpaikkoja.

Mäkinen ja Yli-Olli kertovat, että yrityksen toimipisteissä pyritään vahvasti siihen, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan samanarvoisesti, olivatpa he sitten omilla kirjoilla tai StaffPointin työntekijöitä. Esimerkiksi vuokratyöntekijät ovat tervetulleita kaikkiin tilaisuuksiin, kuten infoihin ja tuotantotiimien palavereihin. Ei myöskään oleteta, että uuden työntekijän voi laittaa suoraan tuotantolinjalle tai muuhun tehtävään, vaan varmistetaan, että kaikki aloittavat työntekijät käyvät läpi saman perehdytyksen ja työsuojeluperehdytyksen taloon tullessaan.

HAASTEET LÄHTÖTILANTEESSA

  • Tarve miehittää tuotantohuippuja tehokkaammin ja kuormitusta vastaavasti
  • Tuottavuuden tehostaminen organisaation eri toiminnoissa

TULOKSIA YHTEISTYÖSTÄ

  • Nopeampi reagointikyky muuttuviin tilanteisiin
  • Työntekijäpoolien avulla toimintaan tullut kaivattua joustavuutta
  • Yhdeltä tuottajalta laajalti HR-palveluita
  • Pitkäjänteisen yhteistyön tuoma molemminpuolinen luottamus ja arvostus