Siirry sisältöön
Naisia toimistossa 2200x980
Takaisin

Spring Housen uusi kansainvälinen WOW-e hanke lisää maahanmuuttaneiden naisten työelämä- ja opiskelumahdollisuuksia

WOW-e Koontilogo

Spring House toteuttaa 2,5 vuotisen kansainvälisen hankkeen ajalla 1.2.22-31.7.2024. Hanke on Erasmus+ -rahoitteinen.

Maahanmuuttajanaisille mahdollisuuksia työhön ja koulutukseen -hankkeen englanninkielinen nimi on Women´s Opportunities for Work and Education (WOW-e).

WOW-e -hanke on suunnattu erityisesti maahanmuuttaneille naisille, joilla on vähän koulutusta ja työelämäkokemusta. Tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden naisten työelämä- ja opiskelumahdollisuuksia yhdessä työelämän kanssa.

Vähän kouluttautuneet ja vähän työelämäkokemusta saaneet maahanmuuttajanaiset ovat useissa Euroopan maissa heikossa työmarkkina-asemassa. Samanaikaisesti työvoimapula kasvaa Euroopassa ja kaikki olemassa oleva osaamisen potentiaali tulisi voida ohjata työelämään.

WOW-e -hanke pyrkii tunnistamaan maahanmuuttajanaisten osaamista ja tukea heitä monipuolisesti kohti työ- ja opintoelämää. Samanaikaisesti yhteistyötä tehdään työelämän kanssa, jotta työnantajien ymmärrys ja osaaminen sekä vastaanottavuus palkata maahanmuuttajanaisia lisääntyy.

”On upeaa, että saimme mukaan näin monta kokenutta aikuiskoulutuksen ja maahan muuttaneiden työllistämisen asiantuntijaa ympäri Eurooppaa”, toteaa maahanmuuttajapalveluiden päällikkö Kristel Kivisik, ”kokemustenvaihto yhteisen haasteen edessä on erittäin arvokasta tulevaisuuden työllisyysratkaisuja suunnitellessa”, Kivisik jatkaa.

WOW-e -hankkeessa päätoteuttajana ja hankekoordinaattorina toimii Spring House. Hanke toteutetaan eurooppalaisessa yhteistyössä. Yhteistyön tavoitteena on tunnistaa ja koota hyviä käytänteitä ja kokemuksia muista Euroopan maista ja hyödyntää niitä kansallisella tasolla.

Hankekumppaneita on mukana Spring Housen lisäksi Saksasta, Ranskasta, Portugalista ja Islannista.

”Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Pandemiatilanteen helpottuessa olemme jo tavanneet hankekumppaneiden kanssa kaksi kertaa ja hanketoimien suunnittelu on edennyt pitkälle.”, iloitsee Kivisik yhteistyöstä.

WOW-e -hanke jatkuu pilotointivaiheella, joka alkaa vuoden 2022 lopussa. ”Hanke on herättänyt myönteistä kiinnostusta niin maahanmuuttajanaisten kanssa työskentelevien tahojen, kuin myös työnantajien keskuudessa”, toteaa Kivisik, ”tämän perusteella pilotit tulevat varmasti olemaan hyvin antoisia ja opettavaisia meille kaikille”, hän jatkaa.

Hanke jatkuu 31.10.2024 asti.

Hankkeen etenemistä voi seurata Spring Housen some-kanavissa (#WoWeProject #ErasmusPlus).

Lisätietoja hankkeesta antaa
Kristel Kivisik, Johtaja, maahanmuuttajien palvelut
etunimi.sukunimi@springhouse.fi, 040 518 2585

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Lue WOW-e -hankkeen uutiskirjeet

naisia toimistossa
Työelämä tänään ja huomenna
18.6.2024

WOW-e -hankkeen uutiskirjeet

Uutiskirjeissä on koottuna WOW-e -hankkeen kohokohdat kansallisista, tiedonvaihtoon keskittyvistä tapahtumista, jotka järjestettiin hankkeen kumppanimaissa 2023

Lue lisää