Siirry sisältöön
Työn uudistajat -podcastit pureutuvat suomalaiseen työelämään ja sen uudistumiseen.
Takaisin

Työelämän muotoilua

Staffpoint Aku Varamäki 1080x1080

Työn uudistajat -podcast pureutuu suomalaiseen työelämään ja sen uudistumiseen – ilman juhlapuheita ja poliittista jargonia! Podcastin viidennessä jaksossa syvennytään työn murrokseen työntekijän näkökulmasta. StaffPointin toimitusjohtaja Anu Ahokas saa vieraakseen työpäivämuotoilija Aku Varamäen. Varamäki kehittää työelämää ihmislähtöisesti, luovasti ja tekemällä oppien. Hän on kokenut työyhteisöjen kehittäjä sekä innostava ja kysytty puhuja.

Olemme eläneet kauan isojen muutosten keskellä ja erilaisten kriisien vaikutukset heijastuvat myös työelämään. Keskusteluun on noussut termit quiet quitting sekä great resignation – ja yleisestikin työelämästä puhutaan negatiiviseen sävyyn. Aku Varamäki kokee työelämäpuheen ongelmakeskeisenä, vaikka oikeasti työ on monelle iso voimavara ja se kannattaisi muistaa.

”Jos katsotaan suomalaista dataa suomalaisesta työelämästä, niin isossa kuvassa olemme selvinneet aika hyvin. Ihmiset kaipaavat työltä merkityksellisyyttä ja tämä liittyy nähdäkseni myös ilmastokriisiin, joka on aikamme yksi suuri kysymys”, Varamäki kertoo.

Suomessakin ihmiset pohtivat nyt paljon työn ja vapaa-ajan suhdetta. Viime vuosien kriisit ovat vaikuttaneet ihmisten arvomaailmaan, ja sen kautta moni on jo tehnyt arkeensa konkreettisia, isoja muutoksia. Varamäki uskoo, että ihmisillä on kaipuu hyvän arjen äärelle:

”Työelämään on tullut lisää joustavuutta, joka mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmät uravalinnat. Nyt elämän eri osasia voi sovittaa paremmin yhteen.”

Pandemian aikaisista opeista Aku haluaa viedä mukaan tulevaisuuteen ainakin rohkeuden kokeilla uusia juttuja. Esimerkiksi etätyöhön siirtyminen tapahtui nopeasti pandemian alettua, vaikka teknologia olisi mahdollistanut tällaisen jo paljon ennen kevättä 2020. Varamäki muistuttaa, ettei kaikkein kokeilujen tarvitse toimia sellaisenaan, mutta ne voivat herättää pohtimaan uusia ja erilaisia tapoja tehdä työtä. Työtapojen lisäksi myös eri työmuodot ovat lisääntyneet. Samoin myös työntekijän valinnan mahdollisuudet kasvavat. Miten tämä näkyy työntekijöiden sitoutumisessa työnantajaan?

”Sitoutuminen on aina two way street; työntekijä sitoutuu, jos häneen sitoudutaan. Organisaatioilla, jotka pandemian aikana eivät sitoutuneet työntekijöihin, on vaikeuksia saada työntekijöitä takaisin. Vastaavasti paras tilanne on niillä organisaatioilla, jotka ovat pitäneet työntekijöistään huolta”, Varamäki painottaa.

Tunteet ovat tärkeää dataa

Aku Varamäki määrittelee työntekijäkokemuksen neljäksi peruspilariksi merkityksellisyyden, aikaansaamisen, oppimisen sekä yhteisöllisyyden. Näiden kaikkien pitäisi toteutua jollain tasolla.

”Jokainen työyhteisö on omanlainen ja pitää ymmärtää, mikä juuri meillä on olennaista. Usein kaikki palaa esihenkilötyöhön sekä arkiseen työn sujuvuuteen, jossa työntekijäymmärrys on aivan ensimmäinen askel”, Varamäki kertoo.

Neljästä peruspilarista etenkin oppiminen korostuu tulevaisuuden työelämässä. Teknologia on yhä tärkeämpi osa ihan jokaisen työelämää ja yhä useampi työskentelee älykkään koneen rinnalla. Yhdeksi tulevaisuuden muutosajuriksi Varamäki nimeää ekokriisin.

”Se pakottaa meidät oppimaan uutta. Ei vain sitä, mitä työtä teemme vaan miten sen teemme! Emme voi matkustaa lentäen samalla tavalla vaan joudumme miettimään, miten hommat hoidetaan, jos haluamme elää planetaarisissa rajoissa. Tämän eteen täytyy tehdä töitä yhdessä”, Varamäki sanoo.

Teknologian rinnalla korostuvat inhimilliset kyvykkyydet eli työelämän metataidot. Empatia on tärkeää ja johtajakin voi kehittää omia empatiataitoja sekä niiden hyödyntämistä. Jos työpaikalla kohtaa kollegan tai alaisen, jota vaivaa joku asia, hänet on uskallettava kohdata.

”Tässä ollaan ihmisenä olemisen ytimessä. Empatia on sanana monelle vaikea, mutta asiaan voi suhtautua myös uteliaasti: nyt olen utelias ymmärtämään, mikä tällä ihmisellä on, kysyn ja kuuntelen häntä. Tunteet ovat dataa, jotka kertovat sisäisestä elämästämme. Johtajan tulisi olla kiinnostunut myös tällaisella tiedolla johtamisesta!” Varamäki muistuttaa.

Kuuntele jakso podcastina.