Siirry sisältöön
työnosaajat blogi030918
Takaisin

Itsensä kehumisen vaikeus

Me suomalaiset olemme karkeasti ottaen melko vaatimatonta kansaa. Itseä ei haluta korostaa, koska pelätään, että se antaa ylimielisen vaikutelman. Usein omia taitoja vähätellään ja aliarvioidaan, etteivät muut vain saisi itsestä liian ylpeää mielikuvaa. Itsevarmuus ja omien vahvuuksien ja osaamisen tiedostaminen ja tunnistaminen ovat kuitenkin välttämättömiä taitoja työelämässä, varsinkin työnhaussa. Kuinka siis ihmiset saataisiin kehumaan itseään ilman vähättelyä ja anteeksipyytelyä?

Tunnista omat vahvuutesi ja osaamisesi
Oman osaamisen tunnistamista ja omien vahvuuksien löytämistä voi harjoitella. Ei tarvitse löytyä vuosien työkokemusta huippufirmassa tai liutaa ansaittuja tunnustuksia ja palkintoja. Oma osaaminen voi löytyä vapaa-ajan toiminnasta, esimerkiksi harrastuksista, mielenkiinnon kohteista tai vaikka vapaaehtoistyöstä. Oletko erityisen taitava ongelmanratkaisussa tai ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa ja niihin liittyvien haasteiden selvittelyssä?

Ei kannata tyytyä vain luettelemaan työpaikkoja ja työtehtäviä, joissa on toiminut, vaan kertoa mahdollisimman kuvaavia esimerkkejä vaikka projekteista tai tilanteista, joissa on onnistunut erityisen hyvin. Se voi olla jonkin vapaa-ajan toiminnan vetäminen tai organisoiminen, jonkin tapahtuman suunnittelu tai ihan vain se, että on saanut kehuja toisilta ihmisiltä. Kehut voivat liittyä esimerkiksi kuuntelu- ja keskustelutaitoihin, empatiaan, asioista innostumiseen, uteliaisuuteen, rohkeuteen tai riskinottokykyyn. Taitoja ja kykyjä on lukematon määrä, ne tarvitsee vain tunnistaa, eikä ajatella liian kapea-alaisesti.

Sanavalinnoilla on väliä
Itsensä kehumista ei kannata pelätä liikaa, koska silloin todennäköisesti päätyy kertomaan itsestään ja osaamisestaan turhan vaatimattomasti. Vaikka joskus saattaa tuntua, että ylistää itseään liikaa hakemuksessa tai CV:ssä, todellisuudessa kuvaus saattaa näyttää paperilla työnantajalle melko neutraalilta ilmaukselta. Rehellinen ja avoin osaamisestaan kertominen on täysin eri asia kuin ylimielinen itsensä korostaminen. Eikä omista taidoista pidä käyttää negatiivisia ilmauksia! Tällaisia sanavalintoja ovat esimerkiksi ”heikko” tai ”välttävä” vaikkapa omasta kielitaidosta tai it-taidoista kerrottaessa. Parempi vaihtoehto näille voisi olla esimerkiksi ”perusteet”.

Samoin hyviä taitojaan ei kannata aliarvioida. Jos tietää osaavansa jonkin kielen tai tietokoneohjelman todella hyvin ja käyttää sitä sujuvasti, taitoaan kannattaa mieluummin kuvata sanalla ”erinomainen” kuin ”hyvä”. Näinkin on mahdollista erottua hakijoitten joukosta, sillä ”hyvä” voi pitää sisällään monen tasoista osaamista ja tätä sanaa voidaan helposti käyttää joko aliarvioimaan tai yliarvioimaan omia kykyjä.

Itsensä kehuminen sopivassa määrin avaa uusia ovia ja työmahdollisuuksia sekä vakuuttaa kuulijat omasta itsestään ja osaamisestaan. Kehu siis itseäsi – se kannattaa, eikä vähiten työnhaussa!

TyönOsaajat-blogin kirjoitti Tuuli Lång, joka toimii työnhaunohjaajana ja kouluttajana Tampereella.