Siirry sisältöön
toimisto
Takaisin

Uudelleensijoittamis- valmennuksesta uusi suunta työelämään

Kaleva-konserni tarjosi Erweko-painotalostaan irtisanotuille 20 työntekijälle Spring Housen 5-päiväisen uudelleensijoittamisvalmennuksen. Valmennuksen tavoitteena oli auttaa irtisanottuja löytämään uusia mahdollisuuksia omalla työurallaan.

”Koimme vahvana velvoitteenamme saattaa pitkän työuran tehneet työntekijät uudelle uralle. Todella hienoa, miten ihmiset saatiin näkemään, että heidän vuosien kokemuksellaan ja osaamisellaan on upeita mahdollisuuksia aivan toisilla toimialoilla” kiteyttää Varpu Penninkilampi-Kerola.

Valmennuksen avulla osallistujat havahtuivat vaikeasti työllistävän toimialansa tilanteeseen sekä huomasivat omat mahdollisuutensa työllistyä muilla toimialoilla tai kokonaan uusissa työtehtävissä. Osallistujat oppivat näkemään oman kokemuksensa laajemmin ja miettivät millaisissa tehtävissä heidän osaamisestaan ja pitkäaikaisesta kokemuksestaan olisi aidosti hyötyä. Jokaiselle löydettiin monta tulevaisuuden vaihtoehtoa, joihin jokaiseen kukin lähti suunnittelemaan etenemismallia.

Ryhmään syntyi erinomainen yhteinen tsemppaamisen henki, kun muutama sai koulutus- tai työpaikan nopeasti. Näiden sekä valmentajien tuomien esimerkkien avulla muutkin aktivoituivat hakemaan töitä tai opiskelupaikkaa. Valmentajat kannustivat puhumiseen ja jakamiseen esimerkkien avulla ja näin saatiin ryhmä avautumaan ja tukemaan toisiaan työn hakemisessa. Ihmisten usko itseensä ja tahto ryhtyä toimenpiteisiin vahvistui valtavasti matkan varrella valmentajien tsemppauksella ja positiivisella patistuksella. Nopeasti kaikki ymmärsivät miksi kannattaa toimia heti.

Onnistumisen salaisuutena oli, että ensin uskallettiin laittaa paha olo pois ja sen jälkeen avautui rohkeus katsoa tulevaisuuteen. Nopeasti osallistujat ymmärsivät valmentajien olevan paikalla vain heitä varten ja että työnantaja on vilpittömästi tarjonnut tämän mahdollisuuden heille oman elämän, uran ja työnhaun suunnittelua varten. Valmennuksessa rohkaistiin olemaan ylpeitä siitä, että on käyty vaativa prosessi läpi ja selviydytty tilanteesta kunnialla.

Valmennuksen päättyessä osallistujat olivat kiitollisia työnantajalle saatuaan mahdollisuuden käydä haastava prosessi tuetusti läpi ja näin saatiin kaikesta huolimatta säilytettyä positiivinen mielikuva pitkäaikaisesta työnantajasta.

”Kyllä työnantajan kannattaa panostaa myös lähtevään henkilöstöön, sillä tilanteen haastavuudesta huolimatta, päällimmäiseksi tunteeksi jäi usko tulevaan sekä taloon jääville että sieltä lähteville” kertoo Varpu Penninkilampi-Kerola.