Siirry sisältöön
Kesätyö pulssikysely 2024 kansikuva
Takaisin

StaffPoint selvitti, kohtaavatko nuorten ja työnantajien kesätyöodotukset?

StaffPointin kautta työllistyy tänäkin kesänä liki 1 000 nuorta. Jokainen meistä muistaa ensimmäisen kesätyön – hyvässä ja pahassa. Kesätyö on tärkeä; yksi askel kohti aikuisuutta ja itsenäisyyttä. Kesätyö kerryttää uusia taitoja, kokemuksia ja kavereita sekä sitä kaivattua omaa taskurahaa. Halusimme selvittää nuorten ajatuksia kesätöistä, jotta voisimme tukea heitä kesätyön parissa vieläkin paremmin. Toteutimme toukokuussa Mitä odotat kesätöiltä? -pulssikyselyn. Pulssikyselyssä vastaajat saivat itse lisätä kyselyyn omat odotuksensa.

Saimme 246 nuorelta yhteensä 1 172 vastausta, mikä kesätyössä on tärkeää - kiitos siitä! Tämä herätti mielenkiintomme ja kysyimme samaa myös työnantajilta. Saimme 264 vastausta kaikkiaan 54 työnantajalta. Ovatko odotukset samat?

Nuorten omat TOP10-kesätyöodotukset

 1. Työehtosopimusten mukainen reilu toiminta
 2. Hyvä perehdytys uusiin työtehtäviin
 3. Mahdollisuus oppia uutta ja erehtyäkin
 4. Sitä että näytetään mallia ja annetaan opetella asioita
 5. Oikeudenmukaisuus työntekijöitä kohtaan
 6. Sitä et töihin meneminen ja työn tekeminen olisi ihan kivaa
 7. Haluan, että minua kohdeltaisiin hyvin työpaikalla
 8. Selkeää viestintää riittävän ajoissa ja paljon - en ehkä itse osaa kysyä asioita joista en vielä tiedä
 9. Kannustavaa otetta esihenkilöltä ja muilta
 10. Kunnon palkka

Nuoret odottavat kesätöiltä monia asioita, riippuen omista mieltymyksistään ja tavoitteistaan. Pulssikysely paljastaa, että nuorten odotukset ovat melko maltilliset: reilu ja yhdenvertainen työyhteisö, opastusta ja tukea, sekä oikeutta oppia ja erehtyäkin. Tärkeää on, että kesätyö tarjoaa nuorille positiivisen ja innostavan kokemuksen työelämästä - palkka tulee listan viimeisellä sijalla. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri antaa nuorelle työpaikalla hyvän vastaanoton, mistä jää merkittävä muistijälki.

Mitä työnantajat sitten odottavat kesätyöntekijöiltä?

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen on hyödyllistä yrityksille monella tapaa. Nuoret tuovat mukanaan uutta virtaa ja tuoreita ideoita työympäristöön. He auttavat täyttämään henkilöstöpulaa kesän kiireissä ja vakituisen henkilöstön lomien aikana. Lisäksi kesätyöntekijät tarjoavat mahdollisuuden löytää potentiaalisia tulevia työntekijöitä, joille voidaan tarjota työmahdollisuuksia myöhemmin. Kesätyöntekijöiden positiiviset kokemukset ovat omiaan parantamaan koko organisaation mainetta ja työnantajamielikuvaa.

Työnantajien TOP10-odotukset kesätyöntekijöille:

 1. Rohkeutta sanoa ääneen, jos ei ymmärrä heti jotain
 2. Halua oppia ja kehittyä
 3. Innostunutta asennetta
 4. Luotettavuutta
 5. Oikeaan aikaan työvuorossa valmiina
 6. Uskallusta yrittää vaikkei olisi ihan varma
 7. Positiivista ilmettä
 8. Tarkkuutta työskentelyssä
 9. Itsenäistä työskentelyotetta
 10. Joustavuutta tehtävissä

Työnantajat siis odottavat kyselyn perusteella kesätyöntekijöiltä ennen kaikkea rohkeutta hypätä mukaan työyhteisöön, halua oppia ja kehittyä, täsmällisyyttä sekä itsenäistä otetta tehtävään.

Miten odotukset osuvat yksiin?

Työnantajat toivovat kesätyönuorilta aktiivista ja itsenäistä otetta, jossa uskalletaan kysyä ja tarkentaa, jos ei ymmärretä. Tässä on varmasti yksi dilemma, johon on syytä pureutua tarkemmin.

Monet kesätöihin tulevista nuorista ovat ensikertaa mukana työelämässä. Heillä ei ole aiempaa kokemusta työelämän normeista, saati työyhteisön ja yrityksen kulttuurista, työtehtävien prosesseista tai muista vakiintuneista käytänteistä. Nämä opitaan työtä tekemällä ja työyhteisössä mukana elämällä. Vaikka perehdytyksellä on merkittävä rooli, on toistoa ja tukea saatava myös ensimmäisten päivien jälkeen. Kaikkea ei voi oppia kerralla.

Haastattelimme neuropsykologi, psykologian tohtori ja yrittäjä Laura Sokkaa. Kysyimme häneltä, mitä meidän työnantajien tulisi ymmärtää nuorista työelämään astuvista? Osaako nuori kysyä oikeita kysymyksiä? Voiko kysyä, jos ei tiedä, mitä pitäisi ymmärtää kysyä? Onko kyse lainkaan rohkeudesta?

“Kesätöissä on luonnollista, että asioita lähestytään käytännön asioiden ja työtehtävien kautta. Nuoret elävät kuitenkin monin tavoin myös ihmissuhteiden kautta. Siksi nuoren kohtaaminen on tärkeää silloinkin, kun työn sisällöt ja tehtävät ovat keskiössä. Arjen kiireessä ja paineessa on ymmärrettävää, että kohtaamisille ei aina tunnu jäävän riittävästi aikaa. Kuitenkin juuri ne ohikiitävät hetket, joissa osoitat välittämistä ja tukea, voivat olla nuoren päivässä parasta antia. Ne voivat tarjota nuorelle arvokasta oppia ja itseluottamusta sekä vahvistaa hänen kykyään kohdata tulevaisuuden haasteita”, Laura kuvailee kohtaamisen merkitystä.

“Kun nuori kokee tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi, se vahvistaa hänen kokemustaan pystyvyydestä, ja avaa pelikentän hyvälle yhteistyölle. Kuunteleminen ja arvostaminen ovat avainasemassa nuorten motivoimisessa ja sitouttamisessa työtehtäviin. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri tekee kesätyöstä merkityksellisen ja antaa nuorille hyvän kokemuksen työelämästä”, Laura jatkaa.

Kymmenet tuhannet nuoret ovat aloittaneet tällä viikolla kesätyöt. Kannustamme kaikkia meitä kesätyönantajia, -työnohjaajia ja -työkavereita pysähtymään kesätyöntekijän kohdalla ja kysymään kuulumiset ja avaamaan keskusteluyhteyden. Luottamuksen synnyttäminen avaa sitten myös nuoren sanaisen arkun, kun työnteossa syntyy kysmyksiä tai epävarmuuksia. Avataan nuorten polut työelämään kohtaamisten kautta.

Kiitos, että pidät nuoren kohtaamista tärkeänä osana kesätyöjaksoa!