Siirry sisältöön
IPS-mallin tulokset
Takaisin

Lähes 60% IPS-pilotin kuntoutusasiakkaista työllistynyt

IPS-mallin tulokset
Pilotissa toteutetaan vertaileva tutkimus, jossa selvitetään IPS-mallin vaikutuksia kuntoutujien integroitumista työhön sekä heidän työ- ja toimintakykyynsä. Lähtötilanteessa tutkimukseen osallistuvien tilanne oli varsin samankaltainen. Kaikilla oli työkyvyttömyyden uhkaa aiheuttava sairaus, joka liittyy mielenterveyteen. Pilotissa mukana olevista on työllistynyt palkkatyösuhteeseen 59 prosenttia, mikä on vertailuryhmää selkeästi paremmin.

– IPS-toimintamallin mukainen vahva työelämäkeskeisyys tuottaa selkeästi vaikuttavampia tuloksia perinteiseen työeläkekuntoutukseen verrattuna. Tarvittavan tuen tarjoaminen kuntoutujan lisäksi myös työnantajalle ja työyhteisölle sekä työsuhteen vakiinnuttamiseen ovat keskeisiä menestystekijöitä onnistuneen työn ja tekijän kohtaamisessa, arvioi Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen.

Työelämään kiinni mahdollisimman pian

Perinteisesti ammatillinen kuntoutus aloitetaan valmennuksella, jonka jälkeen siirrytään vasta työnhakuun. IPS-mallissa järjestys on päinvastainen: kuntoutujan oma motivaatio siirtyä työelämään ratkaisee, ja työllistymistä tavoitellaan jo heti valmennuksen alusta alkaen.

– Mahdollisuus työhön ja ansioihin kuuluu meille kaikille, eikä mielenterveyden haaste ole este työnteolle. Työllistyminen omien toiveiden ja tavoitteen mukaiseen työhön tukee kuntoutumista, Salminen painottaa.

Kuntoutujan motivaation ja kiinnostuksen mukaista työtä haetaan Spring Housen työssävalmentajan avulla avoimilta työmarkkinoilta, ja valmennus jatkuu työsuhteen aikana. Tarvittaessa tuetaan myös työnantajaa ja työyhteisöä. Myös kuntoutujan oma verkosto otetaan mukaan tukemaan työelämätavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteellinen yhteistyö toimii

Työssävalmentajan tehtävässä korostuu yhteistyö työnantajan kanssa muun muassa sopivia työllistymismahdollisuuksia kartoittamalla sekä niistä keskustelemalla. Työnantajayhteistyölle on IPS-mallissa sekä sisällölliset että määrälliset tavoitteet.

– Työssä tapahtuva valmentaminen on vaatinut paljon pohdintaa ja huomioimista esimerkiksi eri toimialojen erilaisten tarpeiden näkökulmasta, puhumattakaan asiakkaan, työnantajien ja työyhteisöjen tarpeista. Tavoitteellinen ja sisällöltään sekä volyymiltaan tarkoin määritelty yhteistyö alueellisten ja paikallisten yritysten kanssa on jopa poikkeuksellisen kunnianhimoista toimintaa, Salminen kertoo.

Spring Housen ja Varman työeläkekuntoutuksen IPS-pilotin mielenterveyskuntoutujista 59% on työllistynyt avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen. Varma ja valmennusyhtiö Spring House käynnistivät syksyllä 2020 työeläkekuntoutuksen pilotin, jossa mielenterveyskuntoutujien työhönpaluuta tuetaan uudenlaisella IPS-toimintamallilla. Pilotti on käynnissä Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, ja mukana on tavoitemäärän mukaisesti 40 asiakasta. Pilotti jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.