Siirry sisältöön
wellbeing
Takaisin

Vastuullisen työnantajan periaatteet: Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Vastuullinen työnantaja kulkee rinnalla ja tarjoaa työntekijöille monipuolisen työkalupakin jaksamiseen

StaffPoint on mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -verkostossa, jossa mukana olevat organisaatiot sitoutuvat edistämään kuutta vastuullisen työnantajan periaatetta. Näitä ovat syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus. Myös StaffPoint on sitoutunut edistämään näitä periaatteita työyhteisöissään ja yleisesti työelämässä. Tämä artikkeli on ensimmäinen kuuden tekstin blogisarjassa, jossa pohdimme käytännön esimerkein StaffPointin omaa matkaa kohti visiotamme – rakentaa työelämä sellaiseksi kuin sen pitäisi olla, teko kerrallaan. Ensimmäinen artikkeli paneutuu työelämän tasapainon ja hyvinvoinnin periaatteeseen.

Oikotien Vastuullinen työnantaja -tutkimuksen mukaan 87 % StaffPointin työntekijöistä suosittelee meitä työnantajana. Halusimme selvittää, mistä näin korkea suositteluprosentti johtuu, ja mitä vastuullisuustekojamme työntekijät arvostavat eniten. Tässä artikkelissa on otteita Oikotien tutkimuksen tuloksista ja lisäksi haastattelimme työhyvinvointitematiikan tiimoilta kahta StaffPointin työntekijää, henkilöstöpäällikkö Sanna Lassanderia sekä palkka-asiantuntija Taru Kesäläistä.

StaffPoint on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Sen palkkalistoilla on yli 12 000 henkilöä vuosittain. Tähän määrään sisältyy niin omat toimihenkilöt kuin vuokratyöntekijätkin. Tuhansien työntekijöiden elämiin mahtuu kaikenlaisia asioita, tilanteita ja hetkiä, joilla on vaikutusta työntekijän jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan tämän elämän eri vaiheissa.

Vastuullisuus ei ole sanahelinää – se rakentuu konkreettisista teoista

Vastuullinen työnantajuus tarkoittaa muutakin kuin työehtosopimuksien ja työlainsäädännön noudattamista. Se on halua huolehtia henkilöstön työkyvystä, työhyvinvoinnista ja viihtymisestä. Henkilöstöpäällikkömme Sanna Lassanderin mukaan vastuullisuus luo ikään kuin tukirangan kaikelle toiminnalle työyhteisössä:

’’Vastuullisuus on asia, mihin jokaisessa yrityksessä täytyy kiinnittää huomiota ja miettiä, millä toimilla voidaan edistää ympäristö- ja sosiaalista vastuullisuutta. Vastuullisuus ei voi olla vain sanahelinää, vaan se konkretisoituu tekoina.’’

StaffPointilla on useita eri kanavia kerätä tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tilasta. Järjestämme vuosittain sekä vuokra- että toimihenkilöillemme erilaisia kyselyitä, keskustelufoorumeita sekä exit-haastatteluita. Näistä nousevat kehitysideat puretaan aina tarkasti, ja vastausten perusteella tehdään toimenpiteitä ja luodaan uusia tapoja edistää työntekijöiden hyvinvointia ja viihtymistä.

’’Hyvin herkällä korvalla kuuntelemme henkilöstömme toiveita ja juuri kyselyiden ja haastatteluiden perusteella olemmekin alkaneet tarjoata henkilöstöllemme muun muassa työhyvinvointia ja jaksamista tukevia koulutuksia ja valmennuksia. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön työhyvinvoinnin vuosikellon, jonka avulla työntekijöille jaetaan teemoittain työhyvinvointiin, kuten palautumiseen ja liikkumiseen, liittyviä vinkkejä’’, Lassander kertoo.

Työhyvinvointiin liittyvät koulutukset ja vinkit ovatkin tarpeen, sillä nykypäivänä tehdään paljon töitä kotoa, eikä hyötyliikuntaa esimerkiksi työmatkojen muodossa juurikaan kerry. Lisäksi istumatyö tietokoneen ääressä ilman taukojumppia on pitkässä juoksussa haitaksi fyysiselle jaksamiselle.

Lisäksi StaffPointilla on käytössä varhaisen välittämisen toimintamalli, eli huolen herätessä puutumme herkästi asiaan ja varmistamme, onko tarvetta toimenpiteille, jotta työntekijä jaksaisi paremmin. Jaksamisen apuna on myös työkykykoordinaattori sekä työkykypalvelut, jossa työterveyden ammattilaiset tukevat StaffPointin työntekijöitä. StaffPoint tekee myös tiivistä yhteistyötä muun muassa eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa.

Jotta työntekijöitä saataisiin aktivoitua liikkumaan, StaffPoint on järjestänyt erilaisia tempauksia ja osallistuttanut työntekijöitään kampanjoihin. StaffPoint haastoi muun muassa kumppaninsa Olympiakomitean kanssa toimihenkilönsä keväällä’22 Liikuntanapostelulla maailman ympäri -kisaan, jossa jokainen arjen aktiviteetti toi metrejä yhteiseen matkaan. 157 erilaista liikunta- ja aktiivisuusmuotoa HeiaHeiassa toi meille haasteen aikana 38 997 liikuttua kilometriä. Tempaukset edistävät fyysisen kunnon lisäksi myös työntekijöiden yhteisöllisyyden tunnetta.

Jokaisella on oikeus omaa työkykyä ja jaksamista vastaavaan työhön

Me StaffPointilla uskomme, että jokaisella on oikeus omaa työkykyään vastaavaan työhön. Uudet sukupolvet tuovat mukanaan erilaisia vaatimuksia ja odotuksia työn tekemisen suhteen. Työn murros vaatii joustavia vaihtoehtoja työn tekemiseen. Työn joustamisen mahdollistamiseksi StaffPointilla on käytössä Sujuva arki -konsepti, eli hybridityömalli, joka mahdollistaa työskentelyn liukuvasti ja joustavasti.

’’Sujuva arki -konseptin tavoitteena on tukea työntekijöiden jaksamista tarjoamalla puitteet tehdä työtä mieleisellä tavalla’’, valottaa Sanna Lassander.

Oikotien toteuttaman tutkimuksen mukaan 77 % kyselyyn vastanneista kokee, että StaffPoint työnantajana kannustaa työn ja vapaa-ajan tasapainoon. Henkilöstöpäällikkömme Sanna Lassanderin mukaan näin hienoon tulokseen on päästy nimenomaan StaffPointin tarjoamien joustavien työmahdollisuuksien ansiosta.

Vastuullinen yritys on henkilöstön tukena myös etänä

Koronapandemia muutti työelämää monella tavalla ja se sysäsi myös StaffPointin vahvasti hybridityömalliin. Henkilöstön siirryttyä etätöihin tavalliset arjen kohtaamiset työpaikoilla ovat vähentyneet. Etätöissä jokaisen meistä on pystyttävä suunnittelemaan ja säätelemään omaa työntekoaan aiempaa itsenäisemmin.

Organisaatioiden tulee pitää huolta työntekijöistä myös etänä. HR:n tulee käydä keskustelua esihenkilöiden kanssa ja valmentaa heidät huolehtimaan tiimiläisten jaksamisesta myös etätöissä. Jokainen työntekijä on erilainen, ja erilaiset ihmiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi eri asioita. Esihenkilön tehtävä on varmistaa, että tukee tiiminjäseniä heidän yksilöllisille tarpeilleen sopivalla tavalla ja että keskusteluyhteys pysyy auki, mikäli työntekijän jaksamisessa on haasteita tai työhyvinvointi kärsii.

Palkka-asiantuntijamme Taru Kesäläinen haluaakin herätellä keskustelua siitä, kuinka tärkeää on kysellä alaisilta ja muiltakin työkavereilta, miten he aidosti jaksavat.

’’Etätöissä ei juurikaan tutustu uusiin työntekijöihin, kun ei tule niitä tavallisia arjen kohtaamisia työpaikalla. Lisäksi kontaktit muihin työntekijöihin ja esihenkilöön ovat vähentyneet. Nykyään työnteko on todella paljon yksinpuurtamista, eikä välttämättä itse uskalla tai kykene tuomaan omaa työtä ja uraa koskevia asioita puheeksi’’.

Yhteisöllisyys on merkityksellinen osa työhyvinvointia. Sen vahvistamiseen meillä StaffPointillakin keskitytään tulevaisuudessa hybridityöarjen jatkuessa. Se vaatii roppakaupalla halua keskustella ja löytää innovatiivisia tapoja olla yhdessä, vaikka ollaankin fyysisesti erillään. Tiimihenki on edelleen supervoima työssä viihtymisessä ja sitoutumisessa.

Työn murroksessa muutama vinkki työhyvinvointiin yhteisöllisyyden kautta:

  1. Mitä kuuluu? -kysymys ja välittäminen sopii niin työpaikoille kuin Teams-palaverin alkuun.
  2. Yhteiset suunnittelu- ja kehittämispäivät ovat edelleen ihana tapa tutustua tiimiin ja vahvistaa ME-henkeä
  3. Tiimipalaverissa (live tai etä) jaetut onnistumiset viimeiseltä viikolta tai kuukaudelta nostavat tiimihenkeä. Jaettu ilo on aina suurempi ilo.
  4. Learning by doing. Jakamalla omaa osaamistaan tiimin kesken, vuorotellen, pidetään yllä jatkuvaa oppimista ja vahvistetaan yhteistyötä. Asiat voivat liittyä itsensä johtamiseen, hyvinvointiin tai vaikkapa uusien viestintäkanavien käyttöön.