Siirry sisältöön

Strategian juurruttaminen

Valmennuksella voidaan tukea uuden strategian juurtumista yhteisöön nopeammin. Strategia kohtaa arjen organisaation kaikilla tasoilla.

Palvelu lyhyesti:

  • Strategian juurrutus on organisaation johdolle, esimiehille ja muulle työyhteisölle suunnattu ratkaisulähtöinen ja oivalluttava valmennus.
  • Valmennuksessa johto sitoutuu yhdessä esimiesten ja valittujen “uudistuslähettiläiden” kanssa juurruttamaan strategian.
  • Yhdessä asiakkaan kanssa tunnistamme organisaatiosta “uudistuslähettiläät” (innokkaat mukaanlähtijät, vahvat vastustajat ja tunnistetut mielipidevaikuttajat), joilla on tärkeä rooli strategian juurruttamisen onnistumisessa. Heidät valjastetaan yhteisen asian edistäjiksi.
  • Tavoitteena on luoda ymmärrys strategian toimeenpanossa tarvittavista arjen teoista ja varmistaa jalkauttamisen etenevän yhteisön arvojen mukaisesti kohti visiota.
  • Olennaista valmennuksen aikana on ymmärtää, miten strategian vaatimat muutokset muutetaan yhteisössä arjen teoiksi.
  • Henkilöstön strategisen tahtotilan ja ymmärryksen varmistaminen toteutetaan tyypillisesti ryhmä- tai yksilövalmennuksen monipuolisin menetelmin.

Hyödyt:

  • Kun uudistukselle "annetaan kasvot", se myös toteutuu varmemmin.