Siirry sisältöön

Vuokrahenkilöstön henkilötietojen käsittely

Vuokrahenkilöstön henkilötietojen käsittely StaffPointilla perustuu työsuhteeseen. Työntekijä on meillä joko aktiivisessa työsuhteessa tai työskennellyt kauttamme aiemmin.

Keräämme työntekijästä ainoastaan työsuhteen luomisen, ylläpitämisen ja päättymisen kannalta oleellisia tietoja, kuten: nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot, nykyiseen ja aiempaan ammatilliseen osaamiseen liittyvät tiedot, työajanseurantaan, palkanlaskentaan ja -maksuun liittyvät tiedot sekä työnsuorittamiseen liittyvät tiedot. Emme käsittele tietoja muihin kuin näihin tarkoituksiin.

Lähtökohtaisesti tallentamamme henkilötiedot on saatu työntekijältä työsuhteen alkaessa tai sen aikana. Työntekijän suorittaessa työtä asiakkaalla, työnsuorituksesta voi muodostua tietoja, kuten asiakkaan antama palaute, joka on tarpeellista tallentaa rekisteriimme. Käsittelemme tietoja ainoastaan tarpeellisen ja lain vaatiman ajan, jonka jälkeen poistamme tiedot rekisteristämme.

Luovutamme työntekijän tietoja ainoastaan tarvittaessa ja tarpeellisin osin asiakkaille, joille työntekijä tekee työtä. Yhteystietojen (puhelinnumero ja sähköposti) osalta pyydämme työntekijältä erillisen suostumuksen näiden tietojen luovuttamiseen asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain näin vaatiessa. Kaikkien tahojen kanssa, joille tietoja voidaan perustellusta syystä luovuttaa, on tehty tietojenkäsittelyyn liittyvät asianmukaiset sopimukset ja tietoja käsitellään aina luottamuksellisina.

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn menetelmiä ja järjestelmiä, joissa tietojen käsittely on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme rajanneet tietoihin pääsyä käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin suojausmenetelmin. Tietojen käsittelyyn osallistuva henkilöstömme noudattaa salassapitovelvollisuutta ja huolehtii kaikin tavoin yksityisyydensuojasta.

Vuokrahenkilöstön henkilötietojen käsittely on kuvattu vuokrahenkilöstön työsuhderekisteriä koskevassa tietosuojaselosteessa StaffPoint Oy Työsuhderekisteri Vuokra Tietosuojaseloste sekä työkyvyn hallintaa koskevassa tietosuojaselosteessa StaffPoint Suomen työntekijöiden työkyvyn hallinta tietosuojsaseloste.

Mikäli työntekijä työskentelee asiakkaalla, jonka emoyhtiö tai muu henkilötietojen käsittelyyn osallistuva toimipiste sijaitsee EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, tällaisesta käsittelystä on sovittu aina erikseen asiakkaan kanssa varmistuen tietosuojan tasosta asianmukaisin toimenpitein.