Siirry sisältöön

VeKO-hankkeen kesäkuun 2020 uutiskirje

entergr8 logokoonti
Spring House Oy:n huhtikuussa käynnistynyt Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -(VeKO) -ESR-hanke kehittää innovatiivisia ja käytännönläheisiä palveluita pohjoissavolaisten yritysten osaajapulan helpottamiseksi.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joita toteuttaa projektitiimi, jolla on monipuolista osaamista ja laajat verkostot niin Pohjois-Savossa kuin valtakunnallisestikin. Hanke valmistelee osaltaan tulevaa Pohjois-Savon Talent Hub -ekosysteemiä.

Soft landing -palvelukokonaisuus

Projektipäällikkö Tanja Manner vastaa koko hankkeen lisäksi soft landing -palvelukokonaisuudesta, joka tukee yritysten vastaanottavuutta ja kv-osaajien perehdyttämistä ja sitouttamista yritykseen ja alueelle. Samalla se tehostaa kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä asettautumista ja kotoutumista Pohjois-Savoon. Toiminnan tavoite on myös kasvattaa alueen vetovoimaa kansainvälisten talenttien silmissä.

Tanja Mannerilla on laaja-alainen osaaminen maahanmuuttoon liittyvästä tematiikasta viranomaisen näkökulmasta: hän siirtyi projektipäällikön tehtävään valtakunnallisen Kotona Suomessa –hankkeen Itä-Suomen aluekoordinaattorin pestistä. Tanja on työskennellyt myös maahanmuuttajia rekrytoineessa Pohjois-Savon ELY-keskuksen MOK-hankkeessa, TE-palveluiden maahanmuuttoasiantuntijana ja hänellä on kokemusta yksityissektorilta aiemmasta kotimaastaan Saksasta. Tanja on savolaistunut yhdeksän vuotta sitten.

”Haluamme kehittää mahdollisimman tehokkaita ratkaisuja siihen, että yrityksillä ja työyhteisöillä on tarvittava osaaminen kv-talenttien rekrytointiin, vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen. Lisäksi kansainvälisillä osaajilla tulee olla kattavasti heidän toivomaansa tietoa kotoutumista tukevista palveluista”, Tanja Manner kertoo.

Osaajatarpeet, osaamisen tunnistaminen ja ohjaus

Hankkeen toisen työpaketin tavoitteena on luoda yritysten rekrytointia tukevia malleja, joiden avulla yritysten osaajatarpeet ja rekrytoitavien osaamisprofiilit voidaan määrittää tarkemmin ja talenttien osaamisen tunnistaminen tehostuu.

Tästä kokonaisuudesta vastaa Mirka Niskala, jolla on monipuolinen osaaminen ja työkokemus kansainvälisestä henkilöliikkuvuudesta yliopistoissa sekä maahanmuuttajatyöstä julkisella ja yksityisellä sektorilla mm. maahanmuuttokoordinaattorina, uravalmentajana ja kotoutumiskouluttajana.

”Moni kansainvälinen talentti haluaisi työllistyä Pohjois-Savoon, mutta joutuu muuttamaan muualle työn perässä. Heidän osaamisensa ja potentiaalinsa laajempi hyödyntäminen palvelisi alueen yritysten tarpeita ja mahdollistaisi talenttien työllistymisen heidän osaamistaan vastaaviin tehtäviin”, korostaa Mirka Niskala.

Alueellinen yhteistyö

Hankkeen kolmas työpaketti keskittyy alueellisen yhteistyön edistämiseen. Tästä osuudesta vastaa Marco Rigano, joka on toiminut Pohjois-Savon tulevan Talent Hub -hankkeen suunnittelutyöryhmässä jo ennen VeKO-hankkeen käynnistymistä. Marco on italialainen, kymmenisen vuotta sitten Kuopioon juurtunut sisällöntuottaja, integraatio- ja innovaatioasiantuntija, joka siirtyi hankkeeseen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta työskenneltyään siellä Talent Boost -ohjelman parissa. Marcon vastuulle kuuluu myös hankkeen innovatiivisten työkalujen kehittäminen ja talenttiyhteistyö.

“Hankkeemme antaa oman panoksensa Pohjois-Savon Talent Hubin kehittämiseksi one-stop-shop-pisteeksi, joka kokoaa alueen kansainvälisille osaajille tarjottavat asettautumis –ja kotoutumispalvelut yhden sateenvarjon alle” Marco Rigano korostaa.
VeKO-hankkeen aloitusseminaari ja työpakettien teemoihin liittyviä työpajoja järjestetään syksyn aikana. ”Toimintaamme on jo sitoutunut mukaan yrityksiä, jotka haluavat kehittää malleja Pohjois-Savon osaajapulan ratkaisemiseksi. Kehittämistyöstä kiinnostuneet yritykset voivat ottaa mielellään yhteyttä minuun!” kehoittaa projektipäällikkö Tanja Manner.

Vetovoimaa kansainvälisistä osaajista -hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätiedot

Soft landing -palvelukokonaisuus
Tanja Manner
Projektipäällikkö
tanja.manner@springhouse.fi - Puh. 044 901 6290

Osaamisen tunnistaminen ja ohjaus
Mirka Niskala
Projektisuunnittelija
mirka.niskala@springhouse.fi - Puh. 044 722 7747

Alueellinen yhteistyö, innovatiiviset ratkaisut, kv-talentit
Marco Rigano
Integration Specialist and Innovation Expert
marco.rigano@springhouse.fi - Puh. 045 788 17096