Siirry sisältöön
Maisema
Takaisin

Iloista syyskautta! – Laurin terveiset

Näin se jälleen syksy tekee tuloaan ja itselläni tulee kolme vuotta täyteen Spring Housella asiakkuuspäällikön tehtävissä. Noin kolme vuotta sitten hyppäsin uudelle uralle ja asiakkuuspäällikön työtehtäviin työvoimapalveluiden puolelle. Paljon muutosta on tuohon kolmeen vuoteen mahtunut.

Korona vaikutti merkittävästi palveluiden toteuttamiseen

Alku oli tiivis. Pääsin tutustumaan eri alueitteni - Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Suomi - yhteistyökumppaneihin ja palveluihin. Melko pian tämän jälkeen olimme asiakkaamme työ- ja elinkeinohallinnon kanssa uuden edessä; korona iski ja meidän piti miettiä, miten turvaamme palvelumme työnhakija-asiakkaille muuttuneissa olosuhteissa. Jouduimme miettimään, voidaanko palveluita tarjota verkon ylitse vai pitääkö ne kenties keskeyttää. Ilmassa oli kysymyksiä, kuten kuinka etävalmennus onnistuu tai saako asiakas laadukasta palvelua myös etänä. Onneksi TE-hallinto toimi päättäväisesti ja rohkeasti muutoksen keskellä, olihan meillä palveluntuottajilla jo kokemusta etävalmentamisesta ja myös välineistöä niiden pyörittämiseen. Pystyimme kehittämään lisää etävalmentamisen taitoja, materiaaleja, oppimisympäristöjä sekä välineitä. Jatkoa ajatellen oli ehkä hyväkin, että jouduimme tiukan paikan eteen. Siitä syntyi uusia toteuttamismalleja, kuten hybridivalmennukset, joissa on niin lähi- kuin etävalmennustakin. Lisäksi asiakkaat, jotka asuvat esim. haja-asutus alueilla ovat tuoneet esille palautteissaan, että etävalmennus on ollut ainoa toimiva mahdollisuus osallistua valmennukseen. Jatkossa pidän itse tärkeänä sitä, että meillä on monipuolisesti eri vaihtoehtoja asiakkaille valtakunnallisesti. Lähitapaamisten merkitys on toki korkeassa arvossa, mutta asiakkaat ovat tuoneet esille myös sitä - ehkä pieneksi yllätykseksi - että aitoa kohtaamista voi toteutua myös Teamsin välityksellä.

Kuntakokeilut haastoivat uusiin toimintatapoihin

Seuraavana olikin ovella jo työllisyyden kuntakokeilujen alkaminen. Tiedossa oli uusiin toimijoihin tutustumista. Moni kunta tai alue oli uuden asian äärellä. Miten kukin aikoisi järjestää työllisyydenhoidon? Se oli varmasti se isoin kysymys, jota itse mietin. Oli kaupunkeja ja kuntia, jotka toivat heti alusta lähtien esille, että yhdessä ekosysteemin kanssa me voimme rakentaa toimivat sekä monipuoliset palvelut työnhakija-asiakkaille, kehittää palveluita ja suunnitella jotain uuttakin. Oli myös paikkakuntia, joissa palvelut mahdollisesti päätettiin tuottaa itse, omilla resursseilla. Huomasimme, että kuntakokeiluun siirtyminen vei kaupungeilta ja alueilta aikaa; oli monitasoisia valmisteluja sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Siirtymä toi mutkia matkaan myös meille palveluntuottajille. Eniten tämä ehkä näkyi ryhmämuotoisten palveluiden (uravalmennukset, työnhakuvalmennukset, työvoimakoulutukset) peruuntumisina, koska asiakasohjaus kyseisiin palveluihin oli haastavaa.

Mutta toi kuntakokeilut erittäin paljon hyvääkin. Itselleni tärkeintä on ollut avoin yhteistyö ELY-keskuksen, TE-toimistojen sekä työllisyyden kuntakokeilujen kanssa. Olemme suunnitelleet uusia yhteisiä palvelumalleja, toteuttaneet pilottiluonteisia kokeiluja ja myös löytäneet toimintatapoja, jotka kestävät aikaa kuntakokeilujen jälkeen. Tärkeintähän pitäisi aina olla se, että työnhakija-asiakas saa oikeanlaista ja oikea-aikaista palvelua, jotta työttömyys ei enää pitkittyisi ja asiakas löytäisi työtä avoimilta työmarkkinoilta tai saisi esim. toivomansa opiskelupaikan. Uskon, että myös jatkossa hyvällä yhteistyöllä voimme rakentaa kestäviä palveluja ja tehostaa ja yksilöllistää palveluprosesseja. Yksityinen palveluntuottajamarkkina on kilpailtu, ja palveluntuottajan näkökulmasta tämä on myös hyvä asia. Palvelut kehittyvät vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeita, mikä tukee palveluiden vaikuttavuutta. Pysyminen muuttuvassa markkinassa vaatii jatkuvaa kehittymistä ja innovatiivisuutta, mikä osaltaan edesauttaa palveluiden laadun kehittymistä.

Yhteistyöllä kohti vuotta 2023

Omassa työssäni korostuvat asiakkuuksien hoitaminen ja yhteistyö TE-hallinnon hankkija- ja tilaaja-asiakkaiden kanssa. Paljon on ehtinyt tässä kolmessa vuodessa tapahtua, aina ei ole ollut helppoa ja on ollut sellaisia tilanteita, joihin kukaan ei osannut varautua. Siitä huolimatta eteenpäin on menty ja mikä tärkeintä, asiakkailta saamamme palaute on ollut erittäin hyvää. Tämä erityisesti lämmittää sydäntäni ja tästä on hyvä jatkaa kohti vuotta 2023. Mitä tulevat vuodet sitten tuovatkin eteen, toivoisin että myös työllisyydenhoidossa otettaisiin huomioon se, että yhdessä olemme vahvempia. Yhdessä voimme rakentaa ketteriä ja kustannustehokkaita palveluja myös tulevaisuudessa työnhakija-asiakkaittemme menestykseksi.

Syysterveisin, Lauri Rämet asiakkuuspäällikkö, Spring House Oy