Siirry sisältöön

Tietosuoja tuottamissamme palveluissa

Tuottaessamme asiakkaalle konsernimme palveluita niihin kuuluu aina henkilötietojen käsittelyä. Palveluissa käsitellään asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja, omien toimihenkilöidemme tietoja, meidän tai asiakkaan työntekijöiden tai asiakkaan asiakkaiden tietoja sekä mahdollisesti työnhakijoiden tietoja.

StaffPoint Oy:n tuottamien palveluiden osalta noudatamme lainsäädännön ja muiden velvoittavien ohjeiden lisäksi Henkilöstöpalvelualojen Liiton (HELA) ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokrauksessa StaffPoint toimittaa työntekijän Asiakkaan käyttöön vastiketta vastaan. StaffPoint on työntekijän työnantaja ja käsittelee työsuhteeseen liittyviä henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä. StaffPoint kuitenkin luovuttaa Asiakkaalle työntekijän tietoja tarpeellisin osin työn suorittamista varten.

Asiakas vastaa työntekijän työnjohdosta ja valvonnasta sekä työn tekemiseen ja järjestelyihin liittyvistä työnantajavelvoitteista. Tästä syystä Asiakkaalla on hyvin todennäköisesti tarve käsitellä työntekijän henkilötietoja omia tarkoituksiaan varten ja näin ollen myös Asiakas toimii rekisterinpitäjänä työntekijän henkilötiedoille.

Rekrytointipalvelut (suorarekrytointi)

Henkilötietoja käsitellään Rekrytointipalvelussa, jossa StaffPoint rekrytoi asiakkaan toimeksiannosta työntekijöitä asiakkaan palvelukseen. Rekrytointi toteutetaan StaffPointin järjestelmillä ja prosesseilla. Näin ollen StaffPoint määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot ja toimii täten itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Rekrytointivaiheessa käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen ja asiakkaan toimeksiantoon.

StaffPoint kuitenkin luovuttaa Asiakkaalle työnhakijoiden tietoja prosessin aikana, jotta Asiakas pystyy tekemään rekrytointipäätöksen. Lisäksi Asiakas todennäköisesti käyttää hakijan tietoja omien prosessiensa mukaisesti, näin ollen myös Asiakas on rekisterinpitäjä työnhakijan henkilötiedoille.

Henkilöarvioinnit asiakkaan työntekijöille tai työnhakijoille
Asiakas toimii palvelussa Rekisterinpitäjänä ja StaffPoint Henkilötietojen käsittelijänä.

Asiakkaan itsensä tekemän rekrytoinnin valintapäätöksen tueksi suoritetaan, asiakkaan erillisen toimeksiannon mukaan, työpersoonallisuus- ja myyntiprofiiliarviointia. Arvioinnit koostuvat haastatteluista ja testeistä.

Arviointityökalujen avulla selvitetään ehdokkaan kykyä menestyä avoinna olevassa tehtävässä ja hänen soveltuvuuttaan organisaatioon sekä tunnistaa vahvuudet ja kehitystarpeet eri osa-alueilla. Henkilöarviointipalvelua voidaan käyttää myös henkilöstön kehittämiseen sekä työroolien muutostilanteissa.

Henkilöarviointien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asiakkaan mahdollisesti antamaa ohjeistusta.

Huomioitavaa on, että mikäli henkilöarviointi suoritetaan normaalissa rekrytointiprosessissa, jossa työnhakija päätyy StaffPointin työntekijäksi tai StaffPoint suorittaa rekrytointia asiakkaalle omilla prosesseillaan, yllä mainittua suhdetta ei muodostu, vaan noudatetaan henkilötietojen käsittelyn ehtoja rekrytointipalvelussa.

