Siirry sisältöön
Asenne_oranssit pallot
Takaisin

Asenne, asenne ja asenne

Wikipedian mukaan asenne on psykologiassa johonkin sosiaalisesti merkitykselliseen kohteeseen liittyvä myönteinen (tai kielteinen) suhtautumistapa. Synonyymeja asenteelle puolestaan ovat mm. suhtautuminen ja näkökanta.

Asenteella työnhakuun

Työhaastattelussa samantasoisista hakijoista usein valitaan kandidaatti, jolla on työnantajan näkökannan mukaan haastattelutilanteessa hyvä eli siis parempi asenne. On siis aidosti merkitystä, minkälaista asennetta meistä jokainen tuo itsestään näkyville ja millä asenteella toimimme.

Asenteeseen voi vaikuttaa ja sitä voi myös muuttaa, vaikka asenteiden helposti ajatellaankin olevan pysyviä. Asenteet myös tarttuvat helposti. Mieti vaikka nuoruuttasi ja silloista kaveriporukkaa tai nykyistä opiskelu- tai työyhteisöä, jossa olet ja niiden mukanaan tuomia asenteita. Ja kyllä, ne kaikki ovat vaikuttaneet myös Sinuun – tavalla tai toisella.

Työnantaja odottaa työntekijältä asennetta, joka useimmiten on sisäistä motivaatiota ja halua tehdä töitä. Johdannaisena sitoutuneisuus, luovuus, rohkeus ja innostuneisuus kasvaa, mikä taas vaikuttaa myönteisesti tuloksellisuuteen. Töissä onnistuminen puolestaan kehittää työntekijää ja saavutettu tulos työnantajaa. Win-win-tilanne siis molemmille. Ja tämä kaikki lähti siitä, että työntekijällä on hyvä asenne.

Voiko työntekijä odottaa asennetta?

Työnantajan työntekijältä vaatiman hyvän asenteen lisäksi myös työntekijällä on odotuksia asenteen suhteen. Työnantajan ja erityisesti esimiehen tulee osoittaa asennetta ja vastata työntekijän odotuksiin tekemällä työnsä mahdollisimman hyvin, samalla mahdollistaen sen, että työntekijä voi keskittyä tekemään oman työnsä yhtä hyvin. Tämä vaatii molemmilta hyvää asennetta ja myös arvostusta toisiaan kohtaan.

Lähiesimiehen toimintatapojen lisäksi hyvä asenne yrityksen kaikilla tasoilla, eritoten ylemmässä johdossa, auttaa yrityksen työilmapiiriä kehittymään myönteiseen suuntaan. Hyvän työilmapiirin kautta työntekijöiden työtyytyväisyys, suorituskyky ja jaksaminen paranevat. Vaikutukset näkyvät myös ulospäin parantaen yritysimagoa ja -kulttuuria asiakkaiden ja sidosryhmien silmissä. Win-win – again.

Ohessa vielä aiheesta muutamia nostoja, jotka toivottavasti tuovat asennetta myös sinun työpäivääsi!

  • Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. – BJ Gallagher
  • Huomasin, että voin valita. Joskus voin valita toisen asenteen. — Judith M. Knowlton
  • Kyky on se mitä pystyt tekemään. Motivaatio määrää sen mitä teet. Asenne ratkaisee kuinka hyvin teet sen. — Valmentaja Lou Holtz
  • Mikään ei ole muuttunut paitsi asenteeni. Kaikki on siis muuttunut. — Anthony De Mello
  • Attitude is a little thing that makes a big difference. – Winston Churchill

Blogin kirjoittaja Johanna Merisalo työskentelee StaffPointin rakennus, logistiikka, teollisuus ja kiinteistöhuolto -toimialojen Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan toimialapäällikkönä. Hänellä on vuosien kokemus hakijoiden, työntekijöiden ja työnantajan asenteesta. Vahva visio näiden kehittämisen tärkeydestä näkyy myös tässä blogissa.