Siirry sisältöön
kokko_blogikuva
Takaisin

Parasta työssäni asiakkaiden onnistumiset

Susanna Kokko on työskennellyt vuodesta 2020 lähtien työkykyvalmentajana Innomari Oy – Spring House Oy:ssä mahdollistaen työeläke- ja vahinkokuntoutuksen asiakkaille työhön paluun, työhön pääsemisen ja työssä pysymisen polkuja. Susanna on koulutukseltaan sairaanhoitaja (ylempi AMK). Työkykyvalmentajan työssä terveydenhuollon koulutus auttaa muun muassa tunnistamaan asiakkaan terveyden kokonaisuutta ja sen vaikutusta asiakkaan toimintakykyyn ja työskentelyyn.

Susannan työssä jokainen päivä on erilainen

”Tavallista työpäivää ei tässä työssä ole. Jokainen päivä on erilainen ja asiakkaan soitto aamulla voi helposti muuttaa koko etukäteen suunnitellun työpäivän tärkeysjärjestyksen”, kuvaa Susanna työpäiväänsä.

Susannan asiakkaat ovat pääasiallisesti Keski-Suomen, Savon ja Pohjois-Karjalan alueella, ja matkustaminen on osa työtä etätyön ja eri toimipisteillä tehtävän työn lisäksi. Tutuksi ovat tulleet niin Jyväskylän, Mikkelin, Kuopion kuin Joensuunkin alueet, yhteistyökumppanit ja yritykset, sekä valtava määrä erilaisia ammatteja ja niihin liittyviä työllistymisen edellytyksiä.

Vaikka työ on itsenäistä ja työkykyvalmentajakollegat ovat levittäytyneet ympäri Suomen, vaihdetaan kuitenkin päivittäin tiimin kanssa kuulumisia ja ajatuksia.

Työeläke- ja vahinkokuntoutus alkaa kartoituksella asiakkaan tilanteesta

Susannan työeläke- ja vahinkokuntoutuksen asiakkailla on jokin sairaus tai vamma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyden uhkaa nykyisessä ammatissa. Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on tukea työssä jatkamista. Yhdessä asiakkaiden kanssa Susanna käy tarkasti läpi heidän olemassa olevan osaamisen, kokemuksen, koulutuksen ja kiinnostuksen kohteet, ja mahdollisuudet näiden hyödyntämiseen työelämässä.

Kartoituksen ja keskusteluiden perusteella lähdetään tavoittelemaan sellaista työtä, johon on realistiset työllistymismahdollisuudet ja tehtävä on soveltuva myös terveydentilan kannalta.

”Asiakkaan motivaatiolla on todella iso merkitys onnistuneissa työelämätarinoissa. Erilaisista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista keskusteleminen saattaa sytyttää ihan uudenlaisen motivaation työelämään”, kertoo Susanna.

”Yllättävintä tässä työssä on ollut se, miten monipuolisesti ja paljon asioita tulee osata, jotta asiakasta voi ohjata ja tukea tilanteessa, jossa muuttuneen terveydentilan takia nykyisessä ammatissa työskentely ei ole enää mahdollista”, toteaa Susanna.

Yhteistyötä monien eri tahojen kanssa

Työssään Susanna tekee yhteistyötä paikallisten TE-toimistojen, oppilaitosten, hoitotahojen ja yritysten kanssa.

”Yritysyhteistyö kuuluu kiinteänä osana työhön. Se tarkoittaa esimerkiksi yhteydenottoja yrityksiin ja keskustelun avaamisia sopivan työn ja tekijän kohtaamisen mahdollistamiseksi”, Susanna jatkaa.

”Tässä työssä parasta ja palkitsevinta on, kun näkee muutoksen asiakkaan elämässä. Se, että asiakkaalle löytyy haastavasta tilanteesta huolimatta oma ala ja parhaassa tapauksessa työ, jossa hänellä on mahdollista onnistua”, kertoo Susanna.

Susannan työuran merkityksellisiä tapahtumia:

  • 2010 valmistuin sairaanhoitajaksi ja aloitin työt Keski-Suomen keskussairaalalla. Vastavalmistuneena sairaanhoitajana työt lastenosastolla ja myöhemmin kirurgian eri vuodeosastoilla olivat uutta ja ihmeellistä ja hyvin opettavaista aikaa. Into työhön ja uuden oppimiseen oli valtava!
  • 2017 aloitin yksikönpäällikön työt ensin vanhusten palveluasumisessa ja myöhemmin kehitysvammaisten palveluasumisessa. Työurani aikana pääsin myös kehittämään organisaatiomme toimintaa Laatufoorumin jäsenenä.
  • 2020 sain ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon johtamisen ja kehittämisen linjalta suoritetuksi. Opiskelut antoivat minulle valtavasti tukea johtamistyöhön ja myös ajatukset uudenlaisista haasteista työurallani alkoivat kehittymään opintojeni aikana.
  • 2020 tein suuren loikan kohti uutta ja aloitin työkykyvalmentajan työt Spring House Oy:llä pahimpaan korona-aikaan. Työssäni parasta ovat asiakkaat ja heidän auttamisensa työelämässä eteenpäin. Kuitenkin on todettava, että ilman työyhteisöni tukea ei työni olisi näin antoisaa ja merkityksellistä!
  • 2022 mitä tulevaisuus tuo? Työn kehittäminen ja työyhteisön yhteisen hyvän eteen työskentely on minulle tärkeää. Mutta tulevasta emme useinkaan tiedä, joten nautitaan tästä hetkestä ja sen päivän onnistumista ja haasteista!

Innomari Oy – Spring House Oy toimii työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöille sekä Kelalle valtakunnallisena palveluntuottajana ammatillisessa kuntoutuksessa.