Siirry sisältöön
Management Audit
Takaisin

Case: Leadership Review

"Leadership Review antoi sekä hallitukselle että uudelle toimitusjohtajalle konkreettiset eväät yhtiön johdon miehityksen muutoksille sekä johdon henkilökohtaisten kehitysohjelmien tekemiselle."

Asiakas:

Asiakkaamme on oman toimialansa merkittävin retail-yritys, jonka palveluksessa on yli 1 300 asiantuntijaa. Yritys palvelee sekä kuluttajia että yrityksiä useiden jakelukanavien kautta.

Toimeksianto:

Uudistuneella hallituksella oli tarve ymmärtää avainhenkilöresurssien tilanne ja kyky ottaa uusia tai laajenevia vastuita muuttuvassa markkinatilanteessa. Yrityksellä oli skenaarioiden pohjalta rakennettu vaihtoehtoiset strategiat ja Leadership Review:n fokus rakennettiin haasteellisimman skenaarion pohjalta. Tiedonkeruun menetelmät ja pääkysymykset rakennettiin yhteistyössä tilaajan kanssa.

Näin onnistuimme:

Toimeksiannon saatuamme teimme operatiivisen johdon kanssa läpivientisuunnitelman, ja johto osallistui Leadership Review:n kehittämistavoitteiden määrittelyyn. Tavoitteenamme oli tuottaa sekä johdolle kollegiona että yksilöinä kehittymissuunnitelmat ja hallitukselle puolestaan tilaajana objektiivinen arviointi avainhenkilöstön kyvykkyyksistä sekä johtamisen käytännöistä. Erityistä huomiota kiinnitimme johtoryhmien toimintaan, seuraajasuunnitteluun ja mahdollisiin osaamisinvestointeihin. Projektiin osallistui 23 avainhenkilöä ja arvioinnin toteutus suunnittelusta loppuraportointiin kesti 6 viikkoa.

Asiakkaan kommentti:

”Projekti vietiin hyvässä yhteistyössä jämäkästi läpi. Projektin aikana yhtiön toimitusjohtaja vaihtui. Leadership Review antoi sekä hallitukselle että uudelle toimitusjohtajalle konkreettiset eväät yhtiön johdon miehityksen muutoksille sekä johdon henkilökohtaisten kehitysohjelmien tekemiselle”, kertoo hallituksen puheenjohtaja.