Siirry sisältöön
Naiset portailla 2200x980
Takaisin

IPS-toimintamalli todella toimii ja edellyttää valmentajilta mallin toimintatapoihin perehtymistä

Spring House laajentaa IPS-osaajien joukkuettaan ja näin vahvistamme valmiuksiamme tulevaisuuden IPS-toteutuksia varten. Omat kokemuksemme IPS-toimintamallista työeläkekuntoutuksessa vakuuttavat tuloksillaan ja uskomme, että IPS jää myös Suomessa työllistymisen toimintamalliksi erityisesti haastavien kohderyhmien työllistymisessä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että IPS-toimintamallia noudattamalla työllisyystulokset ovat kaksin-kolminkertaiset verrattuna perinteiseen työhönvalmennukseen. Haastavistakin lähtötilanteista huolimatta jokaisella on mahdollisuus työhön, kunhan sopiva työ ja tuki ovat tarjolla.

Laatukriteereihin perustuvan IPS-toimintamallin taustalla on näkemys työnteosta olennaisena osana ihmisen toipumista ja osallisuutta yhteiskuntaan myös työn kautta. IPS-mallissa tavoitteena on nopea työllistyminen avoimille työmarkkinoille palkkatyösuhteeseen. Tutkimusten mukaan työllistyminen IPS-toimintamallin kautta on myös parantanut henkilön tulotasoa, omanarvontuntoa, elämänlaatua, osallisuutta ja hoitotuloksia.

Kuntoutussäätiö haluaa antaa tukensa IPS-mallin jalkauttamisessa

Spring Housen valmentajia on kouluttamassa ja perehdyttämässä IPS-toimintamalliin Kuntoutussäätiö. Spring Housella on jo muutaman vuoden kokemus IPS-toimintamallin mukaisesta palvelun tuottamisesta, ja tulokset ovat vahvistaneet näkemystä IPS-mallin osaamisen laajentamisesta isommalle joukolle Spring Housen valmentajia. Kuntoutussäätiö on ollut myös tekemässä laadunarviointia Spring Houselle, joten yhteistyömme on jatkunut jo pitkään.

Kouluttajina toimivat Kuntoutussäätiön arviointipäällikkö Erna Alitalo sekä tutkija Tuuli Vilhunen. Alitalo ja Vilhunen toteuttavat Kuntoutussäätiöllä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoiman IPS-kehittämishankkeen (2020–2022) alueellisten kokeilujen laatuarviointeja sekä kouluttavat IPS-mallista. He ovat nähneet käytännön työssä, miten IPS vastaa tarpeeseen ja miten hyviä tuloksia sillä on saavutettavissa. Tämän myötä Kuntoutussäätiö haluaakin tukea yhteistyökumppaneitaan ja yhteiskuntaa työllisyyspalveluissa ja IPS-mallin jalkauttamisessa.

Spring House Oy:n liiketoimintajohtaja Sanna Salmisen mukaan IPS-toimintamallin mukainen vahva työelämäkeskeisyys tuottaa selkeästi vaikuttavampia tuloksia perinteiseen työeläkekuntoutukseen verrattuna. Salmisen mukaan keskeisiä menestystekijöitä onnistuneen työn ja tekijän kohtaamisessa on tuen tarjoaminen kuntoutujan lisäksi myös työnantajalle ja työyhteisölle. Tämän allekirjoittavat myös Kuntoutussäätiön Alitalo ja Vilhunen. "Mahdollisuus työhön ja ansioihin kuuluu meille kaikille, eikä mielenterveyden haaste ole este työnteolle. Työllistyminen omien toiveiden ja tavoitteen mukaiseen työhön tukee kuntoutumista", Salminen painottaa.

IPS-malli pähkinänkuoressa:

  • Yksilöllinen työssävalmennus eli IPS-malli (Individual Placement and Support)
  • Edistää osatyökykyisten, erityisesti mielenterveyskuntoutujien työllistymistä ja mielenterveyttä
  • Työssävalmentaja tukee kuntoutujaa työn saannissa sekä työhön kiinnittymisessä – työ itsessään toimii kuntouttavana elementtinä
  • Työssävalmentaja käy aktiivista vuoropuhelua eri työnantajien kanssa ja tukee myös työnantaja-asiakasta työllistämisessä ja esim. työn muokkaamisessa
  • Yhteistyötä tehdään asiakkaan hoitotahon kanssa