Siirry sisältöön
Niina Karjalainen
Takaisin

Espanjasta löytyy oikeanlaisia osaajia – buukkaustoimintojen ulkoistus toi runsaasti hyötyjä

Suomessa valtakunnallisesti uusasiakashankinnan saralla toimiva yritys päätti ulkoistaa buukkaustoimintaansa Espanjaan yhteistyössä StaffPointin kanssa.

Viiden miljoonan euron liikevaihdon yritykselle ulkoistus mahdollisti aidosti innokasta ja osaavaa henkilökuntaa, jota oli vaikea löytää Suomesta omin neuvoin.

”Toimialamme ei ole kauhean seksikäs. Yhteistyö StaffPointin kanssa on tarjonnut meille parempia hakijoita ja parempaa työvoimaa, kuin mitä Suomessa saisimme”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja.

Espanjan Aurinkorannikolla Fuengirolassa, jossa StaffPointin työntekijöistä koostuva tiimi hoitaa suomalaisyrityksen tehtäviä, asuu paljon suomalaisia. Sen vuoksi remmiin on löydetty helpommin sopivampaa työvoimaa kuin Suomessa, sillä vieraassa maassa omalla äidinkielellä tehtävästä työstä innostutaan herkemmin.

StaffPointin Espanjan toimipisteestä käsin hoidetaan B2B-segmentissä toimivan yrityksen puolesta erilaisten yritysten päättäjien kontaktointia ja asiakastapaamisten sopimista. Palvelun ostaminen säästää yrityksen asiakkailta aikaa, kun tapaamisia ei tarvitse sopia itse. StaffPoint pitää tiivistä yhteyttä yrityksen kanssa, että asiat hoituvat molemmille osapuolille mieleisellä tavalla.

Laatu ratkaisee

StaffPointilla asiakastapaamisia sopivaa tiimiä vetävä Niina Karjalainen kertoo, että uusasiakashankintayritys hoitaa hallinnoinnin, mutta StaffPoint vastaa työsuhteista ja muista käytännön asioista. Fuengirolan tiimissä työskentelee kolme henkeä, mutta yrityksellä on buukkaustoimintaa myös Suomessa.

Työtä tehdään päiväsaikaan ja yksi työntekijä sopii noin 5-15 asiakastapaamista työvuoronsa aikana. Määrät vaihtelevat paljon asiakkaista riippuen. Vakavaraiselle kasvuyritykselle olennaisinta toiminnassa on kuitenkin toimitusjohtajan mukaan määrän sijasta laatu.

”Päätavoite toiminnassamme on, että asiakkaat pysyvät kumppaneinamme monta vuotta ja kumppaneiden kanssa tärkeintä on laatu. Haluamme, että jokainen järjestämämme kohtaaminen on sen arvoinen asiakkaalle tai päämiehelle.”

Toiminnan osittainen ulkoistaminen Espanjaan alkoi vuonna 2015. StaffPoint valikoitui kumppaniksi muun muassa ihmisten ammattitaidon ja henkilökemioiden myötä.

”Suurin syy oli henkilöiden ajattelumalli. Puhuimme samaa kieltä”, toimitusjohtaja kertaa.

Kumppanuus lisää joustavuutta

Yhteistyö StaffPointin kanssa on tuonut yritykselle monia etuja. Toimitusjohtaja listaa yhteistyön tuomiksi hyödyiksi muun muassa joustavuuden, vastuitten selkeytymisen, työmäärän vähenemisen ja käytössä olevan henkilörekisterin laajuuden.

Kumppanuus on tarjonnut myös yrityksen työntekijöille uusia mahdollisuuksia ja vaihtelua.

”Suomesta on voinut lähteä Espanjaan töihin ja myös Espanjassa työskennelleillä on ollut mahdollisuus siirtyä Suomeen töihin, joten se on tuonut työntekijöille joustavuutta, kun voi vaihtaa työskentelypaikkaa.”

Yhteistyö ei rajoitu vain ulkoistamispalveluihin, vaan yritys on toimitusjohtajan mukaan hyödyntänyt StaffPointin palveluita lisäksi rekrytointiprosessin keventämiseen.

”Esimerkiksi henkilöhaastatteluissa ja rekrytointiprosessin alkupään valinnoissa ja järjestelyissä StaffPointista on ollut myös apua.”

HAASTEET LÄHTÖTILANTEESSA:

  • Työntekijöiden löytäminen oli haasteellista
  • Toiminnassa haluttiin panostaa entistä enemmän laatuun
  • Työtehtävien hoitaminen ja sopivan henkilöstön löytäminen vei enemmän aikaa

MUUTOKSET JA NIIDEN HYÖDYT:

  • Potentiaalisia työntekijöitä on löytynyt helpommin ja käytössä on yhteistyön myötä laajempi hakijakunta
  • Ulkoistus on tuonut joustavuutta sekä työntekijöille että yritykselle
  • Vastuut ovat selkeytyneet ja työmäärä on keventynyt