Siirry sisältöön
Sanna ja Leia
Takaisin

Työelämässä tarvitaan sopivaa työelämäkuntoa

Työelämäkunto tarkoittaa fyysisen ja psyykkisen työkyvyn lisäksi myös osaamista ja taitoja työtehtävien edellyttämällä tavalla. Sellaista kuntoa, jolla on mahdollista saavuttaa työlle asetetut tavoitteet.

Harvoin kuitenkaan työssä onnistumiseen ja menestymiseen riittää pelkkä oma kunto ja osaaminen, myös työyhteisön jäsenet ja työn johtaminen vaikuttavat yksilölliseen työelämäkuntoon.

Heikentääkö epäonnistumisen pelko työelämäkuntoa?

Epäonnistumisen pelko on melkoinen mörkö mielessä, joka lienee meistä useimmille tuttu huono seuralainen. Tähän voimme kuitenkin jokainen vaikuttaa.

Työelämässä pystymme taklaamaan epäonnistumisen pelkoa niin johtamisessa kuin työyhteisönäkin tukemalla ja mahdollistamalla onnistumisia. Hyvä itsetunto ja ammatillinen arvostus suojaavat meitä siltä, että negatiiviset tunteet eivät saa meistä liikaa valtaa.

Viime vuoden loppupuolella käynnistimme Spring Housella kokeilun uudenlaisesta lähtötilanteen kartoituksesta toteuttamassamme työelämään tähtäävässä yksilöpalvelussa. Kartoituksen perusteella haluamme kohdentaa yksilöllistä tukea ja valmennusta asiakkaillemme juuri niihin asioihin, jotka hän itse kokee keskeisimmiksi asioiksi saavuttaakseen omat työelämätavoitteensa. Tällä hetkellä noin viidesosa kartoitukseen osallistuneista on valinnut yhdeksi työelämään pääsemisen haasteeksi epäonnistumisen pelon.

Spring Housen yksilöllisissä työelämään tähtäävissä palveluissa meidän tehtävämme on vahvistaa niitä tunteita ja kokemuksia, jotka tukevat ja mahdollistavat asiakkaidemme onnistumisia. On todella tärkeää, että yksilöpalveluissa tuki voidaan tarvittavissa määrin ulottaa myös työsuhteen alkumetreille, jotta voimme konkreettisesti tukea asiakkaidemme työssä onnistumista. Varsinkin pitkään työelämästä poissa olleiden ja terveydentilan kannalta uusia työelämämahdollisuuksia kartoittavien asiakkaiden kanssa työhön tarjottava tuki on jatkuvuuden kannalta erittäin merkityksellistä ja todennäköisesti lisää myös pitkäkestoista vaikuttavuutta työelämäkuntoon.

Vaikuttaako vapaa-ajan elämä työelämäkuntoon?

Työelämän paineita ja haasteita on vaikeampi jaksaa kantaa ilman riittävää palautumista. Riittävä uni, lepo, oikeanlainen ravinto ja mielekäs tekeminen tukevat sekä vahvistavat työelämäkuntoamme, kun taas vapaa-ajan haasteet ja liiallinen kuormitus todennäköisesti ainakin hetkittäin heikentää sitä.

Yksilöpalveluissamme kohtaamme päivittäin ihmisiä, jotka ovat elämässään haastavissa tilanteissa. Elämän sisältöön kaivataan merkityksellisyyttä ja tavoitellaan osallisuutta yhteiskuntaan myös työn kautta. Työhön pääseminen, työhön paluu ja työssä pysyminen tukevat hyvinvointia. Työn ja työyhteisön merkitys ja vaikutus voi olla parhaimmillaan niin valtava, että se itsessään tukee ja vahvistaa työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta myös kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Työyhteisössä ja sen johtamisessa onkin hyvä muistaa pitää työkavereista huolta ja tukea siten toinen toistensa työelämäkuntoa. Hetkellinen heikompi suoritus työssä tai kireä tunnelma voi johtua myös henkilökohtaisista elämän haasteista, joten ylläpitäessämme luottamuksellisesta työilmapiiriä ja avointa kulttuuria luomme sellaiset olosuhteet, jossa voimme madaltaa kynnystä kertoa, mitä oikeasti kuuluu ja miten menee.

Tarvitaanko työelämäkunnon ylläpitoon tasapainoa?

Oman tapaturmani myötä olen joutunut opettelemaan kävelyn lisäksi monta uutta tapaa toimia niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Vieläkin jatkuva kuntoutuminen on opettanut armeliaisuutta itseäni kohtaan, mikä on ollut varsin mielenkiintoista kaltaiselleni kuuliaiselle ja tunnolliselle ihmiselle. Asiat, joista ennen saatoin stressata, eivät nykyään kuluta voimavarojani. Vapaa-ajan merkitys on korostunut, sillä kuntoutumisessa on tarvittu ja tarvitaan edelleen paljon aikaa sekä useita toistoja uudelleen opeteltavien asioiden äärellä. Kiirettäkään ei enää ole aikaisempaan tapaan. Jos kipu on vahvana läsnä, ei silloin auta edes kiire edistämään työasioita.

Työyhteisö, koko joukkueemme on tarjonnut lämpimästi tukea ja mahdollistanut minun onnistumiseni työssäni myös tässä hetkessä. Ystävät ja perhe ovat auttaneet ihan kaikessa mahdollisessa ja puoliso on laittanut sukat ja kengät jalkoihini noin sata kertaa. Ainakin. Prinsessa Leia, naapurissa asusteleva corgi on tuonut elämääni joka päivä auringon mukanaan, myös tuulisinakin päivinä.

Elämä on siis opettanut tasapainoa ja lisännyt tärkeiden asioiden merkitystä, jotka ovat lisänneet työelämäkuntoani. Vaikkakin toimintakyvyssä on vielä vähän puutteita, koen olevani sopivassa, jopa hyvässä työelämäkunnossa.

Onnistumisia ja tekemisen iloa alkaneeseen vuoteen,
Sanna.

Blogin kuvituskuvan on ottanut Kaisu Ullah.