Siirry sisältöön
Suosittelu1
Takaisin

StaffPointin vuoden 2022 asiakastyytyväisyyskysely – tuloksia ja toimenpiteitä

Asiakastyytyväisyyskysely on työkalu, jonka avulla mittaamme vuosittain asiakkaidemme tyytyväisyyttä StaffPointiin henkilöstöpalveluiden tarjoajana. Asiakastyytyväisyyskyselyyn tarkasti laatimiemme kysymysten avulla saamme kerättyä asiakkailtamme luotettavaa dataa onnistumisistamme, sekä luonnollisesti myös kehitettävistä kohteista. Risujen ja ruusujen lisäksi kysely toimii tehokkaana työkaluna, kun haluamme ymmärtää paremmin asiakkaidemme tulevaisuuden näkymiä ja HR-tarpeita, sekä kehittää omia toimintojamme vastaamaan näihin tarpeisiin entistä tehokkaammin.

Me StaffPointilla priorisoimme korkealle kyselyiden kautta saamamme palautteen. Ymmärrämme, vain yhteistyöllä sekä kohderyhmiämme aidosti kuuntelemalla voimme muovata StaffPointin vision mukaisesti Työelämää sellaiseksi kuin sen pitäisi olla, teko kerrallaan.

Vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskysely lähetetään StaffPointin asiakkaille lähiviikkojen aikana, joten nyt on hyvä hetkiä summata edellistä vuottamme vuoden 2022 asiakaspalautteissa saamiemme ruusujen ja risujen avulla, sekä pohtia myös hieman HR:n tulevaisuuden näkymiä.

90,1 % asiakkaistamme suosittelisi StaffPointia henkilöstöpalveluiden kumppanina

StaffPointin vuoden 2022 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 10.2.-6.3.2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 965 aktiivista tai potentiaalista asiakasta. Asiakkaisiimme kuuluu pieniä ja suuria yksityisiä yrityksiä, kuntia ja kaupunkia sekä muita julkisen sektorin toimijoita. Ylpeydellä voimmekin todeta, että StaffPointin asiakkaat ovat tyytyväisiä yhteistyöhön, sillä kyselyn mukaan vastaajista jopa 90,1 % suosittelisi meitä henkilöstöpalveluiden tarjoajana.

Kiitettävään kokonaisarvosanaan vaikuttivat palautteiden perusteella mm. StaffPointin kyky reagoida nopeasti toimeksiantoihin sekä halu pitää asiakkaita ajan tasalla toimeksiannon eri vaiheissa. Palautteen perusteella StaffPointilla myös ehdokasvalinnat tehdään asiantuntevasti ja konsultit ovat ammattitaitoisia.

StaffPointin palveluiden kustannustehokkuuden suhteen tulos on hyvin samankaltainen kuin vuonna 2020, eli nykyinen hinnoittelu vastaa markkinoiden odotuksia.

testimonial1

StaffPoint on yksi Suomen johtavia palvelualojen henkilöstövuokrausyrityksiä. Vuonna 2022 työllistimme liki 12 000 osaajaa StaffPointin asiakasorganisaatioihin.

Asiakkaidemme luottamuksen ansaitsemme vuodesta toiseen hyvinkin yksinkertaisella reseptillä: Me StaffPointilla pystymme tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla aidosti yksilöllisiä HR-palveluja mitoittaen ja resursoiden osaamistarpeet aina tapauskohtaisesti. StaffPointin kumppanina yritys saa käyttöön myös vuosien kokemuksella kerrytetyn HR-työpakkimme, johon sisältyy vankkaa toimialaosaamista, laajaa toimenkuvaymmärrystä sekä moderni rekrytoinnin keinovalikoima.

Osaajapula kasvattaa henkilöstöpalveluiden tarvetta

Avoimien vastausten perusteella henkilöstöpalveluiden tarvetta kasvattaa ylivoimaisesti eniten yritysten haaste löytää osaavaa henkilökuntaa, toimialasta riippumatta. Viesti palautteen perusteella onkin erittäin selvä – henkilöstöpalvelualojen yrityksiä tarvitaan jatkossakin, sillä osaajien löytyminen ei ole ainakaan helpottamassa lähivuosina. Tukea ja apua kaivataan mm. asiantuntijarekrytoinneissa, oikeiden osaajien houkuttelussa, rekrytointiprosessin ja työnantajabrändin kehittämisessä, hybridityön tukemisessa sekä työhyvinvoinnin ja esihenkilöiden kehittämistyössä.

Kattavat palvelut ovatkin yksi StaffPointin kilpailutekijöistä. StaffPointin valikoimaan kuuluu laaja kirjo palveluita, joista räätälöimällä luodaan yksilöllisiä ja uniikkeja ratkaisuja yritysten osaajatarpeisiin. Samasta konsernista asiakkaat saavat niin henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, strategisten HR-ratkaisuiden, valmennus- kuin työkykypalveluitakin.

Uudenlaisia innovaatioita ravintola-alan elvyttämiseksi

Asiakaskysely on toteutettu keväällä 2022, kun useat hotelli- ja ravintola-alan yritykset toipuivat vielä korona-ajan rajoitteista. Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten runtelema ravintola-ala kärsii tällä hetkelläkin työvoimakadosta, joten osaavaa henkilökuntaa on ollut aiempaa huomattavasti vaikeampi löytää.

Me StaffPointilla kuuntelemme palautetta kentältä erityisen herkällä korvalla. Usein palautteista nousee toteuttamiskelpoisia ideoita tai jokin tarve, jonka täyttämisessä voimme olla avuksi.

Vuonna 2022 StaffPoint pilotoikin yhdessä asiakasyritystemme kanssa StaffChef-kokkikoulutuksen, StaffCarte-tarjoilijakoulutuksen sekä puhtaanapidon lyhytvalmennuksen, joilla vastattiin ravintola-alan työvoimakatoon.

Uudenlaiset, tarveperusteisesti ja työssäoppimislähtöisesti suunnitellut pikakoulutukset tarjoavat ketterän väylän työllistyä hotelli- ja ravintola-alan tehtäviin. Staff-koulutukset ovat houkuttaneet etenkin alanvaihtajia sekä maahanmuuttajataustaisia hakijoita, sillä opiskelijoille maksetaan palkkaa heti ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien.

Korona havahdutti yritykset vuokratyön tarjoamiin mahdollisuuksiin

Palautteiden mukaan asiakkaat kääntyvät useimmiten henkilöstöpalvelutarpeissaan suurien toimijoiden puoleen, sillä he kokevat, että laajempi palvelutarjonta korreloi paremman toimitusvarmuuden kanssa.

’’Tärkeintä yhteistyössä on luotettavuus toiminnassa eli toimitusvarmuus ja hyvän henkilöstön tarjoaminen.’’

Nostamisen arvoista on myös, että palautteiden perusteella useat yritykset ovat havahtuneet vuokratyön tarjoamiin mahdollisuuksiin korona-ajan ennakoimattomuuden takia.

’’Koronan aikana, kun sairaslomat on otettava joka hetki huomioon, niin nopea reagointi ja tuuraajien saatavuus vaikuttaa siihen, että asiakkuuksia on voitu hoitaa myös haastavissa tilanteissa.’’

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kehuja saivat mm. StaffPointin osaavat rekrytointikonsultit, asioinnin sujuvuus ja henkilökohtainen palvelu, toimeksiantoihin reagoiminen hektiselläkin aikataululla, toimivat järjestelmät sekä yhteydenpito asiakkaiden kanssa rekrytointiprosessin eri vaiheissa.

Osaava HR-kumppani tukee yrityksen liiketoimintaa

Osaajapula koskettaa lähes kaikkia toimialoja ja kaikkia ammattinimikkeitä. Kun kilpailu osaajista kovenee, myös strategisten kumppanien rooli korostu. Jopa 48 prosenttia asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista arvioi yrityksensä ulkoisten henkilöstöpalvelujen tarpeen kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. HR-palveluiden kysynnän kasvuun vaikuttavat palautteen perusteella etenkin huoli osaavan työvoiman saatavuudesta sekä muutokset työmarkkinan toimintaympäristössä.

”Henkilöstövajeen kompensointi henkilöstövuokran kautta on arvokkaassa ja korvaamattomassa roolissa.”

Luotettavana kumppanina huolehdimme asiakasyrityksen HR-tarpeista, jotta asiakas voi rauhassa keskittyä omaan ydinliiketoimintaanne. Kattavat palvelut ovatkin StaffPointin suurimpia valttikortteja: samasta talosta asiakkaamme saavat yksilöllisten tarpeidensa mukaan henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, valmennus-, työkyky- sekä strategisten HR-ratkaisujen palveluita, joiden hyödyntäminen tuo mahdollisuuksien ja hyötyjen lisäksi myös säästöjä asiakasyritykselle.

Yhteistyön jatkuva kehittäminen – case Mitsubishi Logisnext Europe ja Stockmann

Me StaffPointilla teemme kaikkemme sen eteen, että jokainen toimeksianto pystytään viemään maaliin asti asiakkaan toiveiden mukaisesti. StaffPointin toiminnan ytimessä on tuntea asiakkuus läpikotaisin ja kehittää asiakkaan kanssa tekemistä yhdessä. Haluamme olla aina askeleen edessä asiakkaan HR-tarpeissa.

Sujuva yhteistyö vaatii toimiakseen ja kehittyäkseen avoimen ilmapiirin ja aktiivisen viestinnän. Olemmekin asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta lähteneet kehittämään erityisesti asiakasdialogin sujuvuutta ja säännöllisyyttä. Kannustamme asiakasvastaavia aktiivisen ja innovatiivisen yhteistyökulttuurin rakentamiseen.

StaffPointin ja Mitsubishi Logisnext Europen yhteiseen 12 vuoden taipaleeseen on mahtunut laaja kirjo erilaisia HR-toimeksiantoja. Kyseinen kumppanuus on tarjonnut otollisen maaperän rohkealle ja ennakkoluulottomalle kokeilemiselle, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Kun luottamus ja yhteispeli toimivat ja molempien osapuolten leiristä löytyy villeillä ideoilla varustettuja tekijöitä – kaikki on mahdollista.

Lue lisää StaffPointin ja Mitsubishi Logisnextin yhteistyöstä täältä.

’’Parasta onkin ollut saumaton yhteistyö, hyvä henki, avoin vuorovaikutus ja luottamus siihen, että homma pelittää. StaffPointilla pystytään myös aina kertomaan, mistä ongelmat johtuvat, ja mitä niiden ratkaisemiseen tarvitaan.’’

Sesonkien työvoimatarpeet haastavat usein yrityksen HR-osaston. Stockmann päätti turvautua HR-ammattilaisten apuun ja ikonisen tavaratalon kumppaniksi valikoitui StaffPoint, jossa kunnia otettiin nöyrästi, mutta innostuneesti vastaan. StaffPoint x Stockmann -tehotiimissä käärittiin hihat välittömästi, ja nyt on yhteistyössä hoidettu menestyksekkäästi jo useamman Hullujen päivien joustava henkilöresurssointi niin tavaratalojen kuin logistiikan puolella.

Kuinka Stockmannille löydettiin osaajat haastavaan sesonkiin?

’’Kiitokset hyvästä yhteistyöstä - olette todella tarpeellinen yhteistyökumppani meille’’

’’Konkreettinen hyöty tästä yhteistyöstä on varmaankin sellainen varmuus, että aina voi luottaa siihen, että jos tarvitaan lisää työntekijöitä, niin StaffPointilta kyllä löytyy tekijät’’

Kiitokset

Vuosi 2022 on saatu onnistuneesti pakettiin. Uusia menestystarinoita syntyi roppakaupalla ja työelämästä tehtiin taas hieman enemmän sellaista kuin sen pitäisi olla.

StaffPoint kiittää asiakkaitaan kuluneesta vuodesta. Erityiskiitokset myös asiakaspalautteiden jättäneille.

Toivomme lämpimästi, että löydätte aikaa kertoa meille yhteistyömme kuulumiset myös vuoden 2023 asiakastyytyväisyyskyselyyn.