Siirry sisältöön
Tiina Forsbom
Takaisin

HR on muuttuvan organisaation peruspilari

Työelämä ja HR-prosessit elävät jatkuvassa muutoksessa. Tulevaisuudessa eri tahojen, työnantajan, työntekijän ja HR-prosessien välillä täytyy pysyä entistä tiiviimpi vuorovaikutus ja keskusteleva ote.

2020-luku lähestyy ja myös henkilöstöhallinnon pitää pysyä ajassa mukana. Tieto sijaitsee yhä enemmän sähköisillä alustoilla tulevaisuudessa.

Myös perinteiset HR-prosessit tulevat ja jatkossakin olemaan yrityksen kivijalka. Uusien prosessien myötä vanhan päälle rakennetaan kuitenkin jotain uutta.

”HR:n pitää tukea jatkossa organisaatiota yhä moninaisemmissa prosesseissa. Työn uudet muodot, alihankinta, projekti- ja etätyö muuttavat organisaatioita”, sanoo StaffPointin henkilöstöjohtaja Tiina Forsbom.

Yhä nousevana trendinä on, että työtä voi tehdä aikaan ja paikkaan katsomatta. Tämä tuo muutoksia HR-käytäntöihin ja johtamiseen. Työssä ei johdeta enää aikaa, vaan tulosta.

”Etätyötä tehdessä työnantajan kosketus työtekijään on erilainen. Vastuun ja vapauden rajoja joudutaan miettimään yhä enemmän”, hän kertoo.

Tulevaisuudessa myös työsuhteisiin tulee muutoksia. Vakituinen työsuhde voi olla yhä harvemman unelma ja vaihtoehdoiksi nousevat muun muassa kevytyrittäjyys ja projektiluontoiset työtehtävät.

”Vuokratyö on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Tulevaisuustutkija Ilkka Halava on kuvannut työelämän ja työurien olevan tulevaisuudessa entistä projektimaisempia ja pirstalaisempia. Ns. löyhästi organisaatioihin sidoksissa olevan, liikkuvan ja itsenäisen työvoiman, kuten vuokratyöntekijät, pätkätyöläiset, itsensä työllistäjät ja freelancerit, osuuden arvioidaan kasvavan voimakkaasti. Tähän on helppo uskoa.”

Ihmiset liikkuvat myös enemmän organisaatioiden sisällä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Verkostoitumistaitoja ja työn uusia muotoja

Työtä tehdään myös tiimiyrittäjämäisesti, kuten osuuskuntien, kautta. Uudet työn muodot perustuvat aineettomuuteen ja verkostoitumiseen. Moni valitsee vakituisen työn sijaan toisenlaisen työmuodon tai vaihtaa työnantajaa.

Kun perinteisen työantaja-työntekijä -asetelman rinnalle nousee yhä enemmän uusia toimintamalleja, vaikuttaa se suoraan työnantajavastuisiin ja -käytäntöihin” Forsbom jatkaa. Tulevaisuuden työn taidoissa korostuvat luovuus, päätöksenteko ja tunneäly.

Etenkin nuoret kaipaavat työn rinnalle myös muuta. Työ ei olekaan enää kaikki sisältö elämässä, vaan kulkee käsi kädessä muun kanssa. Joustavuutta vaaditaan kaikilta tahoilta: työnantajalta, työntekijältä sekä järjestelmältä.

Tietyt toistuvat, rutiininomaiset työtehtävät tulevat poistumaan. Rutiinityö vähenee ja asiantuntijatyö sekä esimerkiksi kompleksinen päättelykyky korostuu tulevaisuuden työtehtävissä.

Haastavuutta tuovat vanhemmat ikäryhmät ja heidän pysyminen mukana jatkuvassa työn muutoksessa. Yhä useammassa työssä arkea ovat erilaiset digitaaliset palvelut ja työvälineet. Digitalisaatio pakottaa kaikki ikäpolvet elinikäiseen oppimiseen.

Ennustavan analytiikan uskotaan olevan yhä kuumempi peruna tulevina vuosina myös HR-alalla. Analytiikan avulla monia liiketoiminnan prosesseja on pystytty tehostamaan. Tiedon saatavuus oikea-aikaisesti ja eri lähteiden tietojen yhdistäminen, auttavat yrityksiä tekemään parempia ja kestävämpiä päätöksiä.

”Automatiikka tuo selkeitä hyötyjä organisaatiolle. Robotiikan monipuolinen hyödyntäminen tulee huomioida myös palvelualoilla”, kertoo henkilöstöjohtaja Tiina Forsbom StaffPointilta.

StaffPoint tuntee koko työelämän kaaren ja auttaa viisaimpien vaihtoehtojen valinnassa. Lue lisää ratkaisuistamme tästä!