Siirry sisältöön
Hannan blogikuva 2200x980 taustalla
Takaisin

Työllistymisen kioski – uudenlaista palvelua työnhakijoille

Spring Housella alkoi syksyllä 2021 Rovaniemellä Työllistymisen kioski -niminen pilotti. Sen avulla selvitettiin uudenlaisen valmennuspalvelun toimivuutta. Keskiössä on ollut halu kehittää yhdessä uudenlaista palvelua alueen työnhakija-asiakkaille. Spring Housen asiakkuusvastaava Lauri Rämet kertookin, että yhteistyö tilaajien ja hankkijan eli Rovaniemen kuntakokeilun, TE-toimiston sekä Lapin ELY-keskuksen kanssa on ollut alusta asti avointa ja toimivaa.

Työllistymisen kioski on pilotin jälkeen jatkunut vakiintuneena palveluna, joka on otettu etenkin Rovaniemellä hyvin vastaan. Huhtikuusta syyskuuhun mennessä jo noin 100 asiakasta on ohjautunut palveluun ja palveluun ohjaaminen on jatkunut tasaisena läpi syksyn. Työllistymisen kioski valmennus alkaa aina alkukartoituksella, jolla on suuri merkitys palvelun sisältöjen muotoutumiseen. Mikäli selviää, että jokin muu palvelu olisi asiakkaalle sen hetkiseen tilanteeseen sopivampi, ohjataan asiakas soveltuvampaan palveluun. Kyseessä on ns. alkuvaiheen palvelu, jossa asiakkaat saavat joustavasti tukea työllistymiseensä, kuten esimerkiksi konkreettiseen työnhakuun, cv:n päivittämiseen tai kouluttautumista koskeviin kysymyksiin. Asiakkaan kanssa tehdään myös konkreettinen jatkosuunnitelma sekä tarvittaessa varasuunnitelma. Valmennuksen päätyttyä jokainen asiakas tietää, mitä tehdä omaan tavoitteeseen pääsemiseksi. Vastuuvalmentaja Hanna Lahden mielestä alkuvaiheen työhönvalmennuksessa korostuukin yksilöllisyys, aito kohtaaminen sekä ratkaisukeskeisyys.

Tulokset ovat olleet lupaavia: lähes kaikki asiakkaat ovat kokeneet valmennuksen hyödyllisenä. Erityistä kiitosta on saatu työhönvalmennuksen joustavuudesta ja yksilöllisyydestä. Asiakkaat ovat arvostaneet sitä, että valmennusta on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyksin Teamsin kautta. Valmennuksen päättäneitä oli syyskuun loppuun mennessä 51 asiakasta, joista peräti 75 % on joko työllistynyt kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai aloittanut opiskelun, työkokeilun tai ohjautunut yrittäjyyspalveluihin.

Olemme erittäin tyytyväisiä asiakkaiden onnistumisista ja siitä, että asiakkaat ovat saaneet aitoa apua innovatiivisesta palvelusta. Tästä on hyvä jatkaa kohti vuotta 2023!

Mukavaa talvea toivottavat
valmentaja Hanna Lahti ja asiakkuuspäällikkö Lauri Rämet

Lue lisää Työllistymisen kioskista

Spring Housen sivuilta tai TE-toimiston sivuilta