Siirry sisältöön
Sieppaa
Takaisin

Työstä turvaa -webinaari 20.1.2023

Webinaarin käynnisti Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Hän kertoi aluksi Työstä turvaa -hankkeesta, joka syntyi keväällä 2022 heti Ukrainan kriisin alettua ja sen vaikutusten alkaessa hahmottua myös Suomessa. Tuolloin StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas ideoi konseptin sisällön sekä toimintalinjauksen ja sopi EK:n toimitusjohtajan, Jyri Häkämiehen, kanssa yhteistyöstä.

Alkusanojen jälkeen tervehdyksen webinaarivieraille toi Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrova. Hän piti koskettavan puheenvuoron Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta. Suurlähettiläs kiitti Suomea ja suomalaisia yrityksiä tuesta Ukrainalle. Suurlähettiläs myös odotti kovasti hetkeä, jolloin sota päättyy ja ukrainalaiset pääsevät takaisin Ukrainaan jälleenrakentamaan kotimaataan.

Työikäinen väestö vähenee Suomessa

Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Olga Dibrovan puheen jälkeen Jyri Häkämies ja Anu Ahokas valottivat Suomen työikäisen väestön tilannetta Suomessa. Suomessa on ennennäkemätön työvoimapula. Samaan aikaan Suomeen saapuu ukrainalaisia, joille työpaikka on ratkaiseva tapa rakentaa elämää uudelleen. Suomen maahanmuuttovirastoon on tullut vireille lähes 50 000 tilapäisen ​suojelun hakemusta, joista yli 47 000 on ukrainalaisia. Seuraavien vuosien ennuste on, että Suomeen on tulossa vielä noin 80 000 ukrainalaista, joista 2/3 on työikäisiä.

Työstä turvaa -hanke tarjoaa StaffPointin kumppaniyrityksille väylän työllistää sotaa pakenevia ukrainalaisia sekä muita työlupaisia pakolaisia suomalaisille työmarkkinoille.  Jokaisen uuden osaajan sijoittaminen työelämään on merkittävää myös Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Hankkeeseen ilmoittautui alussa mukaan lähemmäs 100 yritystä eri toimialoilta. Yritykset ovat tarjonneet ukrainalaisille töitä laajalla skaalalla muun muassa kaupan, teollisuuden, logistiikan, kiinteistöhuollon ja ravintola-alan tehtävien parissa.

Saapuneilla ukrainalaisilla on laaja-alaista työkokemusta. Hakijoillamme on työkokemustaustaa etenkin teollisuus-, horeca-, kaupan-, rakennus-, koulutus-, logistiikka-, terveydenhuolto sekä IT-aloilta. Heillä kaikilla on todellinen halu työskennellä oman läheistensä toimeentulon turvaamiseksi ja rakentaa työn kautta elämää Suomessa.

Opit ukrainalaisten työllistämisestä

StaffPointin kansainvälisen liiketoiminnan vastaava Jenny von Knorring tarkasteli Työstä turvaa -hankkeen merkitystä neljästä eri näkökulmasta: yksilön, yritysten, yhteisön sekä yhteiskunnan.

Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan lähes jokaiselle toimialalle ja jokaiseen ammattiryhmään. Työstä turvaa -hanke tarjoaa yrityksille väylän työllistää sotaa pakenevia ukrainalaisia sekä muita työlupaisia pakolaisia suomalaisille työmarkkinoille. Rohkeasti uskaltamalla yritykset voivat kansainvälistyä jo kotikentällä ja saada niin kaipaamaansa uusia osaajia.

Hankkeen avulla olemme auttaneet kumppaniyrityksiämme kehittämään uusia työpaikkoja ja mukauttamaan nykyisiä työpaikkoja soveltuviksi ulkomaalaisten osaajien perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.

Yhteisöllisestä näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää auttaa ukrainalaisten ja muun maan pakolaisten integroitumista suomalaiseen elämään ja työkulttuuriin. StaffPoint on ollut mukana alusta asti yhteisössä, jossa useat yhteiskunnan toimijat sekä viranomaiset ovat kerääntyneet lähes viikoittain keskustelemaan, jakamaan ja erityisesti ratkaisemaan ukrainalaisten maahanmuuton ja työllistymisen kiperimpiä kysymyksiä. Yhteistyöllä varmistamme, että hyväksi havaitut toimintatavat jalkautuvat nopeammin yritysmaailman, apujärjestöjen ja viranomaisten välillä, ja pystymme yhdessä torjumaan heikommassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäyttöä.

HOK-Elanto: Miksi olemme lähteet mukaan? Mitä on tehty, mitä opittu, miten jatketaan?

Anu Ahokkaan kanssa keskustelemaan saapui HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Maria Hekkala. HOK-Elanto on yksi monista vastuullisista suomalaisyrityksistä, joka on ollut hankkeessa alusta asti mukana ja tammikuussa HOK-Elannon toimipisteissä aloittikin 15 uutta ukrainalaista työkaveria. Hekkalan mukaan aloitus on sujunut jouhevasti ja ukrainalaiset ovat päässeet hyvin alkuun ja muun muassa mahdolliset kielikysymykset on saatu ratkottua.

Muunkielisten työkaverien vastaanottaminen on HOK-Elannon ravintoloissa jo tuttua, mutta kaupan puolella tämä on ensimmäinen kerta, kun HOK-Elannolla on perehdytetty uusia työntekijöitä kokonaan vieraalla kielellä. Tämä on ollut Hekkalan mukaan erinomainen mahdollisuus kehittyä työnantajana. Yhteensä HOK-Elannon palveluksessa on kansalaisia 62 eri maasta, kuitenkaan täysin tämän luonteista tilannetta heillä ei ole aiemmin ollut.

Perehtyminen ja töiden aloitus on sujunut kuitenkin hienosti. Kaikkien suhtautuminen hankkeeseen on ollut todella myönteistä ja perehdyttäjät ovat erittäin sitoutuneita ja asiaan paneutuneita, myös Uudet ukrainalaiset työkaverit ovat innokkaita ja motivoituneita ja myös asiakkailta on tullut kannustavaa palautetta

HOK-Elantolaiset kokevat, että on heidän vastuullaan tarjota työtä apua tarvitseville ihmisille. Työstä turvaa -hanke tuo samalla myös tukea alan haastavaan työvoimatilanteeseen pääkaupunkiseudulla. Tässä yhteistyössä molemmat osapuolet hyötyvät ja voivat myös kehittyä yhdessä. Hanke on myös HOK-Elannon arvojen mukaista toimintaa. Hok-Elantolaisten tapa auttaa on olla hyvä työkaveri ja arjessa läsnä toiselle ihmiselle. Mahdollisuus auttaa koetaan työyhteisöissä hyvin merkitykselliseksi.

Tulevaisuuden suunnitelmat

HOK-Elanto suhtautuu avoimesti ja innostuksella vastaaviin hankkeisiin myös tulevaisuudessa. Maria kuvaa: ”Seuraamme luonnollisesti maailman tapahtumia, ja erityisesti viime vuosina on korostunut se, että maapallon muuttovirrat elävät jatkuvasti ja isojakin määriä ihmisiä voi saapua Suomeen nopealla aikataululla.”

Yksi tapa, jolla HOK-Elanto voi toteuttaa yhteiskunnallista rooliaan on kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen.

Hekkala kannustaa yrityksiä lähtemään mukaan hakemaan rohkeasti kokemuksia, sillä kokemusten pohjalta pystyy kehittymään. Hyvä kumppanuus tukena, antaa kestävän pohjan tekemiselle.