Siirry sisältöön

Tietosuoja tuottamissamme palveluissa

Tuottaessamme asiakkaalle konsernimme palveluita niihin kuuluu aina henkilötietojen käsittelyä. Palveluissa käsitellään asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja, omien toimihenkilöidemme tietoja, meidän tai asiakkaan työntekijöiden tai asiakkaan asiakkaiden tietoja sekä mahdollisesti työnhakijoiden tietoja.

StaffPoint Oy:n tuottamien palveluiden osalta noudatamme lainsäädännön ja muiden velvoittavien ohjeiden lisäksi Henkilöstöpalvelualojen Liiton (HPL) ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokrauksessa StaffPoint toimittaa työntekijän Asiakkaan käyttöön vastiketta vastaan. StaffPoint on työntekijän työnantaja ja käsittelee työsuhteeseen liittyviä henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä. StaffPoint kuitenkin luovuttaa Asiakkaalle työntekijän tietoja tarpeellisin osin työn suorittamista varten.

Asiakas vastaa työntekijän työnjohdosta ja valvonnasta sekä työn tekemiseen ja järjestelyihin liittyvistä työnantajavelvoitteista. Tästä syystä Asiakkaalla on hyvin todennäköisesti tarve käsitellä työntekijän henkilötietoja omia tarkoituksiaan varten ja näin ollen myös Asiakas toimii rekisterinpitäjänä työntekijän henkilötiedoille.

Rekrytointipalvelut (suorarekrytointi)

Henkilötietoja käsitellään Rekrytointipalvelussa, jossa StaffPoint rekrytoi asiakkaan toimeksiannosta työntekijöitä asiakkaan palvelukseen. Rekrytointi toteutetaan StaffPointin järjestelmillä ja prosesseilla. Näin ollen StaffPoint määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot ja toimii täten itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Rekrytointivaiheessa käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan suostumukseen ja asiakkaan toimeksiantoon.

StaffPoint kuitenkin luovuttaa Asiakkaalle työnhakijoiden tietoja prosessin aikana, jotta Asiakas pystyy tekemään rekrytointipäätöksen. Lisäksi Asiakas todennäköisesti käyttää hakijan tietoja omien prosessiensa mukaisesti, näin ollen myös Asiakas on rekisterinpitäjä työnhakijan henkilötiedoille.

Henkilöarvioinnit asiakkaan työntekijöille tai työnhakijoille
Asiakas toimii palvelussa Rekisterinpitäjänä ja StaffPoint Henkilötietojen käsittelijänä.

Asiakkaan itsensä tekemän rekrytoinnin valintapäätöksen tueksi suoritetaan, asiakkaan erillisen toimeksiannon mukaan, työpersoonallisuus- ja myyntiprofiiliarviointia. Arvioinnit koostuvat haastatteluista ja testeistä.

Arviointityökalujen avulla selvitetään ehdokkaan kykyä menestyä avoinna olevassa tehtävässä ja hänen soveltuvuuttaan organisaatioon sekä tunnistaa vahvuudet ja kehitystarpeet eri osa-alueilla. Henkilöarviointipalvelua voidaan käyttää myös henkilöstön kehittämiseen sekä työroolien muutostilanteissa.

Henkilöarviointien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asiakkaan mahdollisesti antamaa ohjeistusta.

Huomioitavaa on, että mikäli henkilöarviointi suoritetaan normaalissa rekrytointiprosessissa, jossa työnhakija päätyy StaffPointin työntekijäksi tai StaffPoint suorittaa rekrytointia asiakkaalle omilla prosesseillaan, yllä mainittua suhdetta ei muodostu, vaan noudatetaan henkilötietojen käsittelyn ehtoja rekrytointipalvelussa.

Spring Housen & Innomarin palvelut

Spring House Oy ja Innomari toimivat lähtökohtaisesti henkilötietojen käsittelijänä tuottamissaan palveluissa, pois lukien omien toimihenkilöidensä ja asiakkaidensa yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittely sekä tietyt Työhyvinvointipalvelut.

Henkilöstövalmennukset (Spring House)

Spring House Oy tarjoaa asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia (mm. esimiestyö, asiakaspalvelu, myyntityö, työyhteisötaidot, työhyvinvointi). Valmennuskokonaisuuksista tehdään aina erillinen tarjous tavoitteen ja kohderyhmän mukaan. Asiakas toimii palvelussa Rekisterinpitäjänä ja Spring House Henkilötietojen käsittelijänä.

Työvoimapalvelut (Spring House)

Spring Housen palveluita on myös työvoima- ja elinkeinohallinnolle suunnatut työllistämis- ja urapalvelut, kuten työnhakuvalmennukset, kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille sekä erilaiset osaamiskartoitukset TE-toimistoiden asiakkaille. Näissä palveluissa Spring House toimii henkilötietojen käsittelijänä ja noudattaa käsittelyssään rekisterinpitäjän eli TE-toimistojen antamia ohjeita. Työvoimapalveluiden osalta kuvauksen henkilötietojen käsittelystä löydät Yksityisen työnvälityksen osalta tästä: Spring House Oy - Yksityinen työnvälitys tietosuojaseloste ja Yksilöllisen työnhaunohjauksen osalta täältä Spring House Oy - Yksilöllinen Työnhaunohjaus.

Työhyvinvointipalvelut (Spring House & Innomari)

Työhyvinvointipalveluissa henkilötietojen käsittely on hieman erilaista kuin esimerkiksi Työvoimapalveluissa. Työhyvinvointipalveluissa suurin osa käsiteltävistä henkilötiedoista on arkaluonteisia henkilötietoja, jotka liittyvät esimerkiksi palvelun piiriin kuuluvan henkilön fyysisiin ominaisuuksiin, terveydentilaan tai työkykyyn. Tästä syystä henkilötietoja käsitellään erillään kaikista muista tiedoista ja vain palveluun osallistuvalla henkilöstöllä on tietoihin rajattu käyttöoikeus. Alla kuvattuna Työhyvinvointipalvelun palvelut ja Spring Housen & Innomarin rooli niissä.

Ammatillinen kuntoutus: Innomari & Spring House
Toimimme ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajana työeläke- ja vakuutusyhtiöille sekä Kelalle. Ammatillinen kuntoutus voi olla ajankohtaista silloin, kun terveydentilan vuoksi työskentely omassa ammatissa ei enää onnistu. Henkilötietojen käsittelyn kuvauksen löydät täältä: Spring House Oy - Ammatillinen kuntoutus Tietosuojaseloste. Henkilötietojen käsittelyn kuvauksen löydät täältä:
Spring House Oy - Ammatillinen kuntoutus Tietosuojaseloste

Kelan Nuotti-valmennus: Kelan Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, jotka etsivät uutta suuntaa elämäänsä. Spring House tuottaa yhdessä Kelan kanssa valmennusta ja valmennuksessa nuori saa oman valmentajan. Kelan Nuotti-valmennukseen voi hakea nuori, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja joka ei ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta, eikä vietä suunniteltua välivuotta. Valmennus sopii myös nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työelämään. Tässä palvelussa sekä Spring House että Kela toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä ja luovuttavat henkilötietoja toisilleen. Tarkemman kuvauksen palvelussa käsiteltävistä henkilötiedoista löydät täältä: Spring House Oy - Kela Nuotti-valmennus.

Kelan TEAK – ammatillinen kuntoutus: Spring House tuottaa Kelan ammatillista, TEAK-kuntoutusta. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on suunnattu työikäisille nuorille ja aikuisille. Tarkemman kuvauksen palvelussa käsiteltävistä henkilötiedoista löydät täältä:
Spring House Oy - Kela TEAK-valmennus