Siirry sisältöön

Työkyvyn johtaminen

Työkyvyn johtamisessa painopistealueina on varhainen välittäminen eli erilaisten työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden toteuttaminen. Erityisen tärkeää on tukea työntekijää työelämän elinkaaren eri vaiheissa, joita ovat esim. työnkierron tukeminen ja siihen valmistuminen, työroolin vaihtaminen (sijaiseksi ja sijaisuudesta takaisin omaan tehtävään), vanhempainvapaalta palaaminen, pitkältä sairauslomalta takaisin töihin palaaminen ja eläkkeelle siirtyminen.

Yksilön työkyvyn jo heikettyä tarjoamme tilanteen korjaamiseksi monipuolista ohjauspalvelua yhteistyössä asiakkaiden ja heidän eläkeyhtiöidensä kanssa. Tähän liittyviä asiantuntijapalveluitamme ovat muun muassa työhyvinvointikartoitus, työkykykoordinaattorin palvelut, ammatillinen kuntoutus sekä työkokeilupaikan etsiminen ja tukeminen kokeilun aikana.
Kun työkyvyn johtaminen on HR:n ytimessä, organisaation työntekijöillä ja sitä kautta organisaation liiketoiminnalla on hyvä pohja kehittymiseen ja kasvamiseen.

StaffPointin ja Spring Housen työkykyasiantuntijat auttavat jäsentämään laajan työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvän kokonaisuuden. Avaamme työkykyjohtamisen syy- ja seuraussuhteet kanssanne. StaffPointilla on työkyvyn johtamisesta monipuolista kokoemusta ja tiiviit verkostot työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöihin.

Autamme parantamaan työntekijöiden työkykyä myös esimiestyötä kehittämällä. Palvelu on hyödyllinen esimerkiksi työelämän eri siirtymävaiheissa.