Siirry sisältöön
mentorointi
Takaisin

Mentorointi osana uuden työntekijän perehdyttämistä ja sitouttamista

StaffPoint-konserniin kuuluvassa valmennustalo Spring Housessa on siirrytty mentorointimalliin uusien yksilöpalveluiden valmentajien perehdyttämiseksi. Mallin avulla pystytään satsaamaan työntekijäkokemukseen entistä paremmin.

Idea mentorointimallista sai alkunsa, kun Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen pohti keinoja parempaan perehdyttämiseen ja työntekijöiden sitouttamiseen.

’’En usko sellaiseen toimintatapaan, että kaadetaan teoria kahdessa päivässä jonkun päälle niin, että hän omaksuu siitä noin 20–30 prosenttia ja loppu on todella sekavaa. Halusin hylätä kokonaan tällaisen vanhan tavan toimia’’, kertoo Salminen.

Salmisen mukaan teknologian kehittyminen sekä siirtyminen etätöihin ja Teams-kulttuuriin ovat aiheuttanut sen, että usein työpaikoilta puuttuu tiivis työyhteisö, jolloin uudet työntekijät eivät juurru kunnolla uuteen työpaikkaan. Mentorointimallin avulla uusi valmentaja ei jää uuden työnsä alkuvaiheessa yksin, vaan saa jatkuvaa tukea.

’’Spring Housen yksilöpalveluiden valmentajat työskentelevät pääasiallisesti itsenäisesti, joten muutaman päivän perehdytys tuntui todella lyhyeltä ajalta. Ajattelin, että teoriaperehdytyksen lisäksi tarvitaan kollegiaalista tukea ja jatkumoa, jotta uudet valmentajat voivat kertoa fiiliksistä, asiakkaista, onnistumisista sekä haasteista uudessa työssä, ja saada vastauksia kysymyksiinsä ja pohdintoihinsa uuden työn ensi metreillä. Tällä tavalla saamme kriittisimmät aloituskuukaudet onnistuneesti maaliin sekä hyvillä fiiliksillä saateltua uudet valmentajat tekemään tärkeää yksilövalmennustyötä’’, kuvailee Sanna Salminen mentorimallin syntymistä.

Sekä mentorit että valmentajat sitoutuvat työhön aivan eri tavalla

Tällä hetkellä Spring Housella toimii kaksi mentoria, joista toinen aina nimetään uudelle valmentajalle. Alussa mentorin tuki on suurta, mutta pienenee asteittain joka kuukausi. Yhteensä mentorointiohjelma kestää kolme kuukautta.

Malli on saanut runsaasti kiitosta sekä mentoreilta että uusilta valmentajilta, sillä mallin ansiosta molemmat osapuolet sitoutuvat organisaatioon ja työhön aivan eri tavalla. Mentorimallin avulla myös mentoreiden erikoisosaaminen saadaan valjastettua käyttöön entistä paremmin.

’’Iso kiitos mentorointitoiminnasta ja tärkeistä ensikokemuksista kuuluu kahdelle nimetylle mentorille, jotka ovat innostuneina lähtemään toimimaan uusien valmentajien tukena tärkeän työn ensimetreillä. Vaikka malli on vasta pilottivaiheessa, se on todettu niin hyväksi, että se jää pysyvästi osaksi Spring Housen toimintamalleja’’, kiittelee Salminen.