Siirry sisältöön
Hesburgerilta eväät hyvään johtajuuteen
Takaisin

Hesburgerilta eväät hyvään johtajuuteen

Hyvä johtaminen on osa Hesburgerin strategiaa, jolla tähdätään alan parhaaksi työpaikaksi. Jotta tavoite saavutetaan, on mukaan otettu myös luotettava ja pitkäaikainen kumppani Spring House.

Valmennusyritys Spring Housella on ollut rooli Hesburgerin henkilöstön kehitystarinassa jo vuodesta 2012. Kumppaneita yhdistää vankka usko työhyvinvointiin ja siihen, että hyvällä johtamisella saadaan aikaan pysyvyyttä.

”Meillä on tahdottu panostaa johtamiseen. Se on ollut organisaatiossamme tärkeä osa-alue, johon esimiehille on haluttu antaa eväitä ja kouluttautumismahdollisuuksia”, kertoo Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Kirsi-Maria Nikander.

Toimivan kumppanuuden rakennuspalikat

Spring House valikoitui yhteistyökumppaniksi tiukan seulan jälkeen. Yhteistyössä keskeistä on luottamus. Nikander painottaa keskusteluyhteyttä ja sen ylläpitämistä toimivan kumppanuussuhteen rakennuspalikoina: ”On tärkeää, että kumppani ymmärtää toista organisaatiota ja sen sielunelämää.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Hesburger Raisio-0982

Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Kirsi-Maria Nikander.

Suuri merkitys yhteistyön onnistumiseen on ollut myös valtakunnallisuus, joka mahdollistaa erilaisten koulutusten ja valmennuksien toteuttamisen paikallisesti eri puolilla Suomea.

"Olemme toteuttaneet yhdessä niin esimiehen ammattitutkintoja kuin teemallisia johtamisen valmennuksiakin,” Tiina Suorsa Spring Houselta lisää.

Vuonna 2018 Hesburgerilla toteutettiin ensimmäisen kerran johtamisen 360-kysely ja siihen liittyvä valmennus. Pitkäkestoinen ja tuloksellinen yhteistyö toi uskalluksen lähteä kokeilemaan uutta. Viime keväänä Spring House toteutti myös laajan johtamisarvion ja sen pohjalta toimenpidesuunnitelman. Arvioon osallistui 140 ravintolapäällikköä ja vastaajia oli lähes 3000. Laajan joukon tavoittamiseksi käytössä oli uusi mobiilisovellus.

Uusi sukupolvi vaatii uutta esimiestyötä

”Pitkäjänteisellä yhteistyöllä vahvan kumppanin kanssa on tavoitteena olla alan paras toimija”, Nikander Hesburgerilta kertoo ja suosittelee myös muille kehittymistahtoisille organisaatioille vahvaa panostamista johtamisen kehittämiseen.

Tämä on tärkeää yrityksen kehitykselle, koska työelämän muuttuminen tuo esimiestyöhön jatkuvasti uusia haasteita. Nikanderin mukaan nuorempi sukupolvi edellyttää eri asioita ja erilaisia taitoja esimieheltä kuin vanhempi sukupolvi.

”Nuoremmalle sukupolvelle on tärkeää työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen, jotta heillä on mahdollisuus toteuttaa omia harrastuksiaan. He arvostavat myös matalaa hierarkiaa ja yhteisöllisyyttä sekä odottavat yksilöllistä johtamista. Eri ikäisten johtaminen vaatii esimieheltä erityisiä johtamisen taitoja.”

Hesburgerissa ollaan valmiita joustamaan vahvasti työntekijän elämäntilanteen mukaan ja tarjotaan heille kehittymismahdollisuuksia. ”Näin luomme työntekijöillemme myös uusia urapolkuja”, Nikander lisää.

Tärkeäksi on arvioitu myös mahdollisuus suorittaa tutkinto työn ohessa.

Valmennuksen tulokset näkyvät arjen työssä

Johtamisen kehittäminen ja valmennuksen tulokselliset vaikutukset näkyvät työtyytyväisyysluvuissa.

”Viime kyselyssä työtyytyväisyysluvut olivat parempia kuin koskaan! Pientä, tasaista kasvua on ollut jatkuvasti. Tämä on vaikuttanut meihin positiivisesti”, hymyilee Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Kirsi-Maria Nikander.

Käytännössä esimiehet ovat oppineet valmennuksen aikana analysoimaan omaa työtään ja esimiestaitojaan. Palautteen antaminen ja saaminen on keskeinen osa valmennusprosessia.

”Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ryhmissä keskustelemalla, sekä valmennusten välissä arjenjohtamisen tilanteissa harjoittelemalla ja tuloksia havainnoimalla ja valmennuksissa yhdessä reflektoimalla”, Suorsa kertoo tämän päivän opetusmetodeista.

Tälläkin hetkellä moni tuleva lähiesimies hioo taitojaan tutkintoa suorittaen. Ryhmiä on meneillään samanaikaisesti useampia. Kehittäminen on jatkuvaa ja painopisteet tarkentuvat hyvän yhteistyön tuloksena. Tähtäimessä on aina se tärkein asia, eli työpaikka, jossa tekijät viihtyvät parhaiten.

Hesburgerin ja Spring Housen yhteistyö vuonna 2020

Hesburger haluaa olla alansa paras työpaikka. Hesburgerin pitkäaikaisena kumppaniana Spring House on ollut auttamassa tähän tavoitteeseen pääsemisessä jo vuodesta 2012 lähtien.

Vuonna 2020 Spring House toteutti sadoille Hesburgerin esihenkilöille ja heidän alaisilleen uudet 360-tutkimukset. Tuloksia verrataan kaksi vuotta sitten tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksella tuetaan johtamistyössä kehittymistä.