Siirry sisältöön
Avoin työelämä-hanke, Spring House
Takaisin

Spring House toteuttaa Avoin työelämä -hankkeen ajalla 1.11.2021-31.12.2022.

Logokoonti, AMIF ja Spring House.png

Työllisyys-, valmennus- ja kotoutumiskoulutuspalveluita tarjoava Spring House toteuttaa Avoin työelämä -hankkeen ajalla 1.11.2021-31.12.2022.

Hanke edistää kiintiöpakolaisten ja muiden pakolaistaustaisten henkilöiden työelämäpolkuja- ja mahdollisuuksia tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Pyrimme vahvistamaan pakolaisten työelämävalmiuksia ja samanaikaisesti työelämän vastaanottavuutta, kun kyseessä on pakolaistaustainen osaaja.

Hanketta rahoitetaan Euroopan Unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF).

”Tämä on hieno Spring Housen 20-vuotisjuhlavuoden hanke, jossa keskitymme haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden työelämäpolkujen edistämiseen”, iloitsee Spring Housen maahanmuuttajapalveluiden johtaja Kristel Kivisik.

Konkreettisia toimia työelämän arjessa

”Hanke on tiivis, ja pyrimme tehokkaaseen pilotointiin ja kehittämistyöhön yhdessä pakolaisten ja työnantajien kanssa. Löydösten pohjalta kehitämme kiintiöpakolaisten työelämäpolku -mallin”, kertoo projektipäällikkö Hanna Viljamaa.

Hankkeessa luotavassa työelämäpolku -mallissa kartoitetaan pakolaistaustaisen osaamispotentiaalia ja tuetaan tarvelähtöisesti heidän työelämävalmiuksiaan. Samanaikaisesti tuetaan työelämän vastaanottavuutta pilottiin mukaan tulevien yritysten kanssa eli sitä, kuinka yritykset jatkossa voisivat onnistuneesti työllistää myös pakolaistaustaisia henkilöitä.

”Hanketta pilotoidaan ainakin Keski-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla, joissa meillä on vahvat työelämä- ja yhteistyöverkostot” jatkaa projektipäällikkö Hanna Viljamaa. ”Huomioimme myös juuri kuntiin sijoittuneet, kotoutumisen alkuvaiheen kiintiöpakolaiset. Näin voimme tunnistaa ja kehittää tapoja, kuinka työelämäpolkuja voidaan edistää nopeasti alusta alkaen”.

Tulosta hankkeen esite: SpringHouse Avoin Työelämä 2022

Työnantajien parhaat käytännöt maahanmuuttaneiden onnistuneeseen työllistämiseen -tilaisuuden (20.9.2022) tallenne: Tilaisuuden tallenne

Avoin työelämä -hankkeen loppujulkaisu on valmis! Tutustu pakolaisten työelämäprofiileihin ja yritysprofiileihin. Julkaisussa kerrotaan myös, miten työelämäohjausta voisi kehittää profiileja hyödyntäen ja annetaan konkreettisia vinkkejä työelämän vastaanottavuuden lisäämiseksi. Lopussa esitellään pakolaisten ja työnantajien vastavuoroinen työelämäpolkumalli. Lue tästä hankkeen parhaat käytännöt ja havainnot:

Avoin työelämä -hankkeen loppujulkaisu suomeksi

Avoin työelämä -hankkeen loppujulkaisu ruotsiksi

Avoin työelämä -hankkeen loppuseminaarin (15.12.2022) tallenne: Loppuseminaarin tallenne

Lisätiedot

Kristel Kivisik, Johtaja, maahanmuuttajien palvelut

kristel.kivisik@springhouse.fi
puh. 040 518 2585

Hanna Viljamaa, Projektipäällikkö, Avoin työelämä – Pakolaisen ja työyhteisön vastavuoroinen työelämäpolku (AMIF)

hanna.viljamaa@springhouse.fi
puh. 044 355 2953