Spring Housen & Innomarin palvelut

Työvoimapalvelut (Spring House)

Spring Housen palveluita on työvoima- ja elinkeinohallinnolle, kaupungeille ja kunnille suunnatut työllistämis- ja urapalvelut, kuten työnhakuvalmennukset, kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille sekä erilaiset osaamiskartoitukset työnhakija-asiakkaille. Mikäli palveluntuottamiseen liittyvässä hankintasopimuksessa on määritelty, Spring House toimivan henkilötietojen käsittelijänä, noudattaa se käsittelyssään rekisterinpitäjän antamia ohjeita. Muissa tapauksissa Spring House toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja määrittelee näin ollen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen sekä noudattaa lainsäädännön rekisterinpitäjälle asettamia velvollisuuksia. Henkilötietojen käsittely tapauksissa, joissa Spring House toimii rekisterinpitäjänä, on kuvattu ja löytyy täältä.

Samoin käsittely, jossa Spring House toimii henkilötietojen käsittelijänä, löytyy täältä.

Työkykypalvelut (Spring House - Innomari)

Työkykypalveluissa henkilötietojen käsittely on hieman erilaista kuin esimerkiksi Työvoimapalveluissa. Työkykypalveluissa suurin osa käsiteltävistä henkilötiedoista on arkaluonteisia henkilötietoja, jotka liittyvät esimerkiksi palvelun piiriin kuuluvan henkilön fyysisiin ominaisuuksiin, terveydentilaan tai työkykyyn. Tästä syystä henkilötietoja käsitellään erillään kaikista muista tiedoista ja vain palveluun osallistuvalla henkilöstöllä on tietoihin rajattu käyttöoikeus. Alla kuvattuna Työkykypalvelut ja Spring Housen rooli niissä.

Ammatillinen kuntoutus
Spring House - Innomari valmentaa vuosittain yli 1000 kuntoutujaa uudelle uralle. Erityisosaamistamme on työskentely muun muassa osatyökykyisten, ammatinvaihtajien, työelämään palaavien, nuorten, korkeakoulutettujen, maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien kanssa. Toimimme ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajana työeläke- ja vakuutusyhtiöille sekä Kelalle. Ammatillinen kuntoutus voi olla ajankohtaista silloin, kun terveydentilan vuoksi työskentely omassa ammatissa ei enää onnistu. Ammatillisen kuntoutuksen Henkilötietojen käsittely, jossa Spring House toimii Rekisterinpitäjänä löytyy täältä, samoin käsittely jossa Spring House toimii henkilötietojen käsittelijänä, löytyy täältä.

Nuotti-valmennus ja TEAK-valmennus
Kelan Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, jotka etsivät uutta suuntaa elämäänsä. Spring House tuottaa yhdessä Kelan kanssa valmennusta ja valmennuksessa nuori saa oman valmentajan. Kelan Nuotti-valmennukseen voi hakea nuori, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja joka ei ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta, eikä vietä suunniteltua välivuotta. Valmennus sopii myös nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työelämään. Tuotamme nyt myös KELA:n työikäisten varhaisen kuntoutuksen TEAK-kursseja (Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus). TEAK auttaa löytämään mahdollisia väyliä työelämään esim. terveydellisistä ongelmista huolimatta. TEAK:ssa valmentaja tukee, ohjaa ja auttaa eteenpäin. Tässä palvelussa sekä Spring House että Kela toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä ja luovuttavat henkilötietoja toisilleen. Tarkemman kuvauksen palvelussa käsiteltävistä henkilötiedoista löydät Nuotti-valmennuksen osalta täältä ja TEAK-valmennuksen osalta täältä.

Henkilöstövalmennukset (Spring House)

Spring House Oy tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia (mm. esimiestyö, asiakaspalvelu, myyntityö, työyhteisötaidot, työhyvinvointi). Valmennuskokonaisuuksista tehdään aina erillinen tarjous tavoitteen ja kohderyhmän mukaan. Asiakas toimii palvelussa Rekisterinpitäjänä ja Spring House Henkilötietojen käsittelijänä.