Siirry sisältöön
hanke päättyy
Takaisin

Vikkelästi töihin -hanke päättyy

Vikkelästi töihin -hanke päättyy 31.12.2023. Kaksivuotisen ESR-hankkeen aikana olemme valmentaneet maahanmuuttaneita kohti sosiaali- ja terveysalan työtä ja opintoja.

Logokoonti Euroopan unioni viouvoimaa EU-lta sasky TAMK Spring Huse

Vikkelästi töihin -hankkeessa toteutettiin kaksi Sujuvasti soteen -valmennusta, jonka aikana maahanmuuttaneet opiskelivat sairaanhoitajaopintojen alkuvaiheen opintoja Tampereella. Toinen ja viimeinen valmennus päättyi lokakuussa 2023. Hankkeen hoitotyön opetuksesta vastasi TAMK ja Sasky. Valmennettavat saivat myös ura- ja opinto-ohjausta TAMK:in, Saskyn ja Spring Housen toimesta.

Hankkeen opit jäävät elämään muun muassa hankkeessa luotujen oppaiden kautta. Spring House ja Sasky tuottivat yhdessä kaksi opasta maahanmuuttaneiden parissa työskentelevien ammattilaisten työn tueksi:

· Ohjaa kielitietoisesti sosiaali- ja terveysalan työuralle
· Maahanmuuttaneen kielituettu työharjoittelu hoiva- ja hoitoalalla

Hankkeessa luotiin myös opas työnantajien välisen mentorointiin maahanmuuttaneiden työelämään integroitumisen edistämiseksi, sekä opas maahanmuuttaneiden mentorointiin työpaikoilla. Loput hankkeessa luodut oppaat löytyvät täältä.

Lisäksi hankkeessa järjestettiin yhteiskehittämisen työpajoja, joissa ohjaus- ja opetustoimijat, sosiaali- ja terveysalan työnantajat, sekä alan maahanmuuttajataustaiset ammattilaiset etsivät ja ideoivat ratkaisuja maahanmuuttaneiden työelämään integroitumisen edistämiseksi.

Hankkeen toimenpiteiden seurauksena:

· valmennettavat selkeyttivät omia ura- ja opintopolkujaan
· valmennettavia ohjattiin jatko-opintoihin, useammat heistä ovat aloittaneet sosiaali- ja terveysalan opinnot
· valmennettavat saivat tukea työllistymiseen ja osa työllistyi
· useammalla valmennettavalla kehittyi kielitaito
· sosiaali- ja terveysalan työnantajat, maahanmuuttaneita ohjaavat asiantuntijat sekä maahanmuuttajataustaiset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset verkostoituivat hankkeen järjestämissä työpajoissa
· tietoisuus kielitietoisesta opettamisesta ja ohjauksesta, sekä niiden menetelmistä lisääntyi.

Spring House Oy on ollut mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021–31.12.2023. Hankkeen tavoitteena on ollut tehostaa huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa on pyritty vahvistamaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kolmanneksi hankkeen tavoitteena on ollut tukea maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa. Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK (päätoteuttaja) ja Sasky koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja) vastasivat hankkeen Sujuvasti soteen- valmennuksen hoitotyön opetuksesta.

Vikkelästi töihin -hankkeeseen liittyviä artikkeleita

Vikkelästi töihin-hanke
Työelämä tänään ja huomenna
6.4.2022 - Kristel Kivisik, Grace Hoffrén

Vikkelästi töihin-hanke maahanmuuttajille

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 2021-2023.

Lue lisää
Vikkelästi töihin hanke
Työelämä tänään ja huomenna
28.12.2023

Kielituettu työharjoittelu hoitoalalla

Vikkelästi töihin -hankkeessa (ESR 2021-2023) on kehitetty opas hoiva-alan opiskelijoiden työharjoittelun tueksi.

Lue lisää
Ihmisiä 2200x980
Työn Osaajat -blogi
13.9.2023

Vinkkejä kielitietoiseen ohjaukseen

Sujuvasti soteen-valmennuksessa pilotoitiin kielituen malleja tukemaan maahanmuuttotaustaisten kielitaidon kehittymistä työpaikoilla harjoittelujen yhteydessä.

Lue lisää