Siirry sisältöön
työnosaajat kotoutuminen2
Takaisin

Kotokoulutus tulevaisuudessa

Miten kotoutumiskoulutuksen pitäisi kehittyä tulevaisuudessa? Työvoiman maahantuonti on ajankohtainen kysymys useilla aloilla myös Suomessa, sillä maamme tarvitsee kiihtyvällä vauhdilla lisää työikäisiä, jotta yhteiskunta toimisi myös jatkossa. TEM:in arvion mukaan kriittinen vuosi työvoiman saatavuudessa on 2035.

Työssäkäyvien kotouttaminen

Työvoiman maahantuonti muuttaa kotoutumistarvetta. Vuoden 2015 maahanmuuttoaalto toi Suomeen suuren määrän turvapaikanhakijoita – jatkossa maahamme muuttavat tulevat entistä useammin suoraan töihin. Kotoutumisen tarve muuttuu työnhakupainotteisesta nopeaan kielenopiskeluun ja sopeutumiseen yhteiskuntaan. Nykykäytännön mukaan Työ- ja elinkeinohallinnon työttömille maahanmuuttajille tarjoama kotoutumiskoulutus päättyy osallistujan työllistyessä.

Mutta riittääkö lyhyt kotoutumiskoulutus, jos ja kun tulijalla on jo työpaikka? Omassa visiossani kotoutumiskoulutus jatkuisi työllistymisestä huolimatta ja sen rinnalla. Yhteiskunnan vastuu toki loppuisi tässä, mutta maahanmuuttaja voisi jatkaa omaehtoisesti kotoutumista ammattimaisessa ohjauksessa. Samoin kotoutumisprosessin tulisi jatkua alun intensiivivaiheen jälkeen myös suoraan töihin tulleilla maahanmuuttajilla. Pitkäjänteinen kotoutumiskäytäntö tukisi todellista kotoutumista, joka on tutkimustenkin mukaan pitkä prosessi.

Työperäisessä maahanmuutossa on kotoutumisen ohessa huomioitava työntekijän mukana saapuvan perheen järkevä tulevaisuus Suomessa. Myös puoliso tarvitsee väylän kieliopintoihin ja aikanaan työelämään; lapset hoito- ja koulupaikat. Työllistyneen aikuisen kotoutuminen on siis vain yksi osa kokonaisuutta – haluamme varmasti hyvin alkuun päässeiden ja työtä tekevien tulijoiden viihtyvän meillä Suomessa pysyvästi.

Aikuisten maahanmuuttajien urapolkujen tukeminen

Mielestäni on tärkeää huomioida Suomeen muuttavien erilaiset taustat. Tällä hetkellä heidän on usein haastavaa saada kotimaassa saadun koulutuksen ja työkokemuksen mukaista työtä. Aikuisten maahanmuuttajien jatkokoulutusvaihtoehtojen tulisikin tukea jo olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä. Esimerkiksi korkeakoulutettujen mahdollisuuksia saada oman alansa töitä voisi parantaa eri keinoin, sillä muuten heidän mukanaan tuleva osaaminen heitetään hukkaan.

Työperäisen maahanmuuton lisääntyessä tarvitaan myös koulutuspolkuja joko täydentämään tulijan osaamista tai uudelleenkouluttamaan hänet, mikäli hänen ammattitaitonsa ei vastaa Suomen työelämän vaatimuksia. Ensimmäinen työpaikka Suomessa ei välttämättä ole niin sanotusti omaa alaa tai tehtävät eivät vastaa pitkääkään työkokemusta. Ensimmäisen työpaikan löytyminen meillä on kuitenkin iso asia. Työn sujuminen uudella kielellä kannustaa eteenpäin ollen tekijälle parhaimmillaan voimaannuttava kokemus. Askel uudella urapolulla Suomessa.

Kirjoittaja on kotokoulutukseen liittyvää työtä 90-luvulta alkaen tehnyt Kristel Kivisik, joka johtaa Spring Housen maahanmuuttajapalveluita.

Spring Housen tuottamaan aikuisten kotoutumiskoulutukseen ohjaudutaan TE-toimiston kautta. Lue lisää Spring Housen kotoutumiskoulutuksista täältä.