Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittely rekrytoinneissa

Rekrytoinnissa henkilötietojen käsittely perustuu hakijan suostumukseen. Hakijalla on oikeus poistaa hakemuksensa koska tahansa (peruuttaa suostumus).

StaffPoint-konsernin työnhakijoiden henkilötietojen käsittely on kuvattu Työnhakijarekisterin tietosuojaselosteessa: StaffPoint Oy Työnhakijarekisteri Tietosuojaseloste StaffPoint Oy Työnhakijarekisteri Tietosuojaseloste, joka on lisäksi hyväksyttävä jätettäessä hakemusta StaffPointin rekrytointijärjestelmään.

Tiedot hakijasta saadaan lähtökohtaisesti hakijalta itseltään:

  • Työnhakijan tiedot kerätään työnhakijan toimittamasta työhakemuksesta (vapaamuotoisesta tai StaffPointin laatimasta hakemuslomakkeesta), ansioluettelosta, koulu-, työ- ja/ tai muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa ja/ tai työ- tai asiakassuhteen aikana antamista tiedoista sekä mahdollisesti suosittelijoiden antamista palautteista.
  • Tietoja hakijasta tallennetaan myös StaffPointin toimihenkilöiden toimesta haastattelumuistiinpanoihin sekä mahdolliseen esittelyyn asiakkaalle.
  • Hakemuksille on määritelty säilytysajat (12 kuukautta viimeisimmästä päivityksestä), säilytysaikoja tulee noudattaa kaikessa hakijaa koskevassa henkilötietojen käsittelyssä käsittelytavasta riippumatta
  • Tietojen päivityksestä vastaa lähtökohtaisesti hakija itse, StaffPointilla on oikeus muokata hakijan tietoja ainoastaan hakijan pyynnöstä
  • Hakijan tietoja käsitellään pääsääntöisesti vain rekrytointijärjestelmässä, poikkeuksena videohaastattelut, henkilöarvioinnit ja esittelyt asiakkaalle

Suostumukset ja tietojen käsittely
Hakijalta pyydetään erilliset suostumukset hakijan tietojen käyttöön muissa rekrytoinneissa, yhteystietojen luovuttamiseen asiakkaalle sekä sähköpostin käyttöön StaffPoint-konsernin markkinointiviestintää varten – tietoja saa käsitellä näiltä osin ainoastaan, mikäli hakija on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Suorarekrytoinnit

Henkilötietoja käsitellään Rekrytointipalvelussa, jossa StaffPoint Oy rekrytoi asiakkaan toimeksiannosta työntekijöitä asiakkaan palvelukseen. Rekrytointi toteutetaan StaffPointin järjestelmillä ja prosesseilla. Näin ollen StaffPoint määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot ja toimii täten itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Rekrytointivaiheessa käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen ja asiakkaan toimeksiantoon. StaffPoint kuitenkin luovuttaa Asiakkaalle työnhakijoiden tietoja prosessin aikana, jotta Asiakas pystyy tekemään rekrytointipäätöksen. Lisäksi Asiakas todennäköisesti käyttää hakijan tietoja omien prosessiensa mukaisesti, näin ollen myös Asiakas on rekisterinpitäjä työnhakijan henkilötiedoille.

Jos käytämme suorarekrytointia koskevassa ilmoituksessamme asiakkaan nimeä, lisätään ilmoitukseen linkki asiakkaan tietosuojaselosteeseen tai tietosuojaperiaatteisiin, josta työnhakija pääsee tutustumaan, miten hakijan henkilötietoja käsitellään asiakasyrityksessä.

Suorahaku – StaffPoint Executive liiketoiminnassa

StaffPoint Oy:n Executive-liiketoiminta perustuu sopivien ehdokkaiden etsimiseen markkinalta ja heidän esittelyynsä toimeksiantajille eli tahoille, joilla on avoin työtehtävä täytettävänä ja halu tarjota työsuhdetta tai toimitusjohtajuutta tehtävässä menestymisen kriteerit täyttäville henkilöille.

StaffPoint Oy on alan suurimpia yhtiöitä ja käsittelee merkittäviä määriä henkilötietoja suorahakupalveluprosessin yhteydessä. Tunnettuna yrityksenä StaffPoint Oy on jatkuvien yhteydenottojen kohteena myös ehdokkaiden taholta. StaffPoint Oy:n Executive:n henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jotta ehdokkaiden intressi tulla huomioiduksi suorahakuprosesseissa toteutuu, käytäntömme on ilmoittaa siitä, että julkisesti saatavilla olleet tai heidän itsensä toimittamat tiedot on tallennettu tätä tarkoitusta varten (ilmoittamismenettely). Menettely huomioi myös sen mahdollisuuden, että henkilö voi kieltää tietojen käytön tai käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi.

Tarkemman kuvauksen henkilötietojen käsittelystä Executive-liiketoiminnassa löydät Ehdokasrekisterin tietosuojaselosteesta: StaffPoint Oy Executive Ehdokasrekisteri Tietosuojaseloste FI EN.