Siirry sisältöön

Vastuullisuutemme työnantajana

StaffPointissa haluamme olla hyvä työpaikka. Siksi olemme vastuullinen työnantaja.

Välitämme työntekijöistämme ja suhtaudumme työnantajavelvoitteisiimme erittäin tarkasti. Teemme päivittäin töitä työntekijöidemme hyväksi. Noudatamme lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia. Arkitoimintaamme ohjaavat StaffPointin eettiset toimintaperiaatteet (Code of conduct):

StaffPoint-konserni Code-of-Conduct

StaffPoint Whistleblowing - anonyymi ilmoituskanava väärinkäytösepäilyihin

StaffPoint-konsernissa on käytössä EU-direktiivin vaatimusten mukainen Whistleblowing -kanava. Anonyymin ilmoituskanavan kautta henkilöstö ja sidosryhmät voivat ilmoittaa anonyymisti väärinkäytösepäilyistään tai yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta.

Ilmoituskanavassa ei käsitellä yleisiä HR-asioita eikä asiakasreklamaatioita.

StaffPoint Whistleblowing -ilmoituskanava

Vastuullisuusteemamme

StaffPointilla vastuullisuutta toteutetaan neljän eri teeman kautta. Näitä teemoja ovat yhteistyö, ihmiset, asiakkuudet, sekä ympäristö.

Olympiakomitea_kumppanuus

Yhteistyö

StaffPoint on Suomen Olympiakomitean yhteistyökumppani. Kumppanuus Suomen Olympiakomitean kanssa vahvistaa StaffPointin työntekijöiden työhyvinvointia sekä tukee nuoria urheilun, opiskelun ja työelämän yhdistämisessä.

StaffPoint on mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -verkostossa, jossa kampanjaan osallistuneet työnantajat sitoutuvat edistämään kuutta vastuullisen työnantajan periaatetta: syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.

  Artboard 12

  Ihmiset

  StaffPointin toiminnan ytimessä on ihmiset, joten sosiaalinen vastuullisuus on arvo, joka näkyy kaikessa toiminnassamme.

  StaffPointin periaatteisiin kuuluu työnhakijoiden ja -tekijöiden yhdenvertaisuus.

  Mittaamme henkilöstömme työtyytyväisyyttä säännöllisesti ja tarjoamme monipuolisia työ- ja kehittymismahdollisuuksia.

  StaffPointilla on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen, häirintään ja muuhun epäasialliseen käytökseen. Tällaisten tapausten tullessa ilmi, ne käsitellään aina välittömästi ja asianmukaisella vakavuudella.

  StaffPoint tarjoaa työntekijöilleen erilaisia työhyvinvointia tukevia palveluja, kuten työkykykoordinaattori ja työkykypalvelut, joilla edistetään henkilöstön hyvinvointia ja työssäjaksamista. StaffPoint tekee tiivistä yhteistyötä myös eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa. Lisäksi StaffPoint tarjoaa työntekijöilleen mm. työssäjaksamiseen liittyviä koulutuksia ja valmennuksia esimerkiksi ajanhallintaan ja yleiseen jaksamiseen liittyen.

  StaffPoint-konserniin kuuluva valmennustalo Spring House järjestää työvoimakoulutuksia etenkin osatyökykyiseille, pitkäaikaistyöttömille sekä maahanmuuttajille, jotta mahdollisimman moni voisi työllistyä omaa työkykyään ja voimavarojaan vastaavaan työhön.

  StaffPoint on aktiivien kansainvälisten osaajien puolestapuhuja ja rekrytoija. Ks. Työstä turvaa -hanke.

   Artboard 13

   Asiakkuudet

   StaffPointilla on käytössä Supplier Code of Conduct, missä on kuvattuna StaffPointin vastuullisuusvaatimukset asiakkaille. Supplier Code of Conductissa vaaditaan, että StaffPointin asiakkaat noudattavat työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia ja että asiakas kohtelee tasapuolisesti myös vuokrahenkilöstöä, jota yrityksessä käytetään. Myös jo asiakassopimuksia laatiessa StaffPoint tekee selvityksen muun muassa mahdollisista vaaroista ja riskeistä sekä työhöntulotarkastuksista. Lisäksi uusien yhteistyökumppaneiden kanssa sovitaan perehdytyksistä ja varmistetaan, että sovitut asiat myös aidosti toteutuvat arjessa.

    Artboard 2

    Ympäristö

    StaffPointilla on käytössä GreenStaff-ohjelma, joka on StaffPointin ympäristövastuullisuusohjelma. GreenStaffin avulla olemme mukana energiansäästötalkoissa, säästämässä luonnonvaroja ja edistämässä jätteiden hyötykäyttöä.

     Vastuullisen työnantajan periaatteet -blogisarja

     wellbeing
     Työelämä tänään ja huomenna
     23.1.2023 - Susanna Haapasalmi

     Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

     StaffPointin toiminnan ytimessä ovat ihmiset, joten sosiaalinen vastuullisuus on arvo, joka ohjaa meitä kaikissa päivittäisissä valinnoissa.

     Lue lisää
     Mistä tekijöistä koostuu hyvä hakijakokemus?
     Työelämä tänään ja huomenna
     2.3.2023 - Susanna Haapasalmi

     Hyvä hakijakokemus

     Artikkeli on toinen osa Vastuullisen työnantajan periaatteet -blogisarjassa. Tässä blogikirjoituksessa paneudumme hyvän hakijakokemuksen periaatteeseen.

     Lue lisää
     Yhdenvertaisuus
     Työelämä tänään ja huomenna
     17.5.2023 - Susanna Haapasalmi

     Syrjimättömyys

     Vastuullisen työnantajan periaatteet -blogisarjan kolmannessa osassa paneudumme syrjimättömyyden periaatteeseen.

     Lue lisää