Siirry sisältöön

Kompensaatiokonsultointi

Kompensaatiokonsultointimme pohjautuu hyvään alakohtaisten, toimivien palkitsemismallien tuntemukseen.

Palvelu lyhyesti:

  • Tarjoamme konsultaatiota organisaation erilaisista kompensaatiomalleista ja bonusjärjestelmistä.
  • Asiantuntijapalvelu rakennetaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
  • Palvelun ytimessä on tunnistaa ja määritellä kompensaation osapuolet, kompensaatiolla kannustettavat liiketoimintatavoitteet ja niiden menestyksekäs toteutuminen sekä tunnistaa ja ratkaista organisaation palkitsemiskäytäntöihin liittyvät haasteet.
  • Hyödynnämme konsultoinnissa aina tuoreimpia, toimiviksi osoittautuneita ja mittausten perusteella tuloksekkaita benchmarking-kohteita, soveltaen niitä asiakasorganisaatioidemme käyttöön.
  • Palveluun sisältyy myös pitkäjänteisempi ja kauaskantoisempi tavoite, jonka toteutumista seurataan sovituin väliajoin.

Hyödyt:

  • Verkostomme kautta saamme laajaa kansainvälistä ja alakohtaista benchmarking-tietoa vaihtoehdoista.