Siirry sisältöön

VeKO-hanke päättyy 31.3.2023

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hanke.

Hankeaikaa 4/2020-3/2023 on leimannut epävarmuus tulevasta, mutta nämä kolme vuotta ovat todistaneet sen, että hyvä yhteistyö kantaa vaikeidenkin aikojen ylitse. Haluamme kiittää yrityksiä, sidosryhmiä ja hankkeen henkilöasiakkaita siitä, että olette lähteneet mukaan hankkeen toimintaan ja mahdollistaneet yhteisen kehittämisen Pohjois-Savon alueella.

VeKO kehitti tuellanne kansainvälistä rekrytointia tukevia ratkaisuja kotoutumis- ja asettautumispalveluihin, työyhteisöjen vastaanottavuuteen, osaamisen tunnistamiseen ja ohjaukseen sekä alueelliseen yhteistyöhön.

Alueella jo asuvien kansainvälisten osaajien osaamista tuotiin esille SkillLab-ohjelman avulla ja tuettiin heitä työnhaussa mm. järjestämällä mahdollisuuksia kohdata alueen työnantajia verkon yli ja paikan päällä. Etenkin yksittäisille aloille kohdennettu Meet&Match -konsepti koettiin toimivaksi. Myös alueelle rekrytoitujen työntekijöiden kotimaissa asuvia puolisoita ohjattiin työnhaussa, autettiin tutkintojen tunnustamisprosesseissa ja verkostoitumisessa.

Kansainvälisisissä rekrytoinneissa kerättyjen kokemusten pohjalta rakensimme mm. selkeät tiekartat, jotka selkeyttävät työn vuoksi alueelle muuttavien viranomaisasiointeja ja asettautumista. Kehitimme avoimen yhteisöllisen alusta Talent Springin, joka toimii Pohjois-Savon kv-rekrytoinnin, asettautumisen ja kotoutumisen tietopankkina ja interaktiivisena viestintävälineenä kansainvälisten osaajien, yritysten ja kaupunkien välillä.

Hankkeen aikana Spring House liittyi myös työnvälityspalveluiden eurooppalaisen yhteistyöverkosto EURES:in jäseneksi. Pohjois-Savon TE-palveluiden EURES:in kanssa kehitettiin julkisen ja yksityisen jäsenen yhteistyötä kv-rekrytoinnin edistämiseksi ja laajan palvelupaletin tarjoamiseksi. Hedelmällistä yhteistyötämme ja hankkeen toimia esiteltiin useissa verkostoissa ja tapahtumissa Suomessa, Espanjassa, Tšekissä ja Kroatiassa.

Hankkeessa pilotoitiin Join Finland -koulutus työssäkäyville maahanmuuttaneille antamaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja arjesta. Koulutus sisältää myös suomen kielen alkeita.

Kaikki kansainvälisen rekrytoinnin parissa toimivat voivat hyödyntää Talent Spring:iä ja VeKO:n kehittämiä tuotteita jatkossakin. Lisätietoja 1.4. lähtien johtaja Kristel Kivisik kristel.kivisik@springhouse.fi.

Jatketaan yhteistuumin kansainvälisen Pohjois-Savon hyväksi!

Tanja Manner, Mirka Niskala, Iuliia Obukhova, Marco Rigano

Veko kuva Kuvassa vasemmalta: Kristel Kivisik, Jan Blomberg (Pohjois-Savon ELY-keskus), Tanja Manner, Katri Nikkinen (Charles River Laboratories), Mirka Niskala, Iuliia Obukhova, Minna Lindholm-Lähde ja Marco Rigano