Siirry sisältöön
Asiakascase - Lääkäriliitto
Takaisin

Case Lääkäriliitto: Asiantuntijajärjestön johtajarekrytointi kysyy laadukkuutta ja läpinäkyvyyttä

Tilanteessa, jossa soveltuvat johtajakandidaatit ovat saman järjestön jäseniä ja alalla arvostettuja nimiä, on äärimmäisen tärkeää toteuttaa rekrytointi vahvalla ammattitaidolla.

"StaffPoint Executive kirkasti meille parhaan toiminnanjohtajavalinnan huolellisella ja diplomaattisella työllä. Kokemus osoitti, että odotettuunkin lopputulokseen liittyy vaa’ankieliä", Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju kiittelee.

Lääkäriliiton uutena toiminnanjohtajana on 1.10.2017 aloittanut yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäki. Myllymäki valikoitui tehtävään ehdokkaista, jotka ovat alalla arvostettuja ja tunnettuja nimiä. Asiantuntijajärjestön johtajarekrytoinneissa tällainen asetelma on yleinen, ja se asettaa sitäkin suuremman painoarvon valintaprosessin ammattimaisuudelle.

"Rekrytoinnin hoiti meille tuttu StaffPoint Executive. Konsultti Pasi Honkalahti tuntee Lääkäriliiton vuonna 2010 tehdyn strategiantyön kautta ja ymmärtää tulevaisuuden haasteemme. Olen itsekin ollut liiton tehtävissä vuodesta 2011 lähtien", Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtajana lääkärintyönsä ohella toimiva Marjo Parkkila-Harju kertoo.

Honkalahti ja Parkkila-Harju tekivät valintaa edeltävän kevättalven tiivistä yhteistyötä alkaen uuden toiminnanjohtajan tehtävän profiloinnista aina valitun henkilön työsopimuksen allekirjoittamiseen saakka.

Profilointi on avointa vuoropuhelua myös kandidaattien kanssa

"Lähes 24 000 jäsenen Lääkäriliitossa eletään strategian toimeenpanoaikaa. Tavoitteiden jalkauttamiseen liiton arjessa vaikuttavat paitsi aikalisän saanut SOTE-ratkaisu myös terveydenhuoltopalveluiden teknologiamurros, joka muuttaa lääkärin työnkuvaa. Liiton uuden toiminnanjohtajankin tehtävät määriteltiin ja ne tulevat kehittymään näiden muutosten imussa", Parkkila-Harju kertoo.

StaffPoint Executiven moniosaisessa johdon suorahakupalvelussa profilointi sisältää tehtävänkuvan peilaamisen työyhteisön ja sen toimintaympäristön nykyisiin ja tuleviin tavoitteisiin ja haasteisiin. Muita toiminnanjohtajan tehtävänkuvaa määrittäneitä kriteerejä oli liiton johtokaksikon, toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan, tehokkaan ja vuorovaikutteisen työnjaon rakentaminen. Hyvät viestintätaidot olivat kriteereistä keskeisimpiä hakijan persoonaa ja vaikuttavuutta profiloitaessa.

"Profilointi heijastuu jo ensimmäisiin keskusteluihin valittujen hakijoiden kanssa. Rakennamme ymmärrettävän ja realistisen kuvan siitä toimintaympäristöstä, johon valittu ihminen tulee tuomaan oman vahvan panoksensa. Peilaamme kandidaatin potentiaalia juuri tietyn työnantajan toimintaan, tavoitteisiin ja visioon", Pasi Honkalahti kertoo.

Järjestöissä johtamistaidoilta edellytetään jo yritysmaailman tasoa

Toiminnanjohtajaa haettiin näkyvästi liiton omissa kanavissa, täydennettynä mm. selektiivisellä ilmoitushaulla. Määräaikaan mennessä saatiin hyvän kokoinen joukko kiinnostavia hakijoita. Marjo Parkkila-Harju yllättyi positiivisesti siitä, että StaffPoint Executive toi research-vaiheessa shortlistalle myös sellaisia kandidaatteja, joita ei oltu osattu edes ajatella.

"Järjestömaailmassa tarvittavat johtamistaidot ovat yritysmaailman tasalla. Sosiaaliset taidot ja näkemyksellisyys korostuvat – ne ovat tärkeitä myös meillä. Pasi Honkalahti toi rekrytointiin laaja-alaista yritysmaailman tuntemusta ja osasi räätälöidä sen järjestömaailman tarpeisiin. Ainoa selkeä ero yrityksiin verrattuna oli, että meidän hakijoiltamme painotettiin alan kotimaan toiminnan tuntemusta kansainvälisen sijaan", Parkkila-Harju sanoo.

"StaffPoint Executive hoiti kanssani vuoropuhelua kandidaattien kanssa ja teki sen juuri liittomme profiiliin sopivalla tavalla. Uskon, että kaikki käydyt keskustelut olivat kiinnostavia ja rakentavia sekä hakijoille että meille rekrytoijille."

Kun investoi rekrytoinnissa laatuun, myös ennakkosuosikin valinnasta voi olla ylpeä

Liiton puheenjohtajistosta koostuneella valintaryhmällä oli lopulta yhtenäiset näkemykset vahvimmista kandidaateista. Hallitus valitsi yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäen tehtävään laajan kokemustaustansa, vaikuttavuutensa ja myös vahvojen viestintätaitojensa ansiosta. Hän jatkaa edeltäjänsä Heikki Pälven jalanjäljillä mutta tietä, jossa on monia risteyskohtia.

"Valitsimme StaffPoint Executiven saadaksemme rekrytointiprosessin, joka kestää katseet. Investointina tämän tason kumppanin käyttäminen oli merkittävä, mutta asetimme laadun ja brändimme arvoisen toiminnan etusijalle. Kun valinta on tehty laadukkaasti, myös ennakkosuosikkiin päätyminen on asia, josta voi olla aidosti ylpeä ja joka on juuri oikealla tavalla rakentanut Lääkäriliiton mainetta", Parkkila-Harju kiteyttää.

"Tämä oli jälleen kerran hieno asiakaskokemus. Hallitus ja sen valintaryhmä puheenjohtajan johdolla työskentelivät huolellisesti ja hyvällä fokuksella. Ilokseni huomasin, että hallituksen jäsenet näkivät usean tutun kandidaatin uudessa valossa", Pasi Honkalahti summaa.

HAASTEET LÄHTÖTILANTEESSA:

  • Järjestö haki soveltuvaa johtajaa jäsenistönsä keskuudesta – suurin osa vaihtoehtoisista niistä oli tiedettyjä ja ennalta arvattuja.
  • Johtajarekrytointi haluttiin hoitaa korkealaatuisesti ja läpinäkyvästi järjestön maineen ja brändin edellyttämällä tavalla.
  • Haettavan johtajan tuli täyttää nykyaikaisen muutosjohtajan valintakriteerit.

MUUTOKSET JA HYÖDYT:

  • StaffPoint Executiven suorittama alkuvaiheen profilointi tuotti vaihtoehtojen joukkoon myös uusia, potentiaalisia nimiä.
  • Lääkäriliiton strategian ja vision tunteva johdon suorahaun asiantuntija tunnisti ne kriittiset avainkompetenssit, joita valittavan johtajan tuli täyttää työyhteisössä menestymiseksi.
  • Laadukas ja ammattitaitoinen rekrytointiprosessi vapautti Lääkäriliiton johdolta aikaa ja resursseja keskittyä muihin tehtäviin.