Siirry sisältöön
AnuAhokas
Takaisin

Hyvä työ kuuluu kaikille

Henkilöstöpalvelualalla toimiva StaffPoint haluaa olla suunnannäyttäjänä paremman työelämän kehittämisessä.

StaffPoint kohtaa vuosittain yli 200 000 työnhakijaa. StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas korostaakin yrityksensä kantaman sosiaalisen vastuun suurta merkitystä. StaffPointilla halutaan tehdä kaikki voitava työntekijöiden työssäjaksamisen, työhyvinvoinnin ja työmotivaation edistämiseksi.

– Haluamme löytää jokaiselle työnhakijalle hänen arvoihinsa, elämäntilanteeseensa, osaamiseensa, toiveisiinsa, tavoitteisiinsa ja työkykyynsä sopivaa työtä. Kun kuuntelemme työnhakijaa ja huomioimme hänen yksilöllisen tilanteensa, pystymme löytämään hänelle sopivimman työn. Oman henkilöstötutkimuksemme tulokset osoittavat, että HR-asiantuntijamme ovat hyvin motivoituneita tällaiseen vastuulliseen työskentelytapaan, Ahokas kertoo.

Jokaisella oikeus työhön

StaffPointin missiona on tehdä työelämästä sellaista kuin sen pitäisi olla – kaikille yhdenvertaista ja tasa-arvoista, mielekästä sekä energisoivaa. Työelämän pitäisi myös joustaa nykyistä enemmän, jotta se ei kilpaile muun elämän kanssa. Jokaisella tulee olla oikeus omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaiseen työhön, sillä hyvällä työllä on tutkitusti iso merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

– Pandemia on saanut meidät tutkimaan työelämää ja sen rakenteita uusin silmin. Näistä HR-teemoista olemme keskustelleet paljon asiakkaidemmekin kanssa. Voimme tarjota työnhakijalle sopivaa osa- tai kokoaikaista työtä sadoista avoinna olevista työpaikoista tai luoda täysin yksilöllisen työkokonaisuuden erilaisia työtehtäviä yhdistelemällä, Ahokas jatkaa.

Ahokkaan mielestä on tärkeää huomioida nuorten, osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien, yli 50-vuotiaiden ja vieraskielisten työnhakijoiden erityistarpeet. Nämä ryhmät ovat työmarkkinoilla usein haavoittuvimmassa asemassa.

– Esimerkiksi monelle nuorelle työnhakijalle StaffPointin kautta saatu kesätyö tai osa-aikainen työtehtävä on ensimmäinen askel työelämään. On tärkeää, että nuori kokee tulevansa työssä oikeudenmukaisesti kohdelluksi ja hänen työminuutensa vahvistuu. Tällä on merkitystä koko työuralle, Ahokas sanoo.

Valmentava koulutus antaa eväitä työelämään

HR-asiantuntijan ja työnhakijan käymissä keskusteluissa nousevat usein esiin osaamisen kehitystarpeet. Tällaisissa tilanteissa työnhakija voidaan ohjata StaffPoint-konserniin kuuluvan valmennustalo Spring Housen palveluiden piiriin. Näin työntekijä pystyy kehittämään ammattiosaamistaan ja työelämävalmiuksiaan, mikä edistää hänen työllistymistään.

– Meidän kaikkien rohkea suhtautuminen muutokseen lisää työelämän joustavuutta. Työelämä kehittyy ja me siinä rinnalla. Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta ja vaikka vaihtaa alaa. Järjestämme erilaisia koulutuksia yleisten työelämävalmiuksien ja työkyvyn kehittämisestä ammatillisiin koulutuksiin. Koulutamme esimerkiksi lyhyillä täsmäkoulutuksilla osaajia työvoimapulasta kärsiville aloille.

__

Tuomas I. Lehtosen kirjoittama artikkeli on julkaistu alunperin Ilta-Sanomissa 11.3.2022