Siirry sisältöön
Asiakascase Oral Hammaslääkärit
Takaisin

StaffPoint vauhdittaa Oral Hammaslääkäreiden kasvua palveluneuvojien rekrytoinneilla

Voimakkaasti toimintaansa kasvattava Oral Hammaslääkärit tarjoaa suuhygienisti- ja hammaslääkäripalveluja noin 40 paikkakunnalla Suomessa. Yrityksen kasvua tukee valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus, jonka rekrytoinneissa StaffPoint avustaa.

Oral Hammaslääkärit omistaa sveitsiläinen suunterveydenhoitoon keskittyvä Colosseum Dental Group. Colosseum Dentalin taustalla on kansainvälinen lasten ja nuorten kehittymistä tukeva Jacobs Foundation -hyväntekeväisyyssäätiö. StaffPoint rekrytoi Oralin Espoossa toimivaan Contact Centeriin palveluneuvojia, jotka työllistyvät suoraan Oralin palvelukseen.

Palvelukeskuksessa hoidetaan muun muassa ajanvarauksia ja muita asiakaskontakteja eri palvelukanavien kautta usealla eri kielellä. Oral Hammaslääkäreiden henkilöstöjohtajan Sara Purhosen ja Contact Centerin yksikön päällikön Sanna Aallon mukaan yhteistyö StaffPointin kanssa on helpottanut oikeanlaisten osaajien löytymistä huomattavasti.

"Rekrytointikumppanin valinnassa vaikutti erityisesti reagointinopeus, hinnoittelun selkeys ja StaffPointin laatutakuu, eli että saamme tietyn ajan sisällä uuden henkilön aiemmin rekrytoidun tilalle, jos rekrytointi menisi joskus jostain syystä pieleen. Se oli meille riskittömämpi valinta", Purhonen kertoo.

Rekrytointiapu toi lisää hakijoita

StaffPoint hoitaa rekrytoinneissa esikarsinnan, toteuttaa videohaastattelut ja sopii työhaastattelut.

"Työaikaa säästyy rekrytoinneissa huomattavasti. Palveluneuvojat tekevät työtä, joka vaatii laajan tietomäärän omaksumista ja ketteryyttä monen eri ict-järjestelmän käytössä. Myös suun terveydenhuollon ajanvarauksiin ja -palveluihin liittyvä asiakaskontaktointi vaatii tekijöiltä pitkäjänteisyyttä. Siksi oikeanlaisia osaajia ei ole aina helppo löytää", Aalto sanoo.

Oral Hammaslääkärit on saanut enemmän työhakemuksia StaffPointin kautta, kuin itse rekrytoidessaan. Sopivia kandidaatteja löytyi nopealla aikataululla ja myös hakijoiden kyvykkyydet on koettu erinomaiseksi. Työntekijöiltä vaaditaan asiakaspalvelutilanteisiin sopivaa tilannetajua ja hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, sillä asiakkaita palvellaan puhelimen lisäksi myös chatissa.

"StaffPoint ymmärsi selkeästi tarpeemme ja on luotettava kumppani, joka reagoi asioihin välittömästi. StaffPointin kautta tulleet hakijat ovat vastanneet todella hyvin odotuksia ja profiilit ovat olleet juuri sellaisia, kuin olemme toivoneet", Aalto ja Purhonen tiivistävät.

Hyvää henkilökuntaa tarpeen vaatiessa

Purhonen ja Aalto ovat kokeneet myös StaffPointin tarjoamat videohaastattelut tärkeänä ja hyödyllisenä rekrytointiprosessin osana. Ne ovat mahdollistaneet rekrytointien paremman onnistumisen.

"Jos ajatellaan koko rekrytointiprosessia, videohaastattelu on hyvä ensivaiheen yhteys hakijoihin ja ehdokkaisiin. Sen avulla on mahdollista nähdä ja kuulla, minkälainen hakija on mahdollisesti kyseessä", Purhonen tarkentaa.

Uudet palveluneuvojat koulutetaan tehtäviinsä ja heillä on uran kannalta hyvät kehittymismahdollisuudet yhtiön palveluksessa. Monet työntekijät viihtyvät työssä pitkään, mutta esimerkiksi palvelukeskuksessa työskentelevien opiskelijoiden elämäntilanteiden muuttuessa myös vaihtuvuus on joskus suurta. Silloin yhteistyö StaffPointin kanssa on erityisen hyödyllistä.

"Olemme saaneet StaffPointin kanssa rekrytointiprosessin luotua tehokkaaksi kokonaisuudeksi, josta saamme tarvittaessa uutta työvoimaa. Yhteistyön suurin etu on ehdottomasti se, että saamme hyvää ja osaavaa henkilökuntaa", Purhonen ja Aalto toteavat.

HAASTEET LÄHTÖTILANTEESSA

  • Henkilöstöä tarvittiin nopeasti lisää yhtiön voimakkaan kasvun myötä
  • Rekrytointeihin kului paljon aikaa
  • Sopivien työntekijöiden löytäminen oli haastavaa

MUUTOKSET JA HYÖDYT

  • Hakijoiden taso on ollut erinomainen ja työhakemuksia on saatu enemmän
  • Rekrytointeihin ei kulu niin paljon aikaa, koska StaffPoint hoitaa suuren osan työstä
  • Videohaastattelut ovat tehostaneet rekrytointiprosessia

Yksi tärkeimmistä työelämän valinnoista on, kenet valitset yrityksesi palvelukseen. Onnistuneet rekrytoinnit ovat toimintamme ydintä. Lue lisää rekrytointipalveluistamme tästä!