Siirry sisältöön

Konsernin asiakkaiden henkilötietojen käsittely

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely StaffPointilla perustuu asiakassuhteeseen. Henkilötietoja käsitellään yhteyshenkilöiden osalta asiakkuuden hoitoon ja ylläpitoon liittyvissä asioissa tai kun asiakas on ottanut yhteyttä StaffPointin viestintäkanavien kautta ja ilmaissut potentiaalisen kiinnostuksensa meitä kohtaan.

Keräämme asiakkaasta ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeellisia StaffPointin ja asiakkaan välisessä yhteydenpidossa liittyen yhteistyöhömme tai potentiaaliseen yhteistyöhömme sekä tietoja, joita tarvitsemme uuden, olemassa olevan tai potentiaalisen asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Näitä tietoja ovat mm. sähköpostiosoite, nimi, asema yrityksessä sekä annettu palaute tuottamastamme palvelusta. Lisäksi tallennamme asiakkaan ilmoittamat markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot. Emme käsittele tietoja muihin kuin näihin tarkoituksiin.

Lähtökohtaisesti tallentamamme henkilötiedot on saatu asiakkaan yhteyshenkilöltä itseltään tai yritykseltä, jossa henkilö on työskennellyt asiakassuhteen alkaessa tai sen aikana. Käsittelemme tietoja ainoastaan asiakassuhteen kannalta tarpeellisen ajan, jonka jälkeen poistamme tiedot rekisteristämme.

Luovutamme tietoja ainoastaan tarvittaessa ja tarpeellisin osin konserniyhtiöidemme välillä. Yrityksemme palveluiden markkinointia varten pyydämme erillisen suostumuksen yhteystietojen käyttöön, asiakassuhteeseen ja sen kehittämiseen liittyvää viestintää saatamme kuitenkin lähettää perustuen asiakkaan ja meidän väliseen suhteeseen tai StaffPointin oikeutettuun etuun. Kaikkien tahojen kanssa, joille tietoja voidaan perustellusta syystä luovuttaa, on tehty tietojenkäsittelyyn liittyvät lainmukaiset sopimukset ja tietoja käsitellään aina luottamuksellisina.

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn menetelmiä ja järjestelmiä, joissa tietojen käsittely on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme rajanneet tietoihin pääsyä käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin suojausmenetelmin. Tietojen käsittelyyn osallistuva henkilöstömme noudattaa salassapitovelvollisuutta ja huolehtii kaikin tavoin yksityisyydensuojasta.

Lisätietoja asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä löydät konsernin asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta: StaffPoint Oy Asiakasrekisteri Tietosuojaseloste StaffPoint Oy Asiakasrekisteri Tietosuojaseloste sekä tiedotus- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteesta: StaffPoint-konserni Tiedotus- ja markkinointirekisteri Tietosuojaseloste