Siirry sisältöön
Asiakascase Liikennevirasto
Takaisin

Väyläviraston arki rullaa ammattitaitoisten vuokratyöntekijöiden avulla

StaffPoint ja Väylävirasto ovat tehneet yhteistyötä vuokratyön tiimoilta jo vuosien ajan. Liikenneviraston ryhmäpäällikön Annukka Helkiön mukaan on alusta asti ollut itsestään selvää, että vuokratyöntekijät ovat tasavertaisia työyhteisön jäseniä.

Vuonna 2010 perustettuun Väylävirastoon (aiemmin Liikennevirasto) palkattiin ensimmäiset vuokratyöntekijät melkein välittömästi perustamisen jälkeen. StaffPoint onkin ollut jo pitkään luottovalinta Suomen tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä vastaavan viraston yhteistyökumppaniksi.

"Hienointa yhteistyössä on ollut se ammattitaitoinen henkilöstö, jota olemme StaffPointin kautta saaneet. He ovat todella sitoutuneet työhön ja tekemiseen", Helkiö kertoo.

Väylävirastolla työskentelee yli 600 vakituista työntekijää eri puolilla Suomea. Virastolla on toimistoja Helsingin lisäksi Lappeenrannassa, Tampereella, Turussa, Vaasassa ja Oulussa.

Annukka refe

Muun muassa erilaisissa asiantuntija- ja tukitehtävissä työskenteleviä vuokratyöntekijöitä on reilu kymmenen. Heidän kanssaan solmitut työsuhteet ovat usein pitkiä, vuoden tai kahden mittaisia. Vuokratyöntekijöitä on käytetty tehtävissä, jotka eivät ole viraston ydintehtäviä.

"Arjessa vuokratyöntekijöiden ja vakituisten työntekijöiden eroa ei huomaa mitenkään. Siihen olemme pyrkineet alusta alkaen. Vuokratyöntekijöitä kohdellaan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin ja he saavat osallistua kaikkiin tapahtumiin ja koulutuksiin", Helkiö selittää.

Haasteita ratkotaan aktiivisesti

Vuosien varrella StaffPointin ja Väyläviraston yhteistyö on syventynyt ja luonnollisesti haasteitakin on matkan varrella ollut. Niihin on pyritty kuitenkin löytämään aktiivisesti vastauksia.

Vaikka vuokratyöntekijät ovat virallisesti StaffPointilla töissä, he kokevat kuuluvansa Väyläviraston työyhteisöön. Siksi erilaiset työehtosopimukset, työterveyshuolto ja byrokratia ovatkin joskus aiheuttaneet ristiriitoja. StaffPoint on pyrkinyt erilaisilla toimenpiteillä tasavertaistamaan vuokratyöntekijöidensä asemaa Väylävirastossa.

StaffPoint ja Väylävirasto ovat järjestäneet muun muassa yhteisiä tapaamisia, joissa erilaisia ongelmakohtia on voitu ratkoa. Paikalla on ollut molempien tahojen edustajia sekä vuokratyöntekijöitä ja heidän esimiehiään.

"Olemme yhdessä StaffPointin kanssa etsineet sujuvaa toimintamallia. Sen pohjalta on esimerkiksi syntynyt StaffSchool, josta vuokratyöntekijät näkevät hyödyllisiä tietoja, muun muassa mitä työehtosopimukset pitävät sisällään", Helkiö summaa.

Vuokratyöntekijät pitävät pyörät pyörimässä

Väyläviraston toiminnan ensimmäisten vuosien aikana henkilöstön eläköityminen ja tarkat rajat henkilötyövuosien suhteen myötävaikuttivat henkilöstöpalvelualan yrityksen puoleen kääntymiseen. Helkiön mielestä päätös on ollut toimiva.

Erityisesti hän kiittelee sitä, miten StaffPointilta on aina pystytty vastaamaan erilaisiin pyyntöihin. Vuokratyöntekijöiden avulla on saatu hankittua myös joustavasti kulloiseenkin tarpeeseen sopivaa osaamista.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimivassa Väylävirastossa vuokratyöntekijöistä on lisäksi vuosien varrella tullut olennainen osa työyhteisöä.

"Joitakin tehtäviä on vaikea järjestää muuten. Olisimme pulassa, jos vuokratyöntekijät lähtisivät", Helkiö tiivistää ja arvelee, että tulevaisuudessa toimintamallin suosio tulee todennäköisesti kasvamaan.

Henkilöstövuokrauksen avulla saat oikeanlaiset osaajat käyttöösi juuri silloin kuin heitä tarvitset. Samalla vältyt työläiltä rekrytointiprosesseilta. Klikkaa ja lue lisää siitä, miten saat parhaat henkilöstöratkaisut yrityksellesi